Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2021-2022 - Trường TH & THCS Mỏ Đá (Có đáp án chi tiết và thang điểm)

doc 3 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 299Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2021-2022 - Trường TH & THCS Mỏ Đá (Có đáp án chi tiết và thang điểm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2021-2022 - Trường TH & THCS Mỏ Đá (Có đáp án chi tiết và thang điểm)
PHÒNG GD & ĐT CHI LĂNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG TH&THCS MỎ ĐÁ
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi:Toán 7 
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 01 trang, 06 câu) 
ĐỀ BÀI:
Bài 1 (1,0 điểm). Cho tập hợp và 
	 a) Viết các tập hợp A và tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử
	 b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?
Bài 2 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính :
a) 41 + 55 + 59	b) 15 .154 + 154 . 85
c) 75 - ( 3.52 - 4.23)	d) 	
Bài 3 (1,0 điểm). Tìm x, biết: 
 a) x + 5,5 = 7,5 	 b) x + 56 = 100 
Bài 4 (2,0 điểm). Khối lớp 7 của một trường THCS có 336 học sinh. Sau khi kiểm tra 15 phút, số học sinh xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7.
Bài 5 (3,0 điểm). Cho hình vẽ, biết AB p và p // q, 
a. Đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng q không? Vì sao?
b. Tính số đo .
c. Tính số đo và .
Bài 6 (1,0 điểm.) Tìm x, y, z biết: 
- Hết -
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
 Họ và tên học sinh :.................... SBD: ......
PHÒNG GD & ĐT CHI LĂNG
HDC CHÍNH THỨC
TRƯỜNG TH&THCS MỎ ĐÁ
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn thi: Toán 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
(HDC gồm 02 trang, 06 câu) 
BÀI
Đáp án
Điểm
1
(1,0 điểm)
a) A = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}
 B = { 0;1; 2; 3; 4}
b) Tập hợp A có 10 phần tử
0,25
0,25
0,5
2
(2,0 điểm)
a) 41 + 55 + 59 = (41 + 59) + 55 
	 = 100 + 55 = 155
0,25
0,25
b) 15 .154 + 154 . 85 = 154 . (15 + 85) 
	= 154 . 100 = 15 400 
0,25
0,25
c) 75 - ( 3.52 - 4.23) = 75 – ( 3.25 – 4.8) = 75 – ( 75 – 32)
	 = 75 – 43 = 32
0,25
0,25
d) 
0,25
0,25
3
(1,0 điểm)
a) x + 5,5 = 7,5
 x = 7,5 – 5,5 
 x = 2
0,25
0,25
a) x + 56 = 100
 x = 100 – 56
 x = 44
0,25
0,25
4
(2,0 điểm)
Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh giỏi, khá, trung bình của 
khối 7.
Theo đề ta có: và 
Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là 84, 105, 147 học sinh.
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
5
(3,0 điểm)
Viết giả thiết, kết luận đúng 
0,5
a) (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)
1,0
b) Vì và là hai góc đối đỉnh nên 
0,5
c) Vì p//q nên: (vì hai góc trong cùng phía).
0,5
Vì p//q nên: (hai góc đồng vị)
0,5
6
(1,0 điểm)
Ta có: ; ; (4z – 3)20 0	Mà 
0,25
0,25
0,5
Lưu ý: học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa/ Làm tròn: 0,25đ làm tròn thành 0,5đ, 0,75đ làm tròn thành 1,0 điểm.
----------------Hết---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2021_2022_t.doc