Đề kiểm tra học kì II Toán khối 6

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 977Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Toán khối 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Toán khối 6
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II CÁC MÔN KHỐI 6 NĂM HỌC 2015 – 2016
HỌ VÀ TÊN: ...................................................... – LỚP: ....../...... – SBD: .............
1. Môn Toán học
I. TRẮC NGHIỆM
1. Số đối của là:
A. 	B. 	C. -	D. 
2. Hai số nào sau đây là nghịch đảo của nhau?
A. 1,3 và 3,1	B. và 	C. -0,2 và -5	D. 1 và -1
3. Nếu của x bằng 12 thì x bằng:
A. 12	B. 16	C. 	D. 9
4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. = 	B. 	C. 	D. 
5. Cho x là số nguyên âm và thỏa mãn 
A. 6	B. 36	C. -18	D. -6
6. Tỉ số phần trăm của 3 và 8 là
A. 35 %	B. 37,5%	C. 40 %	D. 15%
7. Cho xOy và tOv là hai góc phụ nhau. Nếu xOy bằng 32 độ thì tOv bằng:
A. 148 độ	B. 58 độ	C. 28 độ	D. 32 độ
8. Cho tia Om là tia phân giác của xOz. Vậy xOm hay mOz bằng: 
A. 30 độ	B. 60 độ	C. 120 độ	D. 20 độ
II. TỰ LUẬN
1. Tính:
2. Tìm x, biết:
a) 	b) 	
3. Bố bạn Lan gửi tiết kiệm 1 triệu đồng tại một ngân hàng theo thể thức “có kì hạn 12 tháng” với lãi suất 0,58% một tháng (tiền lãi mỗi tháng bằng 0,58% số tiền gửi ban đầu và sau 12 tháng mới lấy được lãi). Hỏi hết thời hạn 12 tháng ấy, bố bạn Lan lấy ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu?
4. 	
5. Cho xOy = 50 độ, vẽ tia Oy’ là tia đối của tia Oy.
a) Tính xOy’.
b) Vẽ các tia Om, On lần lượt là tia phân giác của xOy, xOy’.
c) Tính mOy, nOy’.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hk2_toan_6_hot.doc