Đề cương ôn thi môn Vật lý Lớp 11 - Chủ đề 3: Mắt

docx 17 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 24/06/2022 Lượt xem 338Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi môn Vật lý Lớp 11 - Chủ đề 3: Mắt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn thi môn Vật lý Lớp 11 - Chủ đề 3: Mắt
CHỦ ĐỀ 3: MẮT	1
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT	1
TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	1
ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	5
MỘT SỐ DẠNG TOÁN	5
DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT	5
VÍ DỤ MINH HỌA	5
DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỬA TẬT Ở MẮT	10
VÍ DỤ MINH HỌA	10
DẠNG 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN SÁT VẬT QUA QUANG HỆ	23
VÍ DỤ MINH HỌA	23
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	24
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	28
CHỦ ĐỀ 3. MẮT
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
+ Cấu tạo của mắt gồm: màng giác, thủy dịch, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, dịch thủy tinh, màng lưới.
+ Điều tiết là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện ra tại màng lưới.
• Không điều tiết: fmax
• Điều tiết tối đa: fmin
• Điểm cực viễn là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết.
• Điểm cực cận là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết
• Năng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất ε mà mắt còn phân biệt được hai điểm: ε (giá trị trung bình)
+ Các tật của mắt và cách khắc phục
Tật của mắt
Đặc điểm
Các khắc phục
Mắt cận
fmax < OV
Đeo kính phân kì
fK = - OCV (kính sát mắt)
Mắt viễn
fmax > OV
Đeo kính hội tụ
Tiêu cực có giá trị sao cho mắt đeo kính nhìn gần như mắt không có tật
Mắt lão
CC dời xa mắt
Đeo kính hội tụ
Tác dụng của kính như với mắt viễn
+ Hiện tượng lưu ảnh vào mắt: Tác động của ánh sáng lên màng lưới còn tồn tại khoảng 0,1s sau khi ánh sáng tắt.
TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?
A. Mắt không có tật, không điều tiết	B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
C. Mắt cận không điều tiết	D. Mắt viễn không điều tiết
Câu 2. Mắt lão nhìn thây vật ở xa vô cùng khi
A. đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.	B. đeo kính phân kì và mắt không điều tiết
C. mắt không điều tiết.	D. đeo kính lão.
Câu 3. Về phương diện quang hình học, có thể coi
A. mắt tương đương với một thấu kính hội tụ.
B. hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh sáng truyền qua của mắt tương đương với một thấu kính hội tụ.
C. hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc tương đương với một thấu kính hội tụ.
D. hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và điểm vàng tương đương với một thấu kính hội tụ.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thủy tinh thể để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
B. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khảng cách thủy tinh thể và võng mạc để giữ cho cảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
C. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thủy tinh thể và vật cần quan sát để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
D. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thủy tinh thể, khoảng cách giữa thủy tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
Câu 5. Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ hình vẽ: O: quang tâm của mắt; V: điểm vàng trên màng lưới. Quy ước đặt: (1): Mắt bình thường về già; (2): Mắt cận; (3): Mắt viễn. Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực?
A. (1).	B. (2).	C. (3).	D. (1) và(3).
Câu 6. Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ hình vẽ: O: quang tâm của mắt; V: điểm vàng trên màng lưới. Quy ước đặt: (1): Mắt bình thường về già; (2): Mắt cận; (3): Mắt viễn. Mắt loại nào có fmax > OV?
A. (1).	B. (2)	C. (3).	D. (l) và (3).
Câu 7. Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ hình vẽ: O: quang tâm của mắt; V: điểm vàng trên màng lưới. Quy ước đặt: (1): Mắt bình thường về già; (2): Mắt cận; (3): Mắt viễn. Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ?
