Đề khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2022 môn Vật lí Lớp 12 - Mã đề 310

doc 4 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 23/06/2022 Lượt xem 244Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2022 môn Vật lí Lớp 12 - Mã đề 310", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2022 môn Vật lí Lớp 12 - Mã đề 310
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI 
TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – LẦN 1
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
 (Đề thi có 2 trang)
Mã đề thi: 310
Câu 1: Cho 2 điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi 2 điện tích đặt trong
	A. chân không.	B. dầu hỏa.
	C. không khí.	D. nước nguyên chất.
Câu 2: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn Vật dao động với tần số góc bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) (trong đó A, ω là các hằng số dương). Pha của dao động ở thời điểm t là
	A. ωt.	B. φ.	C. ω.	D. (ωt + φ).
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của k là
	A. 80 N/m.	B. 20 N/m.	C. 10 N/m.	D. 40 N/m.
Câu 5: Tại cùng một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài có chu kỳ dao động nhỏ là với con lắc đơn có chiều dài thì chu kỳ dao động nhỏ là Hỏi nếu con lắc đơn có chiều dài thì chu kỳ dao động nhỏ là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
	A. với tần số bằng tần số dao động riêng.
	B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
	C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
	D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là sai?
	A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.
	B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
	C. Dung kháng của mạch giảm.
	D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Chu kì dao động của vật là
	A. 5,00 s.	B. 0,25 s.	C. 2,50 s.	D. 0,50 s.
Câu 9: Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với phương trình (trong đó x tính bằng m và t tính bằng s). Biên độ của phần tử môi trường khi có sóng truyền qua là
	A. 6 m.	B. 6 cm.	C. 6 mm.	D. 6 dm.
Câu 10: Một sóng cơ lan truyền với tần số 10 Hz. Sau khoảng thời gian t = 1 s thì quãng đường sóng truyền được bằng bao nhiêu lần bước sóng?
	A. 1.	B. 20.	C. 10.	D. 5.
Câu 11: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
	A. trễ pha so với cường độ dòng điện.	B. sớm pha so với cường độ dòng điện.
	C. trễ pha so với cường độ dòng điện.	D. sớm pha so với cường độ dòng điện.
Câu 12: Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vệt sáng có
	A. nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.
	B. nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.
	C. màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
	D. nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
Câu 13: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức Trong giây đầu tiên dòng điện đổi chiều
	A. 50 lần.	B. 25 lần.	C. 100 lần.	D. 200 lần.
Câu 14: Giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng
	A. với k = 0, ±1, ±2,	B. kλ với k = 0, ±1, ±2,
	C. với k = 0, ±1, ±2,	D. với k = 0, ±1, ±2,
Câu 15: Rôto của máy phát điện xoay chiều gồm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động xoay chiều do máy phát điện trên tạo ra là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Ben (B) là đơn vị đo của
	A. công suất âm.	B. mức cường độ âm.
	C. cường độ âm.	D. năng lượng âm.
Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là λ. Khoảng vân được tính bằng công thức
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Một vật sáng phẳng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Vật đặt cách thấu kính một khoảng d. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo cao gấp 2 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. d > f.	B. d = 2f.	C. d < f.	D. d = f.
Câu 19: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh và một máy thu thanh vô tuyến đơn giản đều có bộ phận nào sau đây?
	A. Mạch tách sóng.	B. Micrô.	C. Mạch biến điệu.	D. Anten.
Câu 20: Trong hệ đơn vị SI, hệ số tự cảm có đơn vị là
	A. Fara (F).	B. Tesla (T).	C. Vêbe (Wb).	D. Henri (H).
Câu 21: Một điện áp xoay chiều có biểu thức Giá trị điện áp hiệu dụng là
	A. 110V.	B. 220V.	C. 110 V.	D. 220 V.
Câu 22: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, điện tích trên bản tụ C và cường độ dòng điện qua cuộn cảm L biến thiên điều hòa
	A. cùng biên độ.	B. cùng tần số.
	C. cùng chu kì và pha ban đầu.	D. cùng pha ban đầu.
Câu 23: Đặt điện áp vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li?
	A. Sóng dài.	B. Sóng ngắn.	C. Sóng cực ngắn.	D. Sóng trung.
Câu 25: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 3 ở cùng bên so với vân trung tâm là
	A. B. C. 	 D. 
Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống phía dưới 10 cm rồi thả nhẹ. Sau 
khoảng thời gian nhỏ nhất tương ứng là , thì lực phục hồi và lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu, với Lấy m/s2. Chu kì dao động của con lắc gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 0,15 s.	B. 0,44 s.	C. 0,76 s.	D. 0,68 s.
Câu 27: Điện năng được truyền tải từ nhà máy phát điện xoay chiều một pha đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp hiệu dụng ở nhà máy phát điện là 6 kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Cho rằng công suất phát điện của nhà máy không đổi. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp hiệu dụng ở nhà máy phát điện khi đó là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là Dòng điện trong mạch lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha so với điện áp hai đầu cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình (trong đó x tính bằng m, t tính bằng s). Vận tốc lan truyền sóng là
	A. 5 m/s.	B. 20 m/s.	C. 15 m/s.	D. 10 m/s.
Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Cho Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện lần lượt là 60 V và 20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
	A. 80 V.	B. 60 V.	C. 40 V.	D. 0 V.
Câu 31: Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân cực đại bậc k đi qua điểm M có và vân bậc (cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có Tốc độ truyền sóng là
	A. 8 m/s.	B. 4 m/s.	C. 0,4 m/s.	D. 0,8 m/s.
Câu 32: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với tần số . Hình ảnh sợi dây tại thời điểm (nét đứt) và thời điểm (nét liền) được cho như hình vẽ. B là một điểm trên sợi dây. Trong một chu kì, tỉ số giữa quãng đường mà B đi được với quãng đường mà sóng truyền được là
	A. 1,00.	B. 2,00.	C. 5,00.	D. 1,25.
Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với các đường UC, UL. Khi thì UC đạt cực đại là Um. Giá trị của Um là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Một vật dao động điều hòa với phương trình Lấy Gia tốc của vật tại thời điểm là
	A. cm/s2.	B. cm/s2.	C. cm/s2.	D. cm/s2.
Câu 35: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: E = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối, số chỉ của ampe kế là Giá trị điện trở trong r của nguồn điện là
	A. 1,2 Ω.	B. 0,5 Ω.	C. 0,6 Ω.	D. 1,0 Ω.
Câu 36: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, chu kì đều bằng 2 s với biên độ lần lượt là và Biết khoảng thời gian trong một chu kì để là (với và lần lượt là li độ của vật thứ nhất và vật thứ hai). Biên độ dao động tổng hợp của hai vật là
	A. 4 cm.	B.	C.	D.
Câu 37: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox với phương trình lần lượt là và Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động là
	A. cm.	B. cm.	C. 8 cm.	D. 4 cm.
Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức (V) thì dòng điện trong mạch có biểu thức (A). Khi điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng 200 V thì cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau cách nhau 20 cm có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng qua A, B một đoạn lớn nhất là
	A. 18,37 cm.	B. 19,84 cm.	C. 19,75 cm.	D. 16,67 cm.
Câu 40: Một máy biến áp lí tưởng được nối với nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 100 vòng và 150 vòng. Cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 	B. 	C. 	D. 
------------ HẾT ----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_kien_thuc_chuan_bi_cho_ky_thi_tot_nghiep_thpt_la.doc