Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Công nghệ Lớp 7 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường THPT Hoàng Hoa (Có đáp án)

Câu 1: Cây nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?

 

A. Cây ngô

 

C. Cây vải thiều

 

B. Cây su hào

 

D. Cây tiêu

 

Câu 2: Cây nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả?

 

A. Cây lạc

 

C. Cây nhãn

 

B. Cây su hào

 

D. Cây ngô.

 

Câu 3:  Đất trồng có mấy thành phần?

 

A.  1

 

B.  2

 

C.  3

 

D.  4

 

Câu 4: Mục đích của việc lên luống là:

 

A. Dễ chăm sóc, chống ngập úng.

 

B. Chống ngập úng, cho đẹp.

 

C. Chống ngập úng giúp cây phát triển.

 

D. Dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất cho cây sinh trưởng, phát triển.

 

Câu 5: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng được thu hoạch bằng phương pháp nào?

 

A.  Hái

 

B.  Nhổ

 

C.  Đào

 

D.  Cắt.

 

Câu 6: Yêu cầu kĩ thuật khi thu hoạch cây trồng là:

 

A. Đúng thời điểm

 

C. Hạn chế rơi vãi

 

B. Nhanh

 

D. Cả 3 đáp án trên.

 

Câu 7. Khi gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu về:

 

A. Thời vụ

 

C. Khoảng cách

 

B. Mật độ

 

D. Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu.

 

Câu 8. Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là

 

A. gieo hạt, trồng cây con.             B. bừa đất, san phẳng mặt ruộng.

 

C. tưới nước.               D. lên luống.

docx 6 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 11/05/2024 Lượt xem 47Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Công nghệ Lớp 7 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường THPT Hoàng Hoa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Công nghệ Lớp 7 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường THPT Hoàng Hoa (Có đáp án)
Ngày soạn: 19.10.23
Ngày thực hiện: 27.10.23
TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian thực hiện: 01 tiết – Tiết 8
I) Một số yêu cầu chung
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1 (tuần học thứ 08).
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm - gồm 8 câu hỏi 
+ Phần tự luận: 6,0 điểm - gồm 3 câu hỏi 
II) Khung ma trận, bản đặc tả
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 7
TT
Chương
Chủ đề
Nội dung/đơn vị kiến thức
Mức độ đánh giá
Tổng số câu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TL
TL
1
Trồng trọt
Giới thiệu về trồng trọt
2
1
2
1
Làm đất trồng cây
2


1


2

Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.
2


1/2
1/2

1
1
Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
2

2

Tổng số câu
8


3/2
1/2
1
8
3
Tổng số điểm
4,0


4,0
1,0
1,0
4,0
6,0
Tỉ lệ
40%
40%
20%
100%
	
BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 7
TT
Chủ đề
Mức độ đánh giá 
Số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận thức
Tổng số câuNB
TH
VD
VDC
TN
TL
1

Trồng trọt
Giới thiệu về trồng trọt
Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế. Nêu được triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam.
- Kể tên được một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam (cây lương thực, cây ăn quả, cây rau). Cho ví dụ minh họa.
- Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
- Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.
2TN2

Thông hiểu:
- Nêu được bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của một số loại cây trồng phổ biến.
- Nêu được ưu, nhược điểm của một số phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân
với các ngành nghề trong trồng trọt.


Vận dụng cao:
- Đề xuất được phương thức trồng trọt phù hợp cho một số đối tượng cây trồng phổ biến ở địa phương.1TL

1
Làm đất trồng cây
 Nhận biết:
- Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt.
- Nêu được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
- Trình bày được mục đích của việc làm đất, bón phân lót.
2TN
1TL


2

Thông hiểu:
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc làm đất, bón phân lót.


Vận dụng:
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc làm đất, bón phân lót cho một đối tượng cây trồng cụ thể.
- Vận dụng kiến thức làm đất và bón phân lót với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.


Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.
Nhận biết :
- Nêu được các phương thức gieo trồng phổ biến. Nêu được các mùa vụ gieo trồng chính ở nước ta.
- Kể tên được các công việc chính để chăm sóc cây trồng. Trình bày được mục đích của việc chăm sóc cây trồng.
- Kể tên được một số biện pháp chính phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
- Trình bày được nguyên tắc của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
- Nêu được mục đích của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
2TN1
1/2
Thông hiểu
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng.
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóc cây trồng (tỉa dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới tiêu nước, bón phân thúc).
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
- Trình bày được ưu, nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

1/2
TL
Vận dụng
- Vận dụng kiến thức về gieo trồng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
- Vận dụng kiến thức về chăm sóc cây trồng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.