A. (1).	B. (2).	C. (3).	D. (1) và (3).
Câu 8. Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Mắt người này 
A. không có tật.	B. bị tật cận thị.	C. bị tật lão thị.	D. bị tật viễn thị.
Câu 9. Mắt cận thị khi không điều tiết thì có tiêu điểm
A. nằm trước võng mạc	B. cách mắt nhỏ hơn 20cm
C. nằm trên võng mạc	D. nằm sau võng mạc
Câu 10. Mắt cận thị khi không điều tiết thì có tiêu điểm
A. tiêu cự của thuỷ tinh thể là lớn nhất.	
B. mắt không điều tiết vì vật rất gần mắt. 
C. độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất.	
D. khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là nhỏ nhất.
Câu 11. Mắt cận thị không điều tiết khi quan sát vật đặt ở 
A. Điểm cực cận.	B. vô cực. 	C. Điểm các mắt 25 cm.	D. Điểm cực viễn.
Câu 12. Tìm phát biểu sai. Mắt cận thị:
A. Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt nằm trước võng mạc
B. Phải điều tiết tối đa mới nhìn được vật ở xa
C. Tiêu cự của mắt có giá trị lớn nhất nhỏ hơn mắt bình thường
D. Độ tụ của thủy tinh thể là nhỏ nhất khi nhìn vật ở cực viễn
Câu 13. Mắt bị tật viên thị
A. có tiêu điểm ảnh F’ ở trước võng mạc. 
B. nhìn vật ở xa phải điều tiết mắt.
C. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa. 
D. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.
Câu 14. Mắt của một người có tiêu cực của thủy tinh là 18mm, khi không điều tiết. Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15mm. Mắt người này
A. không có tật	B. bị tật cận thị	C. bị tật lão thị	D. bị tật viễn thị
Câu 15. Chọn câu sai.
A. Năng suất phân li của mắt là góc trông vật lớn nhất mà mắt còn phân biệt hai điểm đầu và điểm cuối của vật.
B. Khi mắt quan sát vật ở điểm cực cận thì mắt ở trạng thái điều tiết tối đa ứng với tiêu cự nhỏ nhất của thể thủy tinh.
C. Điều tiết là hoạt động thay đổi tiêu cự của mắt thực hiện nhờ các cơ vòng của mắt bóp lại làm giảm bán kính cong của thể thủy tinh.
D. Vì chiết suất của thủy dịch và thể thủy tinh chênh lệch ít nên sự khúc xạ ánh sáng xảy ra phần lớn ở mặt phân cách không khí-giác mạc. 
Câu 16. Xét cấu tạo của mắt về phương diện Quang học: O là quang tâm mắt; CV là điểm cực viễn; V là điểm vàng; CC là điểm cực cận; tiêu cự lớn nhất và nhỏ nhất của mắt là fmax và fmin. Chọn câu sai.
A. Đặc trưng cấu tạo của mắt cận là fmax < OV
B. Đặc trưng cấu tạo của mắt viễn là fmax > OV 
C. Người mắt không có tật OCV = ∞.
D. Những người bị cận thị thì không bị tật lão thị.
Câu 17. Xét cấu tạo của mắt về phương diện Quang học: O là quang tâm của mắt; CV là điểm cực viễn; V là điểm vàng; CC là điểm cực cận; tiêu cự lớn nhất và nhỏ nhất của mắt là fmax và fmin. Khi khắc phụ tật cận thị bằng cách đeo kính sát mắt thì tiêu cực của kính có giá trị cho bởi?
A. -1/OCV	B. -1/OCC	C. – OCC	D. – OCV
Câu 18. Xét cấu tạo của mắt về phương diện Quang học: O là quang tâm của mắt; CV là điểm cực viễn; V là điểm vàng; CC là điểm cực cận; tiêu cự lớn nhất và nhỏ nhất của mắt là fmax và fmin. Mắt không tật lúc điều tiết tối đa thì có độ tụ tăng lên một lượng có giá trị tính bởi biểu thức:
A. 1/OCV	B. 1/OCC	C. OCC	D. OCV
Câu 19. Khi mắt không điêu tiêt thì ảnh của điêm cực cận CC được tạo ra ở đâu?
A. Tại điểm vàng V.	B. Sau điểm vàng V.
C. Trước điểm vàng V.	D. Không xác định được vì không có ảnh.
Câu 20. Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn CV được tạo ra tại đâu?
A. Tại điểm vàng V.	B. Sau điểm vàng V.
C. Trước điểm vàng V.	D. Không xác định được vì không có ảnh.
Câu 21. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết: Di: Mắt bình thường (không tật); D2: Mắt cận; D3: Mắt viễn. Coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến võng mạc là như nhau. So sánh các độ tụ này ta có kêt quả nào?
A. D1 > D2 > D3.	B. D2> Dl > D3.	C. D3> D1 > D2.	D. D3> D2 > D1.
Câu 22. Xét một mắt cận được mô tả ở hình vẽ. Vật có vị trí nào kể sau thì ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V ?
