Bài giảng Số học Lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 16: Phép nhân hai số nguyên

pptx 22 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 10/01/2023 Lượt xem 257Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 16: Phép nhân hai số nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Số học Lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 16: Phép nhân hai số nguyên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tính giá trị biểu thức bằng cách phá dấu ngoặc: 
a) 
b) 
Tiết 37PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN(Tiết 1) 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bạn Cao đã chi tất cả bao nhiêu tiền? 
Nếu không dùng phép cộng các số âm thì các em làm thế nào tính được số tiền bạn Cao đã chi? 
Bạn Cao chi 45 000 đồng 
Trong sổ sẽ ghi là – 45 000 đồng 
Nếu không dùng phép cộng ta sẽ dùng phép nhân, và nhân như nào đối với hai số nguyên khác dấu? 
1. Nhân hai số nguyên khác dấu 
Dùng phép nhân để tính số tiền đã chi sẽ làm như thế nào? 
Lấy 
Sau đó viết thêm dấu “-” phía trước kết quả 
1. Nhân hai số nguyên khác dấu 
Bằng cách vừa rồi tính: 
Sau đó thử lại bằng phép cộng: 
Lấy 
Viết thêm dấu “-” trước kết quả ta sẽ được kết quả của phéo tính: 
Thử lại bằng phép cộng: 
1. Nhân hai số nguyên khác dấu 
Bằng cách tính nhân đó, hãy dự đoán kết quả của các phép tính sau: 
a) 
b) 
Từ cách làm trên, em hãy rút ra quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu? 
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân phần tự nhiên của hai số đó với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được. 
Nếu thì 
1. Nhân hai số nguyên khác dấu 
Ví dụ 1: Tính: 
a) 
b) 
c) 
Giải 
a) 
Tích của 2 số nguyên khác dấu là một số nguyên âm hay một số nguyên dương? 
Tích của 2 số nguyên khác dấu là một số nguyên âm. 
b) 
c) 
Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên gì? 
Tính tích: và 
Tích của hai số nguyên dương (hay hai số tự nhiên) là một số nguyên dương. 
2 . Nhân hai số nguyên cùng dấu 
Em hãy quan sát 3 dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi khi đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại? 
- Dòng 1: Tích của một số nguyên âm và 1 số nguyên dương là số nguyên âm. 
- Dòng 2: Khi đổi dấu thành 3 thì trở thành tích của hai số nguyên dương, tích từ một số nguyên âm đổi dấu thành một số nguyên dương. 
- Dòng 3: Khi 7 đổi dấu thành thì trở thành tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương, tích từ số nguyên dương đổi dấu thành số nguyên âm. 
2 . Nhân hai số nguyên cùng dấu 
Em hãy dự đoán kết quả của dòng thứ 4? 
Dòng thứ 4 có kết quả là 21. 
Em hãy rút ra quy tắc nhân hai số nguyên âm? 
Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân phần tự nhiên của hai số đó với nhau. 
Nếu thì 
2 . Nhân hai số nguyên cùng dấu 
2 . Nhân hai số nguyên cùng dấu 
Ví dụ 1: Thực hiện các phép nhân sau: 
a) 
b) 
c) 
d) 
Giải 
a) 
b) 
c) 
d) 
Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên gì? 
Một số nguyên bất kì nhân với 0 thì bằng gì? 
Tích hai số nguyên âm là một số nguyên dương. 
Tích của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương. 
Một số a bất kì nhân với 0 thì bằng 0. 
BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Ôn lại 2 quy tắc nhân số nguyên. 
Làm “ Thử thách nhỏ ” (sgk/T71). 
Làm bài 3.32, 3.33, 3.34, 3.38 (sgk/T72); 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 (sbt/T56-57) 
Đố: Giáo sư toán học nổi tiếng người Việt Nam? 
H 
- 100 
56 
90 
- 60 
0 
90 
2 
- 20 
0 
- 10 
G 
B 
U 
O 
A 
N 
C 
- 20 
1.2 = 
56 
- 60 
- 10 
90 
0 
-100 
2 
TRÒ CHƠI: “Ô CHỮ” 
H 
C 
N 
G 
O 
B 
A 
O 
A 
U 
Ô 
Ả 
 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
11s 
12s 
13s 
14s 
15s 
16s 
17s 
18s 
19s 
20s 
21s 
22s 
23s 
24s 
25s 
26s 
27s 
28s 
29s 
30s 
31s 
32s 
33s 
34s 
35s 
36s 
37s 
38s 
39s 
40s 
BẮT ĐẦU 
Tiết 38PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN(Tiết 2) 
3. Tính chất của phép nhân 
Thực hiện các phép tính sau và rút ra nhận xét về kết quả: 
a) và 
b) và 
Giải 
a) 
Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau, 2 phép tính trên đã đổi chỗ các thừa số cho nhau. 
b) 
Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau, 2 phép tính trên đã đổi chỗ các thừa số cho nhau. 
Phép nhân các số nguyên có tính chất giao hoán : 
V ới 
3. Tính chất của phép nhân 
Thực hiện các phép tính sau và nhận xét kết quả: 
a) 
b) 
Giải 
a) 
b) 
Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau. 
Theo em, phép nhân hai số nguyên có tính kết hợp giống phép nhân hai số tự nhiên không? 
Phép nhân hai số nguyên có tính chất kết hợp : 
Với 
3. Tính chất của phép nhân 
Thực hiện các phép tính sau và nhận xét kết quả: 
a) 
b) 
Giải 
a) 
b ) 
Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau. 
Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 
V ới 
3. Tính chất của phép nhân 
Tương tự như phép nhân các số tự nhiên, phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất: 
+) Tính chất giao hoán : Với 
+) Tính chất kết hợp : Với 
+) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 
Với 
Phép nhân các số nguyên có tính phân phối đối với phép trừ không? 
Phép nhân các số nguyên có tính phân phối đối với phép trừ: 
VÍ DỤ 
Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí: 
a) 
b) 
Giải 
a) 
b) 
Dùng tính chất giao hoán đổi chỗ và 4. 
Dùng tính chất kết hợp nhóm và . 
Dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 
Dùng tính chất nào? Và dùng như thế nào? 
LUYỆN TẬP 
a) Tính giá trị của tích 
Tích P sẽ thay đổi như thế nào nếu đổi dấu tất cả các thừa số của P . 
b) Tính 
Giải 
a) 
b) 
Nếu đổi dấu tất cả các thừa số của P ta được: 
Giá trị của tích P vẫn không thay đổi 
Bài 3.37: Tính bằng cách hợp lí: 
a) 
b) 
Bài 3.35: Tính bằng cách hợp lí: 
a) 
b) 
a) 
Giải 
Giải 
b) 
a) 
b) 
BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Ôn lại 2 quy tắc nhân số nguyên; các tính chất của phép nhân số nguyên. 
Làm tất cả bài tập trong sgk và sbt của bài “ Phép nhân số nguyên ” 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_so_hoc_lop_6_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_16_phep_nha.pptx