Bài kiểm tra giữa kỳ I môn Tin học 6 (Cánh diều) - Năm học 2022-2023 - Trường TH&THCS Phú Lai (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

 

Câu 1. Thông tin là gì?

 

A. Các văn bản và số liệu

B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

 

Câu 2. Thông tin giúp em điều gì?

 

A. Đem lại sự hiểu biết, giúp đưa ra lựa chọn tốt              B. Giúp em đưa ra các lựa chọn tốt

 

C. Giúp hoạt động của em đạt hiệu quả                             D. A và C

 

Câu 3: Đâu là thông tin mà máy tính hiểu được?

 

A. 1234                              B. 567a                                    C. 1010                       D. 1021

 

Câu 4: Đâu là thiết bị nhập dữ liệu trong các thiết bị sau

 

A. Bàn phím                                   B. Chuột                     C. Cả A, B đều đúng   D. Cả A, B đều sai

 

Câu 5: Theo em máy tính có thể hỗ trợ trong những công việc gì?

 

A. Thực hiện các tính toán                                                 B. Nếm thức ăn

C. Sờ bề mặt bàn                                                                D. Ngửi mùi hương

 

Câu 6. Các đơn vị đo thông tin trong máy tính là?

 

A. B, KB, kg, TB               B. KB, km, kg, GB                 C. MB, GB,                D. B, KB, TB, GB, MB

 

Câu 7: Khi em nhìn thấy 1 biển báo giao thông thì các hình ảnh trên biển báo đó là?

 

A. Vật mang tin                  B. Thông tin                            C. Dữ liệu        D. Vật truyền tin

 

Câu 8: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần để thực hiện các hoạt động xử lý thông tin

 

A. 2                                    B. 3                                         C. 4                             D. 5

 

Câu 9: Các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính là

 

A. Thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối, phần mềm mạng

 

B. Thiết bị đầu cuối, bàn phím, con chuột, phần mềm mạng

 

C. Thiết bị đầu cuối, phần mềm mạng, màn hình

 

D. Thiết bị đầu cuối, máy in, loa, dây mạng, phần mềm mạng

 

Câu 10. Mạng máy tính gồm và các thiết bị được kết nối với nhau?

 

A. 2 máy tính                     B. 5                                         C. 10 máy tính            D. Nhiều máy tính

docx 3 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 10/06/2024 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa kỳ I môn Tin học 6 (Cánh diều) - Năm học 2022-2023 - Trường TH&THCS Phú Lai (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra giữa kỳ I môn Tin học 6 (Cánh diều) - Năm học 2022-2023 - Trường TH&THCS Phú Lai (Có đáp án)
PHÒNG GD VÀ ĐT YÊN THỦY
TRƯỜNG TH&THCS PHÚ LAI
Họ và tên: 
Lớp: 6A
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian làm bài 45 phút