A. Tại CV khi mắt điều tiết tối đa. 
B. Tại CC khi mắt không điều tiết.
C. Tại một điểm trong khoảng CVCC khi mắt điều tiết thích hợp.
D. Tại một điểm ngoài khoảng CVCC khi mắt điều tiết thích hợp.
Câu 23. Xét một mắt cận mỏ tả ở hình vẽ. Để có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì có độ lớn có tiêu cự
A. |f| = OCV	B. |f| = OCC	
C. |f| = CCCV	D. |f| = OV
Câu 24. Xét một mắt cận được mô tả ở hình vẽ. Để có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì thích hợp. Sau khi đeo kính, điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy là điểm nào?
A. vẫn là điểm CC. 	
B. Một điểm ở trong đoạn OCC. 
C. Một điểm ở trong đoạn CCCV	
D. Một điểm ở ngoài đoạn OCV.
Câu 25. Xét một mắt cận được mô tả ở hình vẽ. Người
này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn 
toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về tiêu cự f của kính này?
A. Kính hội tụ có f > OCv.	
B. Kính hội tụ có f < OCC 
C. Kính phân kì có |f| > OCV	
D. Kính phân kì có |f| < OCC
Câu 26. Để mắt có thể nhìn rõ các vật ở các khoảng cách khác nhau thì:
A. Thấu kính mắt phải dịch chuyển ra xa hay lại gần màng lưới sao cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới.
B. Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ cơ vòng để cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới.
C. Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch ra xa hay lại gần màng lưới và vừa phải thay đổi cả tiêu cực nhờ cơ vòng để cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới.
D. Màng lưới phải dịch lại gần hay ra xa thấu kính mắt sao cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới.
Câu 27. Điểm cực viễn của mắt không bị tật là
A. điểm xa nhất trên trục của mắt mà khi mắt không điều tiết, vật đặt tại đó, ảnh của vật nam đúng trên màng lưới.
B. điểm xa nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt tại đó, mắt còn nhìn thấy rõ vật. 
C. điểm mà khi vật đặt tại đó, mắt nhìn vật dưới góc trông cực tiểu.
D. điểm xa nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt tại đó, mắt nhìn vật dưới góc trông bằng năng suất phân li và ảnh của vật nằm đúng trên màng lưới.
Câu 28. Điêm cực cận của mắt không bị tật là:
A. Điểm ở gần mắt nhất
B. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi đặt tại đó, ảnh của vật nằm đúng trên màng lưới của mắt
C. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt tại đó, mắt nhìn vật dưới góc trong bằng năng suất phân li
D. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt tại đó, mắt nhìn vật dưới góc trông lớn nhất
Câu 29. Muốn nhìn rõ các chi tiết của vật thì
A. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt.
B. vật phải đặt tại điểm cực cận của mắt.
C. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt và mắt nhìn ảnh của vật dưới góc trông lớn hơn hoặc bằng năng suất phân li.
D. vật phải đặt càng gần mắt càng tốt.
Câu 30. Mắt cận thị là mắt có dấu hiêu sau:
A. Điểm cực viễn xa mắt hơn so với mắt không tật
B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật
C. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm trước màng lưới khi mắt không điều tiết
D. Thấu kính mắt có tiêu cự đúng bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới, khi mắt điều tiết tối đa
Câu 31. Mắt bị viễn là mắt có dấu hiệu sau:
A. Điểm cực viễn là điểm nằm sau màng lưới.
B. Điểm cực cận gần mắt hơn so với mắt không tật.
C. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm trước màng lưới khi mắt không điều tiết.
D. Thấu kính mắt có tiêu cự nhỏ hơn khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới khi mắt không điều tiết.
Câu 32. Mắt lão là mắt có dấu hiệu sau:
A. Điểm cực viễn là điểm nằm ở vô cực. 
B. Điểm cực cận gần hơn mắt hơn so với mắt không tật.
C. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm sau màng lưới khi mắt không điều tiết.