1/2
TL


1/2
Vận dụng cao
- Lựa chọn được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng phù hợp với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.


Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
Nhận biết:
- Kể tên được một số phương pháp chính trong thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt. Cho ví dụ minh họa.
- Trình bày được mục đích của việc bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt.
2TN2

Thông hiểu:
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của một số biện pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt.


Vận dụng:
- Lựa chọn được biện pháp thu hoạch, bảo quản sản phẩm trồng trọt phù hợp với thực tiễn ở gia đình, địa phương.


Tổng số câu
8
3/2
1/2
1
8
3
Tổng số điểm
4,0
4,0
1,0
1,0
4,0
6,0
Tỉ lệ
40%
40%
10%
10%
100%

III. Đề kiểm tra
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA 
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Chọn phương án đúng nhất, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm:
Câu 1: Cây nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?
A. Cây ngô
C. Cây vải thiều
B. Cây su hào
D. Cây tiêu
Câu 2: Cây nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả?
A. Cây lạc
C. Cây nhãn
B. Cây su hào
D. Cây ngô.
Câu 3:  Đất trồng có mấy thành phần?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 4: Mục đích của việc lên luống là:
A. Dễ chăm sóc, chống ngập úng.
B. Chống ngập úng, cho đẹp.
C. Chống ngập úng giúp cây phát triển.
D. Dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất cho cây sinh trưởng, phát triển.
Câu 5: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộngđược thu hoạch bằng phương pháp nào?
A. Hái
B. Nhổ
C. Đào
D. Cắt.
Câu 6: Yêu cầu kĩ thuật khi thu hoạch cây trồng là:
A. Đúng thời điểm
C. Hạn chế rơi vãi
B. Nhanh
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 7. Khi gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu về:
A. Thời vụ
C. Khoảng cách
B. Mật độ
D. Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu.
Câu 8. Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là
A. gieo hạt, trồng cây con.	 	B. bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. tưới nước.	 	D. lên luống.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: (2,0 điểm) Trong quy trình trồng trọt, bước làm đất, bón lót người ta thường sử dụng loại phân bón nào? Vì sao?
Câu 10: (3,0 điểm) 
a) Kể tên các công việc chính để chăm sóc cây trồng? 
b) Nhà bạn Hà có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây Hà phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Hà biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp đó.
Câu 11: (1 điểm) 
a) Em hãy nêu phương thức gieo trồng cho các loại cây sau: Lúa, mía, ngô, cam? 
b) Phương thức trồng trọt nào phù hợp cho một số cây trồng phổ biến ở địa phương em.
---------------------------- HẾT ----------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0.5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
C
C
D
B
D
D
C
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 9
(2,0 điểm)
- Trong quy trình trồng trọt, bước làm đất, bón lót người ta thường sử dụng phân hữu cơ: phân chuồng hoai mục như: phân gà, phân lợn Phân rác, phân vi sinh để bón lót cho cây 
-Vì: Các loại phân này phân này có hàm lượng chất dinh dưỡng thấp, có tác dụng làm xốp đất, tăng độ phì nhiêu, phân vi sinh có các vi sinh vật giúp phân giải các chất dinh dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu cho cây hấp thụ

1,0
1,0
Câu 10
(3,0 điểm)
a)- Các công việc chính để chăm sóc cây trồng
+ Tỉa, dặm cây.
+ Làm cỏ, vun xới.
+ Tưới tiêu nước.
+ Bón thúc phân.
b) Sử dụng biện pháp thủ công: Bắt sâu, ngắt bỏ lá có ổ trứng
- Giải thích: Sâu mới xuất hiện nên sử dụng biện pháp thủ công vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho con người và không gây ô nhiễm môi trường.
1,0
2,0

Câu 11 
(1,0 điểm)
a) - Lúa: Gieo hạt 
 - Mía: Bằng hom, bằng củ
 - Ngô: Geo hạt
 - Cam: Trồng bằng cây con 
b) - Đề xuất được 1 số phương thức trồng trọt phù hợp với cây trồng phổ biến ở địa phương: trồng trọt tự nhiên, trồng trọt trong nhà có mái che, trồng trọt kết hợp.
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ky_i_mon_cong_nghe_lop_7_canh_dieu_nam_hoc.docx