Đề kiểm tra thi học kỳ I môn: Sinh học khối lớp 7 (Đề 2)

doc 5 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 978Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thi học kỳ I môn: Sinh học khối lớp 7 (Đề 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra thi học kỳ I môn: Sinh học khối lớp 7 (Đề 2)
MA TRẬN ĐỀ THI HK I - SINH 7
Chủ đề
Nhận biết
 (Bậc 1)
Thông hiểu
(Bậc 2)
Vận dụng ở cấp độ thấp
(Bậc 3)
Vận dụng ở cấp độ cao
 (Bậc 4)
Chương I: 
ĐVNS
Hiểu cấu tạo tập đoàn trùng roi.
 10% tổng số điểm= 1 đ
 TN = 1 câu
100%= 1 đ
1 câu TN= câu 5
Chương II: 
Ruột Khoang
-Hiểu đđ chung của Ruột khoang.
 20% tổng số điểm= 2 đ
 TL= 1 câu
 100%= 2 đ
1 câu TL= câu 1
Chương III:
Các ngành giun
Biết nơi nơi sống của giun.
-Vận dụng mổ giun đất
 25% tổng số điểm= 2.5 đ
 TL= 1câu
 TN = 1 câu
25% = 0.5đ
1 câu TN = câu 1
80%= 2 đ
1 câu TL= câu 2
Chương IV 
Thân mềm
Biết một số tập tính của thân mềm
 10% tổng số điểm= 1 đ
 TN = 1 câu
100%= 1 đ
1 câu TL= câu 4
Chương V 
Chân khớp
Biết đặc điểm cấu tạo của chân khớp.
Hiểu cấu tạo thích nghi với MT sống.
Vận dụng vào thực tế.
30% tổng số điểm= 3 đ
 TN = 2 câu
TL= 2 câu
33.3%= 1 đ
1 câu TN= câu 2 
1 câu TN= câu 3
33.3%= 1 đ
1 câu TL= câu 5
33.3%= 1 đ
1 câu TL= câu 3
Chương VI 
ĐV có xương sống
-Đặc điểm đời sống cá chép.
5% tổng số điểm= 0.5 đ
 TN = 1 câu
100%= 0.5 đ
1 câu TN= câu 4
Tổng số điểm 100% = 10 đ
5 câu = 3,0 điểm 30%
3 câu = 4,0 điểm 
 40 %
1câu = 2 điểm 
 20%
1câu = 1 điểm 
 10%
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA THI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ NĂM HỌC
 Môn : Sinh học Khối lớp 7 
 Thời gian làm bài : 45 phút
 Phần trắc nghiệm:10 phút
 Phần tự luận : 35 phút
Họ và tên HS
.
Lớp:..
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của giám thị
..
..
I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng, trong các câu sau đây:
Câu 1: Sán bã trầu kí sinh ở đâu ?
A. Trong máu người B. Trong ruột lợn 
C.Trong ruột non người D. trong gan, mật, trâu bò.
Câu 2: Cơ thể Châu chấu gồm :
A. 3 phần : đầu, ngực, bụng B. 2 phần : đầu – ngực và bụng
C. 4 phần : đầu, ngực, bụng, đuôi. D. 4 phần : đầu, ngực, bụng,đuôi, râu
Câu 3: Ở nhện, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và tự vệ ?
 A. Đôi chân xúc giác. B. Đôi kìm có tuyến độc 
 C. Núm tuyến tơ D. Bốn đôi chân bò
Câu 4: Cá chép thường sống ở môi trường nào ?
A. Nước lợ B. Nước mặn
C. Nước ngọt D. Cả A, B và C.
Câu 5: Bằng các cụm từ : Tế bào, trùng roi, trùng biến hình, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi:
 Tập đoàn(1)..dù có nhiều (2)nhưng chỉ là một nhóm động vật(3)Vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật(4).
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA THI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ NĂM HỌC
 Môn : Sinh học - Khối lớp 7 
 Thời gian làm bài : 45 phút
 Phần trắc nghiệm:10 phút
 Phần tự luận : 35 phút
II / TỰ LUẬN : (7 điểm)
 Câu 1: Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? ( 2 điểm ) 
Câu 2: Trình bày các bước mổ giun đất. ( 2 điểm ) 
Câu 3: Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? ( 1 điểm ) 
Câu 4: So sánh hô hấp của châu chấu với hô hấp của tôm sông? ( 1 điểm ) 
Câu 5: - Ốc sên có tập tính nào ? ‎Ý nghĩa sinh học của tập tính đó là gì ? ( 0.5 điểm ) 
 - Mực có những tập tính nào ? ( 0.5 điểm ) 
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ NĂM HỌC
 Môn : Sinh học - Khối lớp 7
Câu hỏi
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm)
Câu 1.................................
Câu 2.................................
Câu 3.................................
Câu 4................................. 
Câu 5................................. 
II / TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1.................................
Câu 2.................................
Câu 3.................................
Câu 4................................. 
Câu 5................................. 
Nội dung trả lời
.....................B......................................................................................A.....................................................................................B...............................................................
.......................C.............................................................. (1)Trùngroi, (2) Tế bào, (3) đơn bào,(4) đa bào............
Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? 
 Tuy rất khác nhau về hình dạng, kích thước và lối sống nhưng các loài ruột khoang đều có chung đặc điểm là :
 - Cơ thể có Đối xứng toả tròn.......................................
 - Ruột dạng túi .............................................................
 - Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào.......................
 - Đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công.......................
Nêu các bước mổ giun đất: có 4 bước:
Bước 1 : Đặt giun nằm sấp giữa khai mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim.
Bước 2: Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt một đường chính giữa lưng về phía đuôi.
Bước 3: Đổ nước ngập cơ thể giun. Dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi thành cơ thể.
 Bước 4: Phanh thành cơ thể đến đâu, cắm ghim tới đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu..
Nếu HS nêu được ½ bước : đạt 0.25 điểm.
Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường :
- Hạn chế dùng thuốc trừ sâu độc hại............................
- Dùng biện pháp vật lí...................................................
- Dùng biện pháp cơ giới.............................................. 
- Bảo vệ các loài sâu bọ có ích......................................
So sánh hô hấp của châu chấu vối hô hấp ở tôm sông?
- châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí
- Tôm hô hấp bằng lá mang.
Ốc sên, mực có những tập tính :
- Ốc sên : 
+ Đào lỗ để đẻ trứng
+ Bảo vệ trứng
- Mực : 
+ Săn mồi bằng cách rình mồi một chổ
+ Phun hỏa mù để tự vệ.
Điểm
3.0
0,5.
0,5.
0,5. 0,5.
1,0.
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.25
0.25
0.25
0.25
1.0
0.5
0.5
1.0
0.25
0.25
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docKTHK_1Sinh_7_DE_2.doc