D. Thấu kính mắt có tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới khi mắt điều tiết tối đa. 
Câu 33. Để mắt cận có thể nhìn rõ được vật ở xa như mắt thường, thì phải	đeo loại kính sao cho khi vật ở vô cực thì
A. ảnh cuối cùng của vạt qua thấu kính mắt sẽ hiện rõ trên màng lưới nếu mắt không điều tiết
B. Ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên màng lưới	
C. ảnh được tạo bởi kính đeo không năm tại điêm cực viên của măt.
D. ảnh đươc tao bải kính deo nằm trong khoảng từ vô cực đến điểm cực viễn của mắt.
Câu 34. Để mắt viễn có thể nhìn rõ được vật ở gần như mắt thường, thì phải đeo loại kính sao cho khi vật ở cách mắt 25 cm thì
A. ảnh cuối cùng của vật qua thấu kính mắt sẽ hiện rõ trên màng lưới nếu điều tiết tối đa. 
B. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm ứên màng lưới.
C. ảnh được tạo bởi kính đeo không nằm tại điểm cực cận của mắt.
D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ thấu kính mắt đến điểm cực viễn sau thấu kính mắt.
Câu 35. Để mắt lão có thể nhìn rõ được vật ở gần như mắt thường, người ta phải đeo loại kính sao cho khi vật ở cách mắt 25 cm thì
A. ảnh cuối cùng của vật qua thấu kính mắt nằm trên màng lưới.
B. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên màng lưới.
C. ảnh được tạo bởi kính đeo không nằm tại điểm cực cận của mắt.
D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ thấu kính mắt đến điểm cực viễn của mắt.
Câu 36. Một người nhìn trong không khí thì không thấy rõ các vật ở xa. Lặn xuống nước hồ bơi lặng yên thì người này lại nhìn thấy các vật ở xa. Có thể kết luận ra sao về mắt người này?
A. Mắt cận	B. Mắt viễn
C. Mắt bình thường (không tật)	D. Mắt bình thường nhưng lớn tuổi (mắt lão)
Câu 37. Kính "hai tròng" phần trên có độ tụ D1 0. Kính này dùng cho người có mắt thuộc loại nào sau đây?
A. Mắt lão.	B. Mắt viễn.	C. Mắt lão và viễn. 	D. Mắt lão và cận.
ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
1.A
2.C
3.B
4.A
5.A
6.C
7.D
8.B
9.A
10.C
11.D
12.B
13.B
14.D
15.A
16.D
17.D
18.B
19.B
20.C
21.B
22.C
23.A
24.C
25.D
26.B
27.A
28.B
29.C
30.C
31.A
32.A
33.A
34.A
35.A
36.A
37.C
MỘT SỐ DẠNG TOÁN
DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT
+ Khi quan sát trong trạng thái bất kì: 
+ Khi quan sát trong ừạng thái không điều tiết Dmin (vật đặt tại điểm cực viễn): d = OCV. (mắt không có tật OCv = ∞)
+Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa Dmax (vật đặt tại điểm cực cận): d = OCV.
+ Độ biến thiên độ tụ của mắt: 
+ Góc trông vật trực tiếp: 
+ Khoảng cách giữa hai đầu dây thần kinh thị giác liên tiếp 
VÍ DỤ MINH HỌA
Câu 1. Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1mm như hình vẽ. Đưa tờ giấy ra xa mắt dần cho đến khi mắt cách tờ giấy một khoảng d thì thấy hai vạch đó như nằm trên một đường thẳng. Nếu năng suất phân li của mắt là 1’ thì d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,8m	B. 1,5m	
C. 4,5m	D. 3,4m
Câu 1. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ Góc trông vật: 
Chọn đáp án D
Câu 2. Khoảng cách từ quan tâm thấu kính mắt đến màng lưới của một mắt bình thường là 1,5cm. Chọn câu sai?
A. Điểm cực viễn của mắt nằm ở vô cùng
B. Độ tụ của mắt ứng với khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn là 200/3 dp
C. Tiêu cực lớn nhất của thấu kính mắt là 15mm
D. Độ tụ của mắt ứng với khi mắt nhìn vật ở vô cùng là 60dp
Câu 2. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ Mắt không có tật điểm cực viễn ở vô cùng.
+ Mắt không có tật khi nhìn vật ở vô cùng thể thủy tinh dẹt nhất, tiêu cự lớn nhất (fmax = OV) và độ tụ nhỏ nhất:
+ 
Chọn đáp án D
Câu 3. Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 100cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó từ trạng thái không điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa là:
A. 12dp	B. 5dp	C. 6dp	D. 9 dp
Câu 3. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ Khi quan sát trong trạng thái không điều tiết: 
+ Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa: 
+ Độ biến thiên độ tụ: 
Chọn đáp án D
Câu 4. Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt 12 cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thuỷ tinh thể là 62,5 (dp). Khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,8 cm.	B. 1,5 cm.	C. 1,6 cm.	D. 1,9 cm.
