Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học - Khối 6 thời gian làm bài: 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học - Khối 6 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học - Khối 6 thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên học sinh: .
NTNS: . Lớp:  
SBD:.. – Phòng: 
KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIN HỌC - KHỐI 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Số thứ tự bài
Mã bài
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bài thi
Chữ ký giám khảo
Chữ ký giám thị 
Mã bài
Số thứ tự bài
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: ĐÁNH DẤU VÀO Ô TRẢ LỜI ĐÚNG: (5đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
Câu 1: Khu vực chính của bàn phím có:
A. 3 hàng phím.	B. 4 hàng phím.	
C. 5 hàng phím.	D. 6 hàng phím.
Câu 2: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
A. 1; C. 100;
B. 10; 
D. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.
Câu 3: Thao tác “Nháy nút phải chuột” là:
A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay.	
B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay.
C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái.	
D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào.
Câu 4: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. baivan.doc;	B. Toanhoc;	
C. Thuvien*pas;	D. Baihat_doc.
Câu 5: Hoạt động thông tin bao gồm việc:
A. Tiếp nhận và xử lí các thông tin về thế giới xung quanh.
B. Tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.
C. Lưu trữ các chương trình và dữ liệu.
D. Trao đổi thông tin với máy tính.
Câu 6: Thiết bị nhập thông tin thông dụng là:
A. Bàn phím, chuột.	B. Màn hình, máy in. 
C. Bàn phím, màn hình.	D. Chuột, máy in
Câu 7: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?
A. Phần mềm lập trình Pascal;	
B. Phần mềm hệ điều hành;
C. Phần mềm luyện tập chuột;	
D. Phần mềm luyện gõ bàn phím. 
Câu 8: Phần mềm Mario dùng để làm gì? 
A. Luyện gõ phím bằng mười ngón. 
C. Quan sát Trái Đất và các vì sao.
B. Luyện tập chuột.
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 9: Để thoát khỏi phần mềm Mario ta thực hiện lệnh nào dưới đây?
A. File\Save B. File\Quit
C. File\New D. File\Edit
Câu 10: Chương trình Solar system 3D simulator, nút lệnh nào có thể xem thông tin chi tiết các vì sao?
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?
A. ROM;	
B. Thiết bị nhớ flash (USB);
C. Bộ nhớ trong (RAM);	 	 
D. Đĩa cứng.
Câu 12: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành?
A. Microsoft Excel;	
B. Microsoft Windows;
C. Microsoft Internet Explorer ;	
D. Microsoft Paint.
Câu 13: Hệ điều hