Đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn Lớp 7 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường TH&THCS Trung Thành

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

 

Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

 

Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên

 

Hiện tại, Trái Đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (dầu, khí đốt, than đá ) cùng các loại khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển.

 

Một số hoạt động chính là nguyên nhân khiến cho Trái Đất nóng lên:

 

Hiệu ứng nhà kính

 

Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây đã làm thủng tầng ô-dôn. Những nơi bị thủng hoặc mất đi tầng ô-dôn thì nơi đó đất đai sẽ bị sa mạc hóa không còn tác dụng cân bằng hệ sinh thái như hiện tại thành ra ban ngày nóng, ban đêm lạnh.

 

Quá trình công nghiệp hóa

 

Do sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học công nghệ cùng sự phát triển của nền kinh tế nên nhiều nhà máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số lượng phương tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô ) cũng đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc. Khi lượng khí các-bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt Trái Đất.

 

Rừng bị tàn phá

 

Nếu như khí các-bô-níc thải ra thì theo quy luật tự nhiên sẽ được cây xanh quang hợp để cung cấp lượng ô-xi cần thiết cho con người. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đã bị tàn phá hết nên đã không thể phân giải hết lượng khí các-bô-níc trong môi trường khiến cho Trái Đất càng ngày càng nóng lên rõ rệt. Diện tích rừng bị tàn phá ngày càng rộng nên tia nắng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất không có tầng lá xanh của cây chặn lại nên khi chiếu xuống mặt đất sẽ hình thành nên những vùng đất khô cằn, nóng như hoang mạc. Mùa mưa không có rừng để giữ nước lại nên sẽ gây lũ lụt còn mùa khô thì xảy ra hạn hán.

 (Theo LV, quangnam.gov.vn)

 

1. Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đầu phương án trả lời đúng (từ câu từ 1 đến câu 8):

 

Câu 1. Văn bản Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên được triển khai theo cách nào?

 

A. Theo quan hệ nhân quả

 

B. Theo trật tự không gian

 

C. Theo quan hệ so sánh.

 

D. Theo quan hệ thời gian

doc 4 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 05/06/2024 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn Lớp 7 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường TH&THCS Trung Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn Lớp 7 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường TH&THCS Trung Thành
Đề chính thức
TRƯỜNG TH&THCS TRUNG THÀNH
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7
Năm học 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút
(Bài khảo sát gồm 04 trang)

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên
Hiện tại, Trái Đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (dầu, khí đốt, than đá) cùng các loại khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển.
Một số hoạt động chính là nguyên nhân khiến cho Trái Đất nóng lên:
Hiệu ứng nhà kính
Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây đã làm thủng tầng ô-dôn... Những nơi bị thủng hoặc mất đi tầng ô-dôn thì nơi đó đất đai sẽ bị sa mạc hóa không còn tác dụng cân bằng hệ sinh thái như hiện tại thành ra ban ngày nóng, ban đêm lạnh.
Quá trình công nghiệp hóa
Do sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học công nghệ cùng sự phát triển của nền kinh tế nên nhiều nhà máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số lượng phương tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô) cũng đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc. Khi lượng khí các-bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt Trái Đất.
Rừng bị tàn phá
Nếu như khí các-bô-níc thải ra thì theo quy luật tự nhiên sẽ được cây xanh quang hợp để cung cấp lượng ô-xi cần thiết cho con người. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đã bị tàn phá hết nên đã không thể phân giải hết lượng khí các-bô-níc trong môi trường khiến cho Trái Đất càng ngày càng nóng lên rõ rệt. Diện tích rừng bị tàn phá ngày càng rộng nên tia nắng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất không có tầng lá xanh của cây chặn lại nên khi chiếu xuống mặt đất sẽ hình thành nên những vùng đất khô cằn, nóng như hoang mạc. Mùa mưa không có rừng để giữ nước lại nên sẽ gây lũ lụt còn mùa khô thì xảy ra hạn hán. 