Câu 4. Chọn đáp án A
? Lời giải:
+ Khi quan sát trong trạng thái không điều tiết: 
Chọn đáp án A
Câu 5. Một người có thể nhìn thấy rõ các vật cách mắt 12cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thủy tinh thể là 62,5 (dp). Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa thì độ tụ của thủy tinh thể 67,5 (dp). Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 5,8cm	B. 4,5cm	C. 7,4cm	D. 7,8cm
Câu 5. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ 
Chọn đáp án C
Câu 6. Một người mắt không có tật, quan tâm nằm cách võng mạc một khoảng 2,2cm. Độ tụ của mắt khi quan sát không điều tiết gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 42 dp	B. 45 dp	C. 46 dp	D. 49 dp
Câu 6. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ Khi quan sát trong trạng thái không điều tiết: 
Chọn đáp án B
Câu 7. Một người mắt không có tật, quang tâm nằm cách võng mạc một khoảng 2,2 cm. Độ tụ của măt đó khi quan sát một vật cách măt 20 cm gân giá trị nào nhât sau đây?
A. 42 dp	B. 45 dp.	C. 46dp.	D. 49 dp
Câu 7. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ Khi quan sát một vật cách mắt: → 
Chọn đáp án D
Câu 8. Một người mắt không có tật vê già, khi điêu tiêt tôi đa độ tụ của măt tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Lúc này,
A. điểm cực viễn gần hon so với lúc trẻ.	B. điểm cực cận cách mắt 25 cm. 
C. điểm cực cận cách mắt 50 cm.	D. điểm cực cận cách mắt 100 cm.
Câu 8. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ Người mắt không có tật khi về già điểm cực viễn không thay đổi nhưng điểm cực cận thì dịch xa mắt do cơ mắt bị yếu đi.
+ Khi quan sát trong trạng thái không điều tiết: 
+ Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa: 
Chọn đáp án D
Câu 9. Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng 1,52 cm. Tiêu cự thể thủy tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm. Khoảng nhìn rõ của mắt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95,8 cm.	B. 93,5 cm.	C. 97,4 cm.	D. 97,8 cm.
Câu 9. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ 
Chọn đáp án B
Câu 10. Mắt của một người có quan tâm cách võng mạc khoảng 1,52cm. Tiêu cực thể thủy tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm. Khoảng nhìn rõ của mắt gần giá trị nào nhất sau đây
A. tiêu cự của thuỷ tinh thể giảm dần.	B. độ tụ của thủy tinh thể tăng dần. 
C. góc trông ảnh giảm dần.	D. khoảng cực viễn của mắt là 40 cm.
Câu 10. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ 
+ 
Chọn đáp án D
Câu 11. Mắt một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm và khoảng nhìn rõ là 40cm. Người này, cầm một gương phẳng đặt cách mắt 10cm rồi dịch gương lùi dần ra xa mắt được một khoảng 20cm thì dừng lại. Trong quá trình dịch chuyển mắt luon quan sát rõ ảnh của mắt trong gương thì?
A. tiêu cự của thuỷ tinh thể giảm dần.	B. độ tụ của thủy tinh thể tăng dần. 
C. góc trông ảnh giảm dần.	D. khoảng cực viễn của mắt là 40 cm.
 Câu 11. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ Khoảng cực viễn của mắt: OCV = OCC + CCCV = 20 + 40 = 60 cm.
+ Lúc đầu, ảnh của mắt trong gương hiện lên ở điểm cực cận (OCC = 20 cm) nên mắt phải điều tiết tối đa (Dmax) tiêu cự của thể thuỷ tinh nhỏ nhất (fmin).
+ Khi đưa ra xa, khoảng cách giữa mắt và ảnh tăng lên do đó tiêu cự của thể thủy tinh tăng dần (độtụ thể thủy tinh giảm dần) để ảnh hiện rõ nét trên võng mạc.
+ Khi ảnh hiện nên ở điểm cực viễn thì mắt không phải điều tiết, thủy tinh thể có tiêu cực lớn nhất (độ tụ nhỏ nhất)
+ Ảnh qua gương phẳng có độ cao luôn bằng vật đối xứng với vật qua gương không phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến gương. Do đó, góc trông ảnh giảm vì khoảng cách từ ảnh tới mắt tăng lên mà chiều cao không đổi. 
