Đề 8 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 758Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 8 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 8 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: lí 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
Câu 1 (3,0 điểm)
Có mấy loại điện tích ? Nêu tương tác giữa các loại điện tích ?
Điền điện tích (+) và điện tích (-) vào hình sau :
-
+
+
-
+
+
+
+
Câu 2 (4,0 điểm)
a) Dòng điện là gì? Kể tên các tác dụng của dòng điện ?
K
-
+
b) Biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ sau :
+
-
-
K
.
.
.
.
.
Đ2
Đ1
1
2
3
Câu 3 (3,0 điểm)
Cho hai bóng đèn mắc nối tiếp với nhau hình vẽ 
Biết hiệu điện thế U = 12V và U= 9V
Đóng công tắc hai đèn sáng bình thường. nếu đèn 
Đ1 cháy thì đèn Đ2 còn sáng không ? vì sao ?
Tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 tức 
U =?
-------------------------------------------Hết-------------------------------------------------
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM LÝ 7
CÂU
Ý
HƯỚNG DẪN CHẤM
Điểm
1
a
 b
Có hai loại điện tích : điện tích dương và điện tích âm
-
+
+
-
+
+
-
+
+
-
+
+
Hai điện tích cùng loại thì đảy nhau, khác loại thì hút nhau
Mỗi ý đúng 0.5 điểm
1
2
2
a
b
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Dòng điện có 5 tác dụng
Tác dụng nhiệt 
Tác dụng phát sáng
Tác dụng từ
Tác dụng hóa học
 - Tác dụng sinh lí
-
K
+
- Vẽ đúng sơ đồ
- Xác định chiều dòng điện 
0.75
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1
0.5
3
a
b
Đóng công tắc hai đèn sáng bình thường. 
nếu đèn Đ1 cháy thì đèn Đ2 không sáng .vì mạch hở
U = U + U 
U = U- U = 12 – 9 = 3V
0.5
0.5
1
1
( Học sinh làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa).

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-LY-7-TS.doc