Kiểm tra học kỳ I – năm học: 2014 - 2015 môn: Toán 7 thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I – năm học: 2014 - 2015 môn: Toán 7 thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I – năm học: 2014 - 2015 môn: Toán 7 thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Phú Nhuận
 Trường THCS Đào Duy Anh
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1 (2điểm) : Thực hiện các phép tính sau:
 a) 	
b) - (52,4 . 0,7 + 77,8) + 0,7 . 52,4 - (- 77,8)
c) 	
Bài 2 (2.5điểm) : Tìm x biết:
	b) 
c) 
Bài 3. (1.5 điểm)
 Tính số học sinh của mỗi khối 6, 7, 8 và 9. Biết số học sinh của các khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 12; 11 ; 10; 9 và số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 90 học sinh. 
Bài 4. (1điểm)
Chứng minh rằng: 	 
Bài 5 (3 điểm)
 Cho D DEF có 3 góc nhọn (DE < DF), I là trung điểm của DF. Trên tia đối của tia IE lấy điểm M sao cho IE = IM.	
Chứng minh D DEI = DFMI.
Chứng minh DE //FM.
Vẽ DH, FK vuông góc với EM (K, H thuộc EM). Chứng minh EH=MK.
ĐÁP ÁN TOÁN 7
1
Bài 1: (2đ) : Thực hiện các phép tính sau:
a) 
b)	- (52,4 . 0,7 + 77,8) + 0,7 . 52,4 - (- 77,8)
 = -52,4 . 0,7 - 77,8 + 0,7 . 52,4 + 77,8
 = 0,7 . (52,4 - 52,4) + (77,8 - 77,8)
 = 0,7 . 0 + 0 = 0
c) 	
0.25đ x2
0.25đ
0.25đ
0.25đ x2
0.25đ x2
2
Bài 2 (2.5đ) : Tìm x biết:
a) 
b) 
 hoặc 
 hoặc 
c) 
0.25đ x2
0.25đ x2
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.25đ
3
4
 Gọi số học sinh các khối 6,7,8,9 lần lượt là x,y,z, t ( học sinh )
 ( 0,25đ )
 ( 0,25đ )
 ( 0,25đ )
 (0,25đ)
	VT=
VP= 
=VT	(1) 
 5
(3đ)
a/ Chứng minh D DEI = DFMI.
Mỗi đk bằng nhau : 
Suy ra 2 tam giác bằng nhau :
(Thiếu 1- 2 căn cứ của khẳng định trừ 0,25đ)
(Thiếu 3-4 căn cứ của khẳng định trừ 0,5đ)
0,5đ
0,5đ
b/ Chứng minh DE //FM.
Suy ra 2 góc bằng nhau 
Suy ra 2 đường thẳng song song : 0,5đ
0,25đ
0,5đ
c/Chứng minh EH=MK.
Chứng minh 2 tam giác bằng nhau: 
( chi tiết như cách chấm ở câu a)
Suy ra EH=MK.
1đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 7.DDA.doc