Chọn đáp án C
Chú ý:
+ Khi soi gương (vật thật d> 0 cho ảnh ảo d’ < 0), khoảng cách từ mắt đến ảnh của nó:
Câu 12. Một người có điểm cực viễn cách mắt OCv = 30 cm. Để có thể nhìn thấy ảnh của mắt mà mắt không điều tiết thì phải đứng cách gương phẳng khoảng bao nhiêu?
A. 30 cm.	B. 15 cm.	C. 60 cm.	D. 18 cm.
Câu 12. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ Khoảng cách từ mắt đến ảnh ảo của nó: 
+ Khi quan sát không điều tiết: 
Chọn đáp án B
Câu 13. Một người có điểm cực cận cách mắt OCC = 18cm. Để có thể nhìn thấy ảnh của mắt mà mắt phải điều tiết tối đa thì người đó phải đứng cách gương cầu có tiêu cực f = − 12cm một khoảng gần giá trị nào nhất sau đây? Biết mắt nhìn theo hướng của trục chính?
A. 30cm	B. 15cm	C. 60cm	D. 12cm
Câu 13. Chọn đáp án D
? Lời giải:
+ Khi quan sát điều tiết tối đa: 
Chọn đáp án D
Câu 14. Một người có điểm cực viễn cách mắt 1,8 (m). Hỏi người đó phải đứng cách gương cầu có tiêu cự f = +1,2 (m) một khoảng bao nhiêu để có thể nhìn thấy ảnh ảo của mình mà mắt không phải điều tiết. Biết mắt nhìn theo hướng của trục chính.
A. 40 cm.	B. 15 cm.	C. 60 cm.	D. 12 cm.
Câu 14. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ Khi quan sát không điều tiết: 
Chọn đáp án C
Câu 15. Một ngời mắt có khoảng nhìn rõ là 84cm. Người này muốn nhìn rõ ảnh của mát qua gương cầu lồi có tiêu cự f = −15cm thì phải đặt gương đó cách mắt một khoảng gần nhất là 10cm. Biết mắt nhìn theo hướng của trục chính. Khoảng cực viễn của mắt người đó là:
A. 30cm	B. 100 cm	C. 160cm	D. 16cm
Câu 15. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ Khi quan sát ảnh của mắt trong trạng thái điều tiết tối đa:
+ Điểm cực viễn cách mắt một khoảng:
Chọn đáp án B
Câu 16. Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắ từ 18 (cm) đến 60cm. Người này muồn nhìn rõ ảnh của mắt mình qua gương cầu lõm có tiêu cự f = 40cm thì phải đặt gương cách mắt một khoảng gần nhất và xa nhất lần lượt là dmin và dmax. Biết mắt nhìn theo hướng của trục chính. Giá trị (dmax – dmin) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 10cm	B. 11cm	C. 17cm	D. 19cm
Câu 16. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ Để nhìn thấy ảnh trong gương thì ảnh là ảnh ảo nên vật thật phải đặt trong tiêu điểm (0 < d < f)
+ Khi quan sát ảnh của mắt trong trại thái điều tiết tối đa:
+ Khi quan sát ảnh của mắt trong trạng thái khong điều tiết:
Chọn đáp án B
Câu 17. Một người muốn nhìn rõ ảnh của mắt mình qua gương lồi có tiêu cực f = − 20cm thì phải đặt gương đó cách mắt từ 20cm đến 80cm. Biế mắt nhìn theo hướng của trục chính. Khoảng nhìn rõ của mắt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 60cm	B. 100cm	C. 160cm	D. 16cm
Câu 17. Chọn đáp án A
? Lời giải:
+ Khoảng cách từ mắt đến ảnh của nó: 
+ Khi điều tiết tối đa: 
+ Khi không điều tiết: 
Chọn đáp án A
DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỬA TẬT CỦA MẮT
@ Sửa tật cận thị: Đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết (vật ở vô cùng qua Ok cho ảnh ảo nằm tại điểm cực viễn) 
@ Sửa tật viễn thị và lão thị: Đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần nhất và cách mắt 25cm mà mắt phải điều tiết tối đa (vật ở cách mắt qua Ok cho ảnh ảo nằm tại điểm CC)
VÍ DỤ MINH HỌA
Câu 1. Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 80cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ
A. – 4dp	B. – 1,25 dp	C. – 2dp	D. – 2,5 dp
Câu 1. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ Người đó đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết (vật ở vô cùng qua Ok cho ảnh ảo nằm tại điểm cực viễn CV) 
Chọn đáp án B
Câu 2. Mắt một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 12,5cm và khoảng nhìn rõ là 37,5cm. Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết? Coi kính đeo sát mắt
A. – 8/3dp	B. – 4 dp	C. – 2 dp	D. – 8 dp
Câu 2. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ Người đó đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết (vật ở vô cùng qua Ok cho ảnh ảo nằm tại điểm cực viễn CV) 
Chọn đáp án C
Câu 3. Một người khi không đeo kính có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt 50 cm. Xác định độ tụ của kính mà người đó cần đeo sát mắt để có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt 25 cm.