Điểm
Họ tên và chữ ký của giám thị
Họ tên và chữ ký của giám khảo
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu
B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
Câu 2. Thông tin giúp em điều gì?
A. Đem lại sự hiểu biết, giúp đưa ra lựa chọn tốt	B. Giúp em đưa ra các lựa chọn tốt
C. Giúp hoạt động của em đạt hiệu quả	D. A và C
Câu 3: Đâu là thông tin mà máy tính hiểu được?
A. 1234	B. 567a	C. 1010	D. 1021
Câu 4: Đâu là thiết bị nhập dữ liệu trong các thiết bị sau
A. Bàn phím	B. Chuột	C. Cả A, B đều đúng	D. Cả A, B đều sai
Câu 5: Theo em máy tính có thể hỗ trợ trong những công việc gì?
A. Thực hiện các tính toán	B. Nếm thức ăn
C. Sờ bề mặt bàn	D. Ngửi mùi hương
Câu 6. Các đơn vị đo thông tin trong máy tính là?
A. B, KB, kg, TB	B. KB, km, kg, GB	C. MB, GB,	D. B, KB, TB, GB, MB
Câu 7: Khi em nhìn thấy 1 biển báo giao thông thì các hình ảnh trên biển báo đó là?
A. Vật mang tin	B. Thông tin	C. Dữ liệu	D. Vật truyền tin
Câu 8: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần để thực hiện các hoạt động xử lý thông tin
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 9: Các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính là
A. Thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối, phần mềm mạng
B. Thiết bị đầu cuối, bàn phím, con chuột, phần mềm mạng
C. Thiết bị đầu cuối, phần mềm mạng, màn hình
D. Thiết bị đầu cuối, máy in, loa, dây mạng, phần mềm mạng 
Câu 10. Mạng máy tính gồm  và các thiết bị được kết nối với nhau?
A. 2 máy tính	B. 5	C. 10 máy tính	D. Nhiều máy tính 
Câu 11: Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì
A. Biểu diễn các số	B. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh, các số, văn bản 
C. Hình ảnh, âm thanh	D. A và C
Câu 12. Máy tính kết nối với nhau để:
A. Tiết kiệm điện	B. Chia sẻ các thiết bị, trao đổi dữ liệu
C. Thuận lợi cho việc bảo quản	D. Chơi game
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13 : (2 điểm) Internet là gì? Nêu 4 đặc điểm chính của internet?
Câu 14: (2 điểm) Mỗi việc dưới đây thuộc hoạt động nào của quá trình xử lý thông tin?
a) Ghi chép các nội dung của một cuộc họp
b) Quan sát đường đi của một chiếc ô tô
c) Thuyết trình giới thiệu về bản thân của em trước lớp
d) Tìm đáp án cho một bài toán
Câu 15: (2 điểm) Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi một đĩa cứng có dung lượng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
.. ..
Câu 16: (1 điểm) Ở phòng thư viện trường em có 4 máy tính cần kết nối thành 1 mạng. Em hãy vẽ 2 cách khác nhau để nối chúng thành một mạng máy tính.
.. ..
.. ..
.. ..
.. 
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
B
D
C
A
A
D
C
C
A
D
B
B

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 13: (2 điểm) Internet là gì? Nêu 4 đặc điểm chính của internet?
- Internet là mạng liên kiết các mạng máy tính trên khắp thế giới giúp tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin (1 điểm)
- Đặc điểm của internet (nếu được 4 đặc điểm, mỗi ý đúng được 0.25 điểm)
+ Tính toàn cầu	+ Tính tương tác	+ Tính dễ tiếp cận	+ Tính không chủ sở hữu
+ Tính cập nhật	+ Tính lưu trữ	+ Tính đa dạng	+ Tính ẩn danh
Câu 14: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm
a) Ghi chép các nội dung của một cuộc họp
Hoạt động lưu trữ thông tin
b) Quan sát đường đi của một chiếc ô tô
Hoạt động thu nhận thông tin
c) Thuyết trình giới thiệu về bản thân của em trước lớp
Hoạt động truyền thông tin
d) Tìm đáp án cho một bài toán
Hoạt động xử lý thông tin
Câu 15: (2 điểm) Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi một đĩa cứng có dung lượng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
- Ta có 40GB = 40 x 1024 MB = 40960 MB (1 điểm)
- Một cuốn sách A có dung lượng 5MB
=> Ô đĩa cứng 40GB có thể chứa số lượng cuốn sách A bằng 40960 /5 = 8192 (cuốn) (1 điểm)
Câu 16: (1 điểm) Ở phòng thư viện trường em có 4 máy tính cần kết nối thành 1 mạng. Em hãy vẽ 2 cách khác nhau để nối chúng thành một mạng máy tính.
Vẽ đúng một sơ đồ được 1 điểm. Các sơ đồ mạng có thể là

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_giua_ky_i_mon_tin_hoc_6_canh_dieu_nam_hoc_2022.docx