 (Theo LV, quangnam.gov.vn)
1. Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đầu phương án trả lời đúng (từ câu từ 1 đến câu 8):
Câu 1. Văn bản Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên được triển khai theo cách nào?
A. Theo quan hệ nhân quả
B. Theo trật tự không gian
C. Theo quan hệ so sánh.
D. Theo quan hệ thời gian
Câu 2. Từ được in đậm trong câu: “Khi lượng khí các-bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt Trái Đất” có nguồn gốc từ nước nào?
A. Tiếng Hán.
B. Tiếng Pháp.
C. Tiếng Hàn.
D. Tiếng Anh.
Câu 3. Theo văn bản, các nguyên nhân chính khiến Trái Đất nóng lên là gì?
A. Hiệu ứng nhà kính; thủng tầng ô-dôn; quá trình công nghiệp hóa.	
B. Quá trình công nghiệp hóa; tăng khí mê tan; rừng bị tàn phá .
C. Hiệu ứng nhà kính; quá trình công nghiệp hóa; rừng bị tàn phá.	
D. Số lượng phương tiện xe cộ tăng nhanh; hiệu ứng nhà kính; rừng bị tàn phá.
Câu 4. Đáp án nào sau đây nêu lên nội dung chính của đoạn văn sau: 
 	 Do sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học công nghệ cùng sự phát triển của nền kinh tế nên nhiều nhà máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số lượng phương tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô) cũng đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc. Khi lượng khí các-bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt Trái Đất.
	A. Quá trình công nghiệp hóa là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên.
	B. Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên.
	C. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên.
	D. Lượng khí các-bô-níc có nhiều trong khí quyển làm tăng nhiệt độ của Trái Đất.
Câu 5. Các đề mục được in đậm trong văn bản có tác dụng như thế nào?
A. Nêu lên các thông tin chủ yếu của văn bản. 	
B. Nêu lên chủ đề của văn bản.	
C. Nêu lên thông điệp của văn bản.
D. Nêu lên mục đích của văn bản.
Câu 6. Dòng nào sau đây nêu lên chính xác nghĩa của từ hoang mạc trong văn bản trên?
	A. Vùng đất hoang rộng lớn, hầu như không có cây cối và người ở.
B. Vùng đất hoang rộng lớn, khí hậu khô cằn, hầu như không có cây cối và người ở.
	C. Vùng đất có khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở.
	D. Vùng đất rộng lớn, khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở.
Câu 7. Hình ảnh minh họa làm sáng tỏ thông tin gì trong văn bản?
A. Hiện tượng hạn hán vào mùa khô.
B. Hiệu ứng nhà kính.
C. Rừng bị tàn phá.
D. Quá trình công nghiệp hóa.
Câu 8. Chức năng của trạng ngữ (được in đậm) trong câu văn sau là gì?
 	Hiện tại, Trái Đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (dầu, khí đốt, than đá) cùng các loại khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển.
A. Nêu lên thông tin về địa điểm diễn ra sự việc được nói đến trong câu. 
B. Nêu lên thông tin về thời gian diễn ra sự việc được nói đến trong câu. 
C. Nêu lên thông tin về nguyên nhân diễn ra sự việc được nói đến trong câu. 
D. Nêu lên thông tin về cách thức diễn ra sự việc được nói đến trong câu.
2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9. Con người có thể làm gì để hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên? (Viết câu trả 
lời khoảng ba câu văn)?
.
.
.
.
..
.
Câu 10. Theo em, bức thông điệp mà tác giả gửi gắm qua văn bản trên là gì?
.
.
.
.
..
..
II. VIẾT (4.0 điểm)
Đóng vai một nhân vật trong một truyện truyền thuyết mà em yêu thích và kể lại.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_mon_ngu_van_lop_7_canh_dieu_nam_hoc_2.doc