Bộ đề kiểm tra cuối học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Phòng GD và ĐT Ninh Thuận

docx 5 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 16/10/2023 Lượt xem 618Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề kiểm tra cuối học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Phòng GD và ĐT Ninh Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ đề kiểm tra cuối học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Phòng GD và ĐT Ninh Thuận
PHÒNG GD&ĐT NINH THUẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 9
 Đề chính thức Năm học 2021-2022
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời hian làm bài: 45 phút
 Đề:1
I/ TRẮC NGHIỆM : (3.0 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng : 
Câu 1 : Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới dây không thể dùng làm kính lúp được?
A. 10cm 	 C. 15cm
B. 20cm	 D. 25cm.
Câu 2 : Một người có khả năng nhìn rỏ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm. Hỏi mắt người đó có tật gì ?
A. không mắc tật gì B. Mắc tật cận thị 
C. Mắc tật lão thị D. Mắc tật vừa lão thị vừa cận thị	
Câu 3 : Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ: 
A.Tăng 2 lần. 	B.Tăng 4 lần. 	C. Giảm 4 lần . 	D. Không tăng,không giảm.
Câu 4 : Máy biến thế dùng để: 
A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định không đổi; 	C. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.
B. Giữ	 cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi ;	D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.
Câu 5 :Một người đứng cách cột điện 40m cột điện cao 8m khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt là 2cm thì ảnh cột điện trên màng lưới mắt cao :
A. 0,4cm. 	 C. 0,8cm.	
B. 0,6cm.	 D. 1cm.
Câu 6 : Chiếu một tia sáng từ trong nước ra không khí, với góc tới bằng 30othì :
A. Góc khúc xạ lớn hơn 30o.	C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 30o.	
B. Góc khúc xạ bằng 30o.	D. Cả 3 câu A, B, C đều sai.
Câu7: Chùm tia sáng tới song song với trục chính qua TKPK thì :
	a/	Chùm tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm của TKPK.
	b/	Chùm tia ló là chùm hội tụ.
	c/	Chùm tia ló cũng là chùm song song.
	d/	Chùm tia ló là chùm tia bất kì.
Câu8: Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự f = 8cm . thấu kính cho ảnh ảo khi :
a/ Vật đặt cách thấu kính 4cm b/ Vật đặt cách thấu kính 12cm
c/Vật đặt cách thấu kính 16cm d/ Vật đặt cách thấu kính 24cm
Câu9: Gọi n1 và n2 là số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp, U1 và U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Hãy chọn biểu thức sai trong các biểu thức sau:
	a/	b/ 	c/ 	d/ 
Câu 10: Hiện tượng nào sau đây là sự phân tích ánh sáng trắng? 
A.Ánh sáng phát ra từ đèn LED đỏ. B. Ánh sáng qua tấm lọc màu C. Màu trên màng mỏng bong bóng xà phòng D. Ánh sáng qua lớp nước.
Câu 11. Một người cận thị có khoảng nhìn thấy từ 20cm đến 200cm. Người đó đã sửa tật cận thị bằng cách đeo thấu kính phân kì thích hợp. Hỏi ảnh của một vật ở xa vô cùng khi qua kính thì cách mắt bao nhiêu?
A. Vô cùng. B. 200cm. C. 1m. D. 0cm.
Câu 12: Chọn câu phát biểu đúng?
A. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài và được dùng để quan sát một vật nhỏ. 
 B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát một vật nhỏ.
C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát một vật lớn. D. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát một vật lớn
II) Tự luận: (7.0 điểm)
Câu 1 (2.5 điểm):
Cuộn sơ cấp của một máy biến thể có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 12000 vòng. Được đặt ở hai đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 1200KW. Bởi hiểu diện thế ở hai dầu cuộn thứ cấp là 12KV.
a/ Máy biến thể trên là máy tàng hay hạ thế vì sao ?
b/ Tính hiệu điện thể đãi vào hai dầu cuộn sơ cấp
c/ Biết công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 200000W. Tính điện trở toàn bộ đường dây tải diện
Câu 2 (3.5 điểm):
Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 8cm. 
a/ Dựng ảnh A’B’ của AB ?A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b/ Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật và chiều cao của ảnh. Cho biết vật AB có chiều cao 1,2cm. 