A. 4,2 dp.	B. 2 dp.	C. 3 dp.	D. 1,9 dp.
Câu 3. Chọn đáp án B
? Lời giải:
+ Để khi đeo kính nhìn được vật gần nhất cách mắt 25cm thì qua kính cho một ảnh ảo tại điểm cực cận của mắt
Chọn đáp án B
Câu 4. Một người lớn tuổi chỉ có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết, nhưng muons đọc được những dòng chữ gần nhất cách mắt 25cm thì phải đeo kính có đọ tụ 1 (dp). Biết kính đeo cách mắt 5cm. Khoảng cực cận của mắt người đó là:
A. 100/3 cm	B. 100/7cm	C. 30cm	D. 40cm
Câu 4. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ Để khi đeo kính nhìn được vật gần nhất cách mắt 25cm thì qua kính cho một ảnh ảo tại điểm cực cận của mắt
Chọn đáp án C
Câu 5. Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết, nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 (dp). Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó từ trạng thái không điều tiết đến ứạng thái điều tiết tối đa là
A. 4,2dp	B. 2 dp	C. 3dp	D. 1,9 dp
Câu 5. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ Người này nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết nên .
+ Để khi đeo kính nhìn được vật gần nhất cách mắt 25cm thì qua kính cho một ảnh ảo tại điểm cực cận cửa mắt.
+ 
+ 
Chọn đáp án C
Câu 6. Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt 50 cm ÷ 200/3 cm. Để nhìn xa vô cùng không điều tiết người này phải đeo kính có độ tụ D1 ; còn để đọc được sách khi đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 cm thì phải đeo kính có độ tụ D2. Coi kính đeo sát mắt. Tổng (D1+ D2) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. −0,2 dp.	B. −0,5 dp.	C. 3,5 dp.	D. 0,5 dp.
Câu 6. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ Vì kính đeo sát mắt nên:
• Với 
• Với 
Chọn đáp án C
Chú ý:
1) Đeo cách mắt ℓ công thức giải nhanh: 
2) Khi kính đeo sát mắt công thức giải nhanh: 
3) Mắt nhìn được các vật cáchnos từ OCC đến OCV. Khi kính đeo có tiêu cự fk mắt nhìn được các vật cách kính từ dC đến dV. Để xác định các đại lượng nên dựa vào sơ đồ tạo ảnh:
4) Nếu kính đeo sát mát: 
Câu 7. Một người mắt không có tật về già, điểm cực cận cách mắt là X (m), khi điều tiết tối đa độ tụ của mắt tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm với điều tiết tối đa là D. Giá trị của xD gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 4,2.	B. 2,0.	C. 3,3.	D. 1,9.
Câu 7. Chọn đáp án C
? Lời giải:
+ 
+ Khi đeo kính để nhìn vật cách mắt 25cm mà mắt điều tiết tối đa thì ảnh A1B1 nằm tại điểm cực cận của mắt
Chọn đáp án C
Câu 8. Một người mắt không có tật về già, điểm cực cận cách mắt là X (m), khi điều tiết tối đa độ tụ của mắt tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết là D. Giá trị của xD gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 4,2.	B. 2,0.	C. 3,3.	D. 1,9.
Câu 8. Chọn đáp án A
? Lời giải:
+ 
+ Khi đeo kính để nhìn vật cách mắt 25cm mà mắt điều tiết tối đa thì ảnh A1B1 nằm tại điểm cực viễn của mắt
Chọn đáp án A
Câu 9. Một người có điểm cực viễn cách mắt 25 cm và điểm cực cận cách mắt 10 cm. Khi đeo kính sát mắt có độ tụ −2 dp thì có thể nhìn rõ các vật nằm trong khoảng nào trước kính?
