Đề kiểm tra giữa kì I môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

I. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm) (HS trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng.)

 

Câu1. (0,5 điểm) Thông tin là

 

A. sự hiểu biết về con người.            

 

B. những gì biết qua báo chí và truyền hình.

 

C. tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.

 

D. điều mà mọi người nói chuyện với nhau.

 

Câu 2.(0,5 điểm) Hoạt động thông tin bao gồm

 

A. nhận và xử lý thông tin.                                         B. nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin.

 

C. xử lý thông tin.                                                                               D. nghiên cứu về máy tính.

 

Câu 3.(0,5 điểm) Phần chính của bộ nhớ trong là

 

A. RAM.                                             B. CDROM.                                       C. DVD và CD.                                  D. USB.

 

Câu 4.(0,5 điểm) Thông tin lưu trữ trong máy tính được gọi là

 

A. lưu trữ thông tin.    B. dữ liệu.                                           C. văn bản.                              D. xử lý thông tin.

 

Câu 5.(0,5 điểm) Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ là

 

A. byte, kilo byte, mega byte, giga byte.                    B. byte, bit, mega bit, giga bit.

 

C. giga byte, bit, kilo byte.                                                     D. kilo byte, deca byte, bit.

 

Câu 6.(0,5 điểm) Để tắt máy tính ta chọn nút lệnh nào sau đây:

docx 3 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 10/06/2024 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì I môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa kì I môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TIN HỌC – Khối lớp 6
Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Mã đề 001
Họ và tên học sinh :.................................................................... Lớp: ...................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên


I. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm) (HS trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng.)
Câu1. (0,5 điểm) Thông tin là 
A. sự hiểu biết về con người. 	
B. những gì biết qua báo chí và truyền hình.
C. tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
D. điều mà mọi người nói chuyện với nhau.
Câu 2.(0,5 điểm) Hoạt động thông tin bao gồm
A. nhận và xử lý thông tin.	B. nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin.
C. xử lý thông tin.	D. nghiên cứu về máy tính.
Câu 3.(0,5 điểm) Phần chính của bộ nhớ trong là
A. RAM.	B. CDROM.	C. DVD và CD.	D. USB.
Câu 4.(0,5 điểm) Thông tin lưu trữ trong máy tính được gọi là
A. lưu trữ thông tin.	B. dữ liệu.	C. văn bản.	D. xử lý thông tin.
Câu 5.(0,5 điểm) Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ là
A. byte, kilo byte, mega byte, giga byte.	B. byte, bit, mega bit, giga bit.
C. giga byte, bit, kilo byte.	D. kilo byte, deca byte, bit.
Câu 6.(0,5 điểm) Để tắt máy tính ta chọn nút lệnh nào sau đây:
A. 	B. 	C. 	D. Một nút khác
Câu 7.(0,5 điểm) Quan sát thanh công việc hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?
A.1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 8.(0,5 điểm) Tệp là
đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần cứng.	
B. đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần mềm.
C. là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. 
D. nơi lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính.
Câu 9.(0,5 điểm)Với mỗi mức luyện tập, phần mềm Mouse Skill cho phép thực hiện tối đa mấy thao tác:
A. 1 lần	B. 5 lần	C. 10 lần	D. tùy ý
Câu 10.(0,5 điểm) Tên tệp gồm có
A. Phần tên và không có phần mở rộng	 
B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm (.)
C. Phần tên và phần mở rộng	
D. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)
II. Phần tự luận: (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Có mấy loại tệp tin? Cho ví dụ các loại tệp tin đó.
Câu 2. (1,0 điểm) a/ Máy tính có những khả năng nào?
b/ Ta có thể làm được gì nhờ máy tính?
Câu 3. (2,0 điểm) Trên đĩa C: có cấu trúc thư mục và tập tin như sau:	
	C:\
HOC TAP
Baitap.doc
GIAI TRI
TOAN
HOA
Nghenhac.mp3
Mario.exe
Daiso.doc
Hinhhoc.doc
Huuco.doc
Voco.doc
Viết đường dẫn đến tệp tin: Voco.doc
Viết đường dẫn đến tệp tin: Nghe nhac.mp3
Viết đường dẫn đến thư mục HOA
Thư mục nào là thư mục rỗng?
Bài làm:
----- HẾT -----

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_i_mon_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2020_2021_tr.docx