Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn: Công nghệ; khối 7 thời gian: 45 phút

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 692Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn: Công nghệ; khối 7 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn: Công nghệ; khối 7 thời gian: 45 phút
MA TRẬN ĐỀ THI HK I - CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2013-2014
 Cấp độ
Chủ đề 1
Nhận biết (30%)
Thông hiểu (40%)
Vận dụng 30%
Tổng
Vận dụng thấp (20%)
Vận dụng cao (10%)
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Trồng trọt
Nội dung: 1.1 Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất
Biết được đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng
Hiểu được thành phần cơ giới và độ PH của các loại đất
Vận dụng kiến thức để nhận biết các loại đất
Số câu: 4
Số điểm: 1,75
Tỷ lệ: 17,5%
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số câu: 2
Số điểm:05
Số câu:1
Số điểm:0,25
Số câu: 4
Số điểm: 1,75
Nội dung: 1.2 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón
Nhận biết được các loại phân bón
Biết được các cách bón phân
Vận dụng kiến thức hiểu biết để xác định được các nhóm phân bón hòa tan, không hòa tan
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỷ lệ: 15%
Số câu: 1
Số điểm: 0,25
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số cây: 1
Số điểm: 0,25
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Nội dung: 1.3: Sâu bệnh hại cây trồng, cách phòng trừ sâu bệnh hại
Biết được phương pháp hóa học phòng trừ sâu bệnh hại
Vận dụng kiến thức hiểu biết xác định ưu và nhược điểm cúa các biện pháp thủ công, từ đó cho ví dụ minh họa
Vận dụng kiến thức hiểu biết xác định được các biểu hiện cây bị sâu và cây bị bệnh. Xác định được giai đoạn phá hoại mạnh nhất của côn trùng
Số câu: 4
Số điểm:2,75
Tỷ lệ: 27,5%
Số câu: 1
Số điểm: 0,25
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 4
Số điểm: 2,75
Nội dung: 1.4 Làm đất và bón phân lót
Hiểu được phân nào dùng để bón lótvà qui trình bón lót
Hiểu biết được các công việc làm đất, áp dụng cho các loại cây trồng nào?
Số câu: 2
Số điểm: 2,5
Tỷ lệ: 25%
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 1
Số điểm: 2
TS câu: 2
TS điểm: 2,5
Nội dung: 1.5 Gieo trồng cây nông nghiệp
Nhận biết được các yếu tố quyết định đến thời vụ và các vụ gieo trồng trong năm
Hiểu và xác định được các biện pháp gieo trồng ứng với từng loại cây
Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 1
Số điểm: 1
TS câu: 2
TS điểm: 1,5
Tổng hợp:
TS câu: 15
TS điểm: 10
TL: 100%
TS câu: 3
TS điểm: 1
TL: 10%
TS câu: 2
TS điểm: 2
TL: 20%
TS câu: 3
TS điểm: 2
TL: 20%
TS câu: 1
TS điểm: 2
TL: 20%
TS câu: 
1
TS 
điểm: 2
TL: 
20%
TS câu: 
4
TS 
điểm: 1
TL: 
10%
TS câu: 15
TS điểm: 10
TL: 100%
PHÒNG GD & ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ NĂM HỌC 2013 – 2014
 MÔN: Công nghệ; khối 7
 Thời gian: 45 phút (trắc nghiệm 15’, tự luận 30’)
Họ và tên: ...............................
Lớp: ......................
Điểm: 
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của giám thị
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 Phút) (4 điểm):
	 Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 
	 Câu 1 (0,25đ): Hạt limon có kích thước là bao nhiêu?
	A. 2 – 0,05m	B. 0,001mm
	C. 0,05 – 0,002mm	D. 0,05 – 0,008mm
	 Câu 2 (0,25đ): Đất trung tính có độ PH là bao nhiêu?
	A. PH > 7,5	B. PH = 6,6 – 7,5
	C. PH <8,5	D. PH = 6,5 – 8,5
	 Câu 3 (0,25đ): Đất nào khi vê được thành thỏi khi uốn không có vết nứt?
	A. Đất cát	B. Đất thịt nặng
	C. Đất cát pha	D. Đất thịt trung bình
	 Câu 4 (0,25đ): Các loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân hóa học?
	A. Phân đạm, phân lân	B. Phân kali, phân xanh
	C. Phân chuồng, phân rác	D. Phân NPK, phân bắc
	 Câu 5 (0,25đ): Phân nào sau đây không hoặc ít tan trong nước?