A. 10 cm ÷ 50 cm.	B. 12,5 cm ÷ 50 cm.	C. 10 cm ÷ 40 cm.	D. 12,5 cm ÷ 40 cm.
Câu 9. Chọn đáp án B
? Lời giải:
@ Sơ đồ tạo ảnh:
Chọn đáp án B
DẠNG 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN SÁT VẬT QUA QUANG HỆ
@ Sơ đồ tạo ảnh (mắt sát O2): 
+ Mắt nhìn được ảnh cuối cùng qua hệ A2B2 thì cần phải có hai điều kiện: 
+ Ảnh đó phải là ảnh ảo.
+ Ảnh đó phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt 
+ Góc trông ảnh A2B2 qua quang hệ là α và góc trông vật trực tiếp không qua quang hệ tại vị trí đó là ao được xác định:
VÍ DỤ MINH HỌA
Câu 1. Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ O1 có tiêu cự f1 = 30 cm và cách thấu kính một khoảng d1. Phía sau O1 một khoảng 34 cm đặt đồng trục một thấu kính O2 có tiêu cự f2 = 4 cm. Một người có điểm cực viễn xa vô cùng và điểm cực cận cách mắt 20 cm nhìn đặt mắt sát tại vào O2 để quan sát ảnh của AB qua hệ thấu kính trong trạng thái điều tiết tối đa thì d1 bằng 
A. 900 cm.	B. 2568 cm.	C. 1380 cm.	D. ∞.
Câu 1. Chọn đáp án C
? Lời giải:
@ Sơ đồ tạo ảnh (mắt sát O2): 
+ Từ 
Chọn đáp án C
Câu 2. Một vật nhỏ AB cao 0,02 cm đặt trước thấu kính O1 có tiêu cự f1 = 2 cm, cách thấu kính một khoảng d1 = 4/3 cm. Phía sau thấu kính O1 đặt đồng trục một thấu kỉnh hội tụ O2 tiêu cự f2 = 6 cm và hai thấu cách nhau một khoảng 0,8 cm. Một người quan sát mắt có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 20 cm đến vô cùng, đặt mắt sát sau O2 để quan sát ảnh của vật AB qua hệ. Người đó
A. không thể nhìn được ảnh.	B. có thể nhìn thấy ảnh với góc trông 0,0125 rad. 
C. có thể nhìn thấy ảnh với góc trông 0,125 rad. 	D. có thể nhìn thấy ảnh với góc hông 0,5°.
Câu 2. Chọn đáp án 
? Lời giải:
@ Sơ đồ tạo ảnh (mắt sát O2):
 → Mắt nhìn rõ.
+ Góc trông ảnh: 
Chọn đáp án B
Câu 3. Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ O1 có tiêu cự f1 = 30 cm và cách thấu kính một khoảng d1. Phía sau O1 một khoảng 34 cm đặt đồng trục một thấu kính O2 có tiêu cự f2 = 4 cm. Một người có điểm cực viễn xa vô cùng và điểm cực cận cách mắt 20 cm nhìn đặt mắt sát tại vào O2 để quan sát ảnh của AB qua hệ thấu kính trong trạng thái không điều tiết. Mắt vẫn ở vị trí cũ, bỏ quang hệ, quan sát trực tiếp AB thì góc trông vật giảm đi bao nhiêu lần so với khi quan sát qua quang hệ?
A. 9 lần.	B. 4 lần.	C. 15 lần.	D. 7,5 lần.
Câu 3. Chọn đáp án D
? Lời giải:
@ Sơ đồ tạo ảnh (mắt sát O2):
+ 
+ Từ 
Chọn đáp án D
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1.C
2.A
3.A
4.C
5.A
6.C
7.B
8.A
9.C
10.C
11.B
12.C
13.C
14.C
15.A
16.D
17.A
18.B
19.D
20.B
21.D
22.B
23.D
24.A
25.D
26.C
27.B
28.C
29.A
30.A
31.A
32.A
33.A
34.B
35.B
36.D
37.D
38.B
39.A
40.D
41.D
42.A
43.D
44.C
45.D
46.A
47.D
48.D
49.A
50.D
51.A
52.A
53.A
-----------------HẾT-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_thi_mon_vat_ly_lop_11_chu_de_3_mat.docx