Đề kiểm tra một tiết môn: Tiếng việt. Lớp 6

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1095Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn: Tiếng việt. Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết môn: Tiếng việt. Lớp 6
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MễN NGỮ VĂN.
 Mức độ
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Hịch tướng sĩ
C1a/ Lũng yờu nước của Trần Quốc Tuấn
1 cõu – 1 điểm
10%
C1b /Em hiểu gỡ về nhan đề Thuế mỏu
 1 cõu – 1 điểm
10%
 2cõu
2 đ
20%
Chiếu dời đụ
C 2b/Nờu nội dung chớnh của bài thơ “Tức cảnh Pỏc Bú” 
1 cõu – 1 điểm 10%
C 2a/Những thuận lợi của Thành Đại La .
 1 cõu – 2 điểm
20%
2 cõu
3 đ
30%
Nước Đại Việt ta
 C3/Những yếu tố căn bản nào để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc?
1 cõu – 2 điểm
20%
1 cõu
2 đ
20%
Thuế mỏu
 C 4/Viết đoạn văn nghị luận 
1 cõu – 3 điểm
30%
1 cõu
3 đ
30%
Tổng cộng
2 cõu
2 điểm
20%
2 cõu
3điểm
30%
 1cõu
2 điểm
20%
1 cõu
3 điểm
30%
4 cõu
10 đ
100%
TRƯỜNG THCS CẢNH HểA 	 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT .
Họ và tờn:............................................. Mụn: Tiếng Việt.
Lớp 6.......
Điểm:
Lời phờ của cụ giỏo.
Đề ra:
Câu1: (2 điểm): 
a. Em hiểu gỡ như thế nào là cõu trần thuật đơn? (1đ)
b. Hóy đặt một cõu trần thuật đơn, phõn tớch cấu tạo và nờu tỏc dụng .(1đ) 
Câu 2: (3 điểm):
Tỡm phộp tu từ trong cỏc cõu sau và nờu tỏc dụng của chỳng?
a. 	Vỡ sương nờn nỳi bạc đầu
 Biển lay bởi giú, hoa sầu vỡ mưa.
b. Cậy tre, chụng tre chống lại sắt thộp của quõn thự. Tre xung phong vào xe tăng, đại bỏc. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mỏi nhà tranh, giữ đồng lỳa chớn. Tre hi sinh để bảo vệ con người. ( Thộp Mới)
Câu 3: (4 điểm):
Viết một đoạn văn từ 10 cõu trở lờn, tả cảnh quờ hương em, trong đú cú dựng phộp so sỏnh và nhõn húa.(Gạch chõn phộp nhõn húa và so sỏnh đú).
Bài làm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. TỰ LUẬN :(7điểm)
Cõu 1: ( 3đ) Tỡm phộp tu từ trong cỏc cõu sau và nờu tỏc dụng của chỳng?
a. 	Vỡ sương nờn nỳi bạc đầu
Biển lay bởi giú, hoa sầu vỡ sương.
b. Cậy tre, chụng tre chống lại sắt thộp của quõn thự. Tre xung phong vào xe tăng, đại bỏc. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mỏi nhà tranh, giữ đồng lỳa chớn. Tre hi sinh để bảo vệ con người. ( Thộp Mới)
Cõu 2: ( 4đ) Viết một đoạn văn từ 10 cõu trở lờn tả cảnh quờ hương em, trong đú cú dựng phộp so sỏnh và nhõn húa.( Gạch chõn phộp nhõn húa và so sỏnh đú)
Bài làm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
V : HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM :
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC Kè II(2010-2011)
 MễN : Ngữ văn 6.
	Thời gian : 45 phỳt. 	 
I TRẮC NGHIỆM : Mỗi cõu đỳng được 0,25 điểm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a
c
c
b
c
d
d
b
d
a
b
b
II: TỰ KUẬN: (7 điểm)
Cõu
Yờu cầu
Nội dung
Điểm
1
- Học sinh biết tỡm cỏc biện phỏp tu từ co trong cõu
* Phộp nhõn húa:
a.Nỳi : bạc đầu
 Hoa: sầu
b.Tre: chống lại, xung phong, giữ, hi sinh, bảo vệ. (2Đ)
* Tỏc dụng: Những từ ngữ trờn vốn chỉ hoạt động tớnh chất của con người, nay dựng chỉ hoạt động tớnh chất cảu vật khiến sự vật trở nờn gần gũi với con người, biểu thỡ tỡnh cảm của con người.(1Đ)
 3 điểm
2
Học sinh biết viết một đoạn văn cú sử dụng cỏc biện phỏp nghệ thuật.
Viết đỳng hỡnh thức đoạn văn: 1đ
Trỡnh bày sạch đẹp. viết cõu lưu loỏt, khụng mắc lỗi chớnh tả, dựng từ: 1đ
Cú sử dụng nhõn húa và so sỏnh phự hợp: 1đ
Đỳng nội dung tả cảnh quờ hương, viết cú cảm xỳc: 1đ
4 điểm
Cỏc bạn tham khảo xem nhộ nếu ưng ý thi mỡnh chỉ cần một lời cảm ơn qua tin nhăn ( SĐT 0984389576)

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_1_TIET_VAN_6_KI_2.doc