	A. Kali	B. Phân đạm
	C. Phân lân	D. Phân NPK
	 Câu 6 (0,25đ): Sự phá hoại của côn trùng ở biến thái không hoàn toàn mạnh nhất ở giai đọan:
	A. Trứng	B. Nhộng
	C. Sâu trưởng thành	 D. Sâu non
	 Câu 7 (0,25đ): Các biểu hiện nào sau đây ở cây trồng do bệnh hại?
	A. Thân, cành bị sần sùi	B. Cành bị gãy
	C. Lá bị thủng	D. Quả bị đục thủng lổ
	Câu 8 (0,25đ): “Dùng các loại thuốc hóa học để tiêu diệt sâu, bệnh hại” thuộc biện pháp nào sau đây?
	A. Hóa học 	B. Sinh học
	C. Thủ công	D. Kiểm dịch thực vật
 Câu 9(0,5đ): Đúng hay sai? 
	o A. Yếu tố quyết định đến thời vụ cây trồng là khí hậu
	 	o B. Nước ta có 4 vụ gieo trồng trong năm
	Câu 10(0,5đ): Điền từ thích hợp vào chỗ trống 
	- Sử dụng phân (1)......................... hoặc phân lân để bón lót theo qui trình sau:
	* Rải phân lên mặt ruộng hay (2) .....................................................................
	* Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới
 Câu 11(1đ): Em hãy ghép các nhóm từ ở cột (1) với cột (2) trong bảng sau thành các cặp ý tương ứng
Biện pháp (1)
Cây trồng được áp dụng (2)
1. Trồng bằng hạt
2. Trồng bằng củ
3. Trồng bằng thân
4. Trồng cây con
A) ( Lúa, ngô, đỗ ....)
B) Cây mận, ổi, cam ....
C) Cây mì, mía .......
D) Khoai lăng, khoai từ
E) Dưa hấu, phát tài, trầu bà ....
	Trả lời: 1 nối với.............., 2 nối với..........., 3 nối với............., 4 nối với.............
PHÒNG GD & ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ MÔN: Công nghệ; khối 7
 II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 30 phút:
	 Câu 1(2 đ): Em hãy nêu các công việc làm đất? Công việc nào áp dụng đối với cây trồng ở cạn? 
	Câu 2(2 đ): Biện pháp thủ công là gì? Ưu và nhược điểm? Cho ví dụ? 
	Câu 3(1 đ): Em hãy nêu các cách bón phân? 
	Câu 4(1 đ): Đất trồng là gi? Vai trò của đất trồng? 
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ NĂM HỌC: 2013 - 2014
 Môn : Công nghệ - Khối lớp 7
Câu
Nội dung trả lời
Điểm
Phần TN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tự luận
1.
2. 
3. 
4.
Mỗi ý đúng 0,25đ
C
B
D
A
C
C
A
A
A: Đ; B: S
(1) Hữu cơ; (2) theo hàng, theo hốc cây.
(1) nối với a, (2) nối với d, (3) nối với c, (4) nối với b
Các công việc làm đất:
 Cày đất là làm xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, vùi lấp cỏ dại
 Bừa và đập đất: là làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.
 Lên luống: dễ chăm sóc chống ngập úng, tạo tầng dất dày cho cây sinh trưởng và phát triển.
Lên luống, đập dất được áp dụng đối với cây trồng ở cạn.
Biện pháp thủ công: 
 Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh
 Ngoài ra còn dùng vợt, bẫy đèn, bả độc .... để diệt sâu hại.
 Ưu điểm: đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả nhanh khi sâu bệnh mới xuất hiện.
 Nhược điểm: Tốn công, hiệu quả ít khi sâu bệnh phát sinh nhiều.
 Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt bướm hình thành từ rầy nâu
Các cách bón phân: 
 Căn cứ vào thời kì, có 2 cách: 
 + Bón lót: là bón phân vào đất trước khi trồng.
 + Bón thúc: là bón phân trong thời kì sinh trưởng, phát triển của cây.
Đất trồng và vai trò của đất trồng:
Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đố cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
Vai trò: đất trồng là môi trường cung cấp nước, oxy, chất dinh dưỡng và giúp cho cây trồng đứng vững.
4 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
1 đ
6 đ
2 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
2 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1 đ
0,5đ
0,5đ
1 đ
0,5đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_1_Tiet_CN_7_DE_2.doc