Đề 11 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sinh học 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 686Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 11 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sinh học 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 11 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sinh học 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Sinh Học 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 4 câu)
Câu 1 (2 điểm) 
Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn?
Câu 2 ( 2 điểm) 
Phân biệt hai hình thức sinh sản ở động vật là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?
Câu 3 (3 điểm)
Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Nêu ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học?
Câu 4. ( 3 điểm) 
 Em hãy nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp thú?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM - THANG ĐIỂM
Môn: Sinh học 7
Câu
Nội dung
Điểm
1
(2đ)
* Cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:
- Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước: 
 + Đầu dẹp nhọn khớp với thân thành một khối rẽ nước khi bơi.
 + Chi sau có màng bơi. 
 + Da tiết chất nhầy làm giảm ma sát khi bơi.
 - Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở cạn: 
 + Di chuyển nhờ bốn chi có ngón . 
 + Thở bằng phổi và qua lớp da ẩm
 + Mắt có mi, tai có màng nhĩ.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
(2đ)
* Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính:
- Sinh sản vô tính
+ Không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.
+ Có 1 cá thể tham gia
+ Thừa kế đặc điểm của 1 cá thể.
- Sinh sản hữu tính
+ Có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.
+ Có 2 cá thể tham gia
+ Thừa kế đặc điểm của 2 cá thể.
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
3
(3đ)
* Khái niệm: Là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật hại gây ra.
* Ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học:
+ Ưu điểm:- Tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại.
 - Tránh ô nhiễm môi trường
+ Hạn chế: - Chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu ổn định
 - Thiên địch không diệt được triệt để sinh vật gây hại
 - Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
(3đ)
*Đặc điểm chung của lớp thú:
 Thú là ĐVCXS có tổ chức cao nhất :
- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
- Có lông mao bao phủ cơ thể
- Bộ răng phân hóa thành 3 loại: Răng cửa, răng nanh, răng hàm
- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. Máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi
- Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
- Thú là động vật hằng nhiệt.
*Vai trò của thú:
- Cung cấp thực phẩm
- Cung cấp dược liệu
- Nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ
- Cung cấp sức kéo
 - Tiêu diệt loài gặm nhấm có hại
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-SINH-7-SP.doc