PHÒNG GD&ĐT NINH THUẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 9
 Đề chính thức Năm học 2021-2022
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời hian làm bài: 45 phút
 Đề 2
I/ TRẮC NGHIỆM : (3.0 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng : 
Câu 1 : Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới dây có thể dùng làm kính lúp được?
A. 40cm 	 C. 25cm
B. 30cm	 D. 5cm.
Câu 2: Một người có khả năng nhìn rỏ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra . Hỏi mắt người đó có tật gì ?
A. không mắc tật gì B. Mắc tật cận thị 
C. Mắc tật lão thị D. Mắc tật vừa lão thị vừa cận thị	
Câu 3 : Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ: 
A.Giảm 2 lần. 	B.Tăng 4 lần. 	C. Giảm 4 lần . 	D. Không tăng,không giảm.
Câu 4 : Máy biến thế dùng để: 
A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định không đổi; 	C. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.
B. Giữ	 cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi ;	D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.
Câu5 :Một người đứng cách cột điện 20m cột điện cao 8m khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt là 2cm thì ảnh cột điện trên màng lưới mắt cao :
A. 0,4cm. 	 C. 0,8cm.	
B. 0,6cm.	 D. 1cm.
Câu 6 : Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, với góc tới bằng 30othì :
A. Góc khúc xạ lớn hơn 30o.	C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 30o.	
B. Góc khúc xạ bằng 30o.	D. Cả 3 câu A, B, C đều sai.
Câu 7: Khi đặt vật trước TKHT ở khoảng cách d = 2f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là :
	a/	Ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật.
	b/	Ảnh thật cùng chiều với vật và bằng vật. 
	c/	Ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
	d/	Ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật.
Câu 8: Gọi n1 và n2 là số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp, U1 và U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Hãy chọn biểu thức sai trong các biểu thức sau:
	a/	b/ 	c/ 	d/ 
Câu 9: Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự f = 10cm . thấu kính cho ảnh ảo khi :
a/ Vật đặt cách thấu kính 6 cm b/ Vật đặt cách thấu kính 10 cm
c/Vật đặt cách thấu kính 16cm d/ Vật đặt cách thấu kính 24cm
Câu 10: Chọn câu phát biểu đúng?
A. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài và được dùng để quan sát một vật nhỏ. 
 B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát một vật nhỏ.
C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát một vật lớn. D. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát một vật lớn.
Câu 11: Vì sao có một phần điện năng hao phí trên đường dây truyền tải? 
A.Do tiết diện của dây truyền tải lớn 
B. Do dòng điện có tác dụng nhiệt làm nóng dây dẫn 
C.Do tăng hiệu điện thế ở 2 đầu dây dẫn lớn. 
D.Do dòng điện có tác dụng từ làm nóng dây dẫn 
Câu 12. Một người cận thị có khoảng nhìn thấy từ 15cm đến 100cm. Người đó đã sửa tật cận thị bằng cách đeo thấu kính phân kì thích hợp. Hỏi ảnh của một vật ở xa vô cùng khi qua kính thì cách mắt bao nhiêu?
A. Vô cùng. B. 100cm. C. 1m. D. 0cm.
II) Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1 : (2.5 điểm)
Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 12000 vòng . Được đặt ở hai đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 1200KW. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 12KV. 
 a/ Máy biến thế trên là máy tăng hay hạ thế ? vì sao ?
 b/ Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp?
 c/ Biết công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 200000W. Tính điện trở toàn bộ đường dây tải điện ?
Câu 2 : (3.5 điểm ) 
Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 8cm. 
a/ Dựng ảnh A’B’ của AB ?A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b/ Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật và chiều cao của ảnh. Cho biết vật AB có chiều cao 1,2cm. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxbo_de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_vat_li_lop_9_nam_hoc_2021.docx