Bài kiểm tra giữa kì I môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Chân trời sáng tạo)

I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

 

Câu 1: (0,25 điểm) Thể nào dưới đây không thuộc ba thể của chất?

 

 A. Thể dẻo.  B. Thể lỏng.  C. Thể rắn.  D. Thể khí.

 

Câu 2 (0,25 điểm) Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?

 

A. Đường mía, muối ăn, con dao.

 

 B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhóm.

 

C. Nhôm, muối ăn, đường mía.

 

 D. Con dao, đôi đũa, muối ăn,

 

Câu 3 (0,25 điểm) Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho môi trường không khí?

 

A. Máy bay.                                        B. Ô tô.

 

C. Tàu hoả.                                                    D. Xe đạp.

 

Câu 4 (0,25 điêm) Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ 1/3 thể tích trong không khí?

 

A. Oxygen.                                                      B. Hydrogen.

 

C. Nitrogen.                                                     D. Carbon dioxide.

 

Câu 5 (0,25 điêm) Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

 

            A. đềximét (dm).                                            B. mét (m).

 

            C. Cenntimét (cm).                 D. milimét (mm).

 

Câu 6 (0,25 điêm) Giới hạn đo của thước là chiều dài

 

            A. lớn nhất ghi trên thước.     B. nhỏ nhất ghi trên thước.         

 

            C. giữa hai vạch liên tiếp trên thước.           D. giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.

 

Câu 7 (0,25 điêm) Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?

 

A. Hoà tan đường vào nước.

 

B. Cô cạn nước đường thành đường.

 

C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.

 

D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng.

 

Câu 8 ( 0,25 điêm)  Khi dùng gỗ để sản xuất bàn ghế thì người ta sẽ gọi gỗ là

 

A. vật liệu.                   B. nguyên liệu.    C. nhiên liệu.               D. phế liệu

doc 2 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 04/07/2024 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa kì I môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Chân trời sáng tạo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra giữa kì I môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Chân trời sáng tạo)
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: KHTN - Lớp 6
Thời gian: 60 phút

 Họ và tên:
Mã đề
Ra đề
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lớp: ......
Điểm
Lời phê của giáo viên
(Học sinh làm trực tiếp vào đề, không được sử dụng tài liệu)
I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: (0,25 điểm) Thể nào dưới đây không thuộc ba thể của chất?
 A. Thể dẻo. B. Thể lỏng. C. Thể rắn. D. Thể khí.
Câu 2 (0,25 điểm) Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao.
 B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhóm.
C. Nhôm, muối ăn, đường mía.
 D. Con dao, đôi đũa, muối ăn,
Câu 3 (0,25 điểm) Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho môi trường không khí?
A. Máy bay. 	 B. Ô tô.
C. Tàu hoả. 	 D. Xe đạp.
Câu 4 (0,25 điêm) Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ 1/3 thể tích trong không khí?
A. Oxygen.	 B. Hydrogen.
C. Nitrogen.	 D. Carbon dioxide. 
Câu 5 (0,25 điêm) Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
	A. đềximét (dm).	 B. mét (m).
	C. Cenntimét (cm).	 D. milimét (mm).
Câu 6 (0,25 điêm) Giới hạn đo của thước là chiều dài 
	A. lớn nhất ghi trên thước. B. nhỏ nhất ghi trên thước.	
	C. giữa hai vạch liên tiếp trên thước.	 D. giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước. 
Câu 7 (0,25 điêm) Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?
A. Hoà tan đường vào nước. 
B. Cô cạn nước đường thành đường. 
C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen. 
D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng. 
Câu 8 ( 0,25 điêm) Khi dùng gỗ để sản xuất bàn ghế thì người ta sẽ gọi gỗ là
A. vật liệu.	 B. nguyên liệu. C. nhiên liệu.	 	D. phế liệu
II. Tự luân: (8,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) 
a. Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn đó?
b. Bình nói rằng: “Khi mượn nhiệt kế y tế của người khác cần phải nhúng nước sôi để sát trùng rồi hãy dùng”. Nói như thế có đúng không? Vì sao?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (1,0 điểm) Một xe chở gạo khi lên trạm cân số chỉ là 4,3 tấn, sau khi lấy gạo khỏi xe và cân lại thì xe có khối lượng là 1500kg. Hỏi khối lượng của gạo là bao nhiêu kg?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (1,0 điểm) Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau:
 a. Cơ thể người chứa 63%- 68% về khối lượng là nước.
 b. Than chì là vật liệu chính làm nên ruột bút chì.
 c. Thuỷ tinh là vật liệu làm ra lọ hoa.
 d. Dây dẫn điện được làm bằng đồng.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: (2,0 điểm) a. Em hãy kể tên 4 chất ở thể rắn, 4 chất ở thể lỏng (ở điều kiện thường) mà em biết. 
 b. Cho biết tính chất vật lý và tính chất hoá học của đường ở điều kiện thường và khi đun nóng?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 5: (1,0 điểm) Tại sao phải sử dụng các nhiên liệu tái tạo thay thế dần các nguồn nhiên liệu hóa thạch?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (1,5 điểm) Hãy nêu các biện pháp em đã làm, đang làm hoặc sẽ làm để bảo vệ môi trường không khí?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_giua_ki_i_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_chan_troi.doc