Thi học kì I năm học 2011 - 2012 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi học kì I năm học 2011 - 2012 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi học kì I năm học 2011 - 2012 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút
2
Trường THCS BÔNG SAO A	THI HKI 2014-2015
Họ và tên:	Môn: Tin Học 6
Lớp: 	Thời gian: 45 phút
Phần 1
Phần 2
Tổng
Nhận xét của giáo viên
Phần 1: Trắc nghiệm( Chọn câu đúng nhất và điền dấu X vào phiếu điền ở dưới)
óPhiếu điền dành cho phần trắc nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D
Câu 1. Máy tính có thể:
Thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây và cho kết quả trong chốc lát.
Lưu trữ khoảng 100000 cuốn sách khác nhau.
Phân biệt mùi hương, cảm giác nóng lạnh và khả năng tư duy.
Cả 2 câu A, B đúng.
Câu 2: 1GB bằng bao nhiêu MB ?
A. 1000	 C. 100
B. 1024	 D. 10240
Câu 3. Tên tập tin gồm có mấy phần?
Phần tên.	 	 
Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.
Phần mở rộng.	 	 
Tất cả đều sai.
Câu 4: Các thiết bị vào của máy tính gồm:
Máy in, màn hình	 C. Bàn phím, con chuột
Cả hai câu trên đều đúng D. Cả hai câu trên đều sai 
Câu 5: Các thiết bị lưu trữ thông tin là :
Đĩa mềm.	 C. Thẻ nhớ, USB
Đĩa cứng. 	 D. Tất cả các thiết bị trên.
Câu 6: Mô hình quá trình xử lý 3 bước được tiến hành theo quy trình:
Nhập" Xử lý" Xuất	 C. Xử lý " Nhập " Xuất 
Xuất" Xử lý " Nhập	 D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Phần mềm luyện tập với chuột có tên là phần mềm:
Mario	 C. Mouse Skills 	
Solar System	 D. Đáp án khác 
Câu 8: Cách ghi đường dẫn nào sau đây là đúng:
A. C:\KHOI6\TINHOC	 	 C. C:/KHOI6/TINHOC	
B. C:\KHOI6\TINHOC\	 	 D. C:/KHOI6/TINHOC/
Câu 9: Thao tác tạo mới thư mục:
A. Chọn vị trí trống -> New -> Folder 	 C. Right Click vị trí trống -> New -> Text Document 
B. Right Click vị trí trống -> New -> Folder 	 D. Chọn vị trí trống -> New -> Delete 
Câu 10: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là?
A. Biểu tượng.	B. Tập tin.	C. Bảng chọn.	D. Đường dẫn
Câu 11: Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng?
A. Thập phân. C. Bát phân 
B. Nhị phân (hay dãy bit) D. Thập lục phân (hệ 16) 
Câu 12: Ánh đèn le lói trong đêm tối tĩnh mịt. Mang cho em thông tin gì? 
 A. Dạng âm thanh	 	 C. Dạng văn bản
 B. Dạng hình ảnh 	 D. Cả A, B,C đều đúng.
Câu 13: Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?
3 hàng	 C. 4 hàng
5 hàng 	 D. 6 hàng 
Câu 14: Đơn vị chính dùng để đo lường dung lượng nhớ là gì?
B	B. GB	C. KB	D. MB
Phần 2: 	Tự luận
	Câu 1: Cho cấu trúc cây như sau:	
Vẽ (ghi) đường dẫn đến thư mục thực hành
Cho biết thư mục nào là thư mục gốc, và ỗ đĩa
Để có đường dẫn là D:\THƯ VIỆN\TRUYỆN TRANH\ĐÔRAEMON. Chúng ta phải làm gì. Nêu các bước cụ thể
	Câu 2: Cho biết hệ điều hành làm được gì?(Nêu luôn định nghĩa về giao diện). 
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ 
ĐÁP ÁN:
PHẦN 1: Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D
B
B
C
D
A
C
A
C
B
B
B
B
A
PHẦN 2:
Câu 1: 
a) D:\THƯ VIỆN\SÁCH THAM KHẢO\LỚP 6\TIN HỌC\THỰC HÀNH(0.5 điểm)
b) THƯ VIỆN là thư mục gốc, ổ đĩa D(0.5 điểm)
c) Làm hết tròn 1 điểm( Sai cho nào trừ điểm tùy giáo viên)
b1: Vào thư mục TRUYỆN TRANH
 b2: Right click vào phần trống và chọn newsàfolder
 b3: Sửa tên thành ĐORAEMON
Cau 2: Mỗi dòng 0.25đ
	-Quản lý phần cứng, phần mềm.
	-Cung cấp giao diện cho người sử dụng
	(Định nghĩa giao diện)
	-Tổ chức thông tin trong máy tính

Tài liệu đính kèm:

  • doctin hoc 6 De 2.doc