Đề cương ôn tập học kì II môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Lê Bá Khánh Toàn

docx 5 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 05/07/2023 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì II môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Lê Bá Khánh Toàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập học kì II môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Lê Bá Khánh Toàn
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TIN HỌC 6
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM:
1. Khi dùng Internet, nguy cơ nào có thể xảy ra?
A. Hư hỏng màn hình máy tính.
B. Tốn chi phí cao để cập nhật phần mềm.
C. Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp
D. Máy tính bị chậm khi chơi game trực tuyến.
2. Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet?
A. Đưa thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội.
B. Đăng kí một lớp học tiếng Anh trên mạng.
C. Tải phần mềm miễn phí trên Internet không có kiểm duyệt.
D. Mở thư điện tử và liên kết đến địa chỉ web không rõ nguồn gốc.
3. Để đảm bảo an toàn cho các tài khoản cá nhân, việc đặt mật khẩu cần:
A. đủ khó, ngắn gọn, dễ nhớ.
B. đủ dài, khó, dễ ghi chép để khỏi quên.
C. đủ dài, gồm các chữ cái viết hoa và viết thường, chữ số, kí tự đặc biệt.
D. đủ mạnh, chọn thứ tự kí tự ngẫu nhiên.
4. Các lệnh định dạng đoạn văn bản nằm trong nhóm lệnh nào trên phần mềm soạn thảo?
A. Page Layout.
B. Design.
C. Paragraph.
D. Font.
5. Việc trình bày thông tin ở dạng bảng giúp em:
A. sắp xếp thông tin một cách hợp lí.
B. sắp xếp thông tin được gọn gàng, đẹp mắt.
C. dễ dàng gửi thông tin qua thư điện tử.
D. dễ dàng tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin.
6. Thuật toán có thể được mô tả bằng:
A. ngôn ngữ viết.
B. ngôn ngữ kí hiệu.
C. ngôn ngữ logic toán học.
D. ngôn ngữ tự nhiên (liệt kê các bước) và sơ đồ khối.
7. Sơ đồ tư duy là:
A. một bảng dữ liệu gồm các con số và kí tự đặc biệt.
B. một bản đồ gốm các mũi tên chỉ dẫn thông tin.
C. một sơ đồ phần luồng thông tin.
D. một phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối.
8. Trong phần mềm soạn thảo, thực hiện các thao tác như hình bên dưới để:
A. chèn thêm cột vào bên trái
B. chèn thêm hàng vào bên trên.
C. chèn thêm cột vào bên phải.
D. chèn thêm hàng vào bên dưới.
9. Sơ đồ dưới đây là sơ đồ khối biểu diễn cấu trúc gì?
Làm việc nhà
Đi đá bóng
Trời mưa? 
A. Tuần tự.
B. Rẽ nhánh dạng thiếu. đúng sai
C. Rẽ nhánh đầy đủ. 
D. Lặp.
10. Để chọn lề trang (Margins) em thực hiện thứ tự các thao tác nào sau đây?
A. Home -> Page Setup -> Margins -> Normal.
B. Page Layout -> Pages -> Margins -> Normal.
C. Page Layout -> Page Setup -> Margins -> Normal.
D. Page Layout ->Paragraph -> Margins -> Normal.
11. Để thay đổi độ rộng của cột hay chiều cao của hàng em kéo thả chuột khi con trỏ chuột có hình nào sau đây?
12. Bạn Lan đã nhập số hàng và số cột nhu hình bên dưới để tách một ô thành nhiều ô.
Theo em, ô được tách có:
A. 2 cột, 2 hàng.
B. 1 cột, 2 hàng.
C. 1 cột, 1 hàng.
D. 2 cột, 1 hàng.
13. Ngoài cách mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán còn có thể được mô tả bằng:
A. sơ đồ khối.	B. sơ đồ tư duy.
C. bảng biểu.	D. sơ đồ cây.
14. Sơ đồ dưới đây là sơ đồ khối biểu diễn cấu trúc gì?
Rẽ nhánh dạng thiếu
Rẽ nhánh dạng đủ
Rẽ nhánh tuần tự
Lặp
 15. Trong cấu trúc lặp bao giờ cũng có:
A. khâu đặt điều kiện rẽ nhánh.
B. khâu kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp.
c. khâu kết thúc tuần tự.
D. khâu kiểm tra điểu kiện rẽ nhánh.
16: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.
17. Sơ đồ khối của thuật toán bao gồm:
A. các khối và đường nhánh.
B. khối chính và các khối phụ.
C. các hình mô tả các bước và đường có mũi tên để chỉ trình tự thực hiện các bước.
D. các khối được lắp ghép theo trình tự.
18: Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Right
B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Insert Left
D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
19: Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em thực hiện lệnh nào sau đây?
A. Delete cells	B. Delete columns
C. Delete rows	D. Delete table
20: Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa gì?
A. Thể hiện thao tác so sánh và tính toán.
B. Thể hiện các thao tác ghi nhập.
C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác.
D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu.
21: Trong bảng (Table), để thêm một dòng mới và dòng mới này nằm phía trên dòng hiện tại (dòng đang chọn hoặc là dòng có con trỏ đang đứng), ta thực hiện:
A. Insert à Insert Left
B. Layout à Insert Right
C. Insert à Insert Above
D. Layout à Insert Below
22: Hãy chỉ ra mỗi Hình (1a, 1b, 1c) sau đây, sơ đồ nào là cấu trúc lặp?
A. Hình 1a	B. Hình 1b
C. Hình 1c	D. Tất cả đáp án A, B, C đều đúng.
23: Để chia ô đang chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta dùng lệnh:
A. Layout - Merge Cells.	B. Insert - Merge Cells.
C. Layout - Split Cells.	D. Insert - Split Cells.
24: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:
A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.
B. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.
C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.
D. Nhấn phím Enter..
25: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để
A. chọn hướng trang đứng.	B. chọn hướng trang ngang.
C. chọn lề trang.	D. chọn lề đoạn văn bản.
26: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,...
Câu 27:  Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.
1) Insert Left
a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.
2) Insert Right
b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.
3) Insert Above
c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.
4) Insert Below
d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.
5) Insert Cells
PHẦN 2: TỰ LUẬN
28: Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?
29. Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán tính diện tích hình chữ nhật? Vẽ sơ đồ khối
30. Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b? Vẽ sơ đồ khối?
31. Bạn An cho rằng: “Sơ đồ khối ở hình bên thể hiện rằng: Nếu chưa hiểu bài thì việc đọc lại sách và làm bài tập sẽ thực hiện nhiều lần”. Em có đồng ý với ý kiến của bạn An hay không? Nếu phải sửa lại nhận xét đó, em sẽ sửa như thế nào? 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_hoc_ki_ii_mon_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2022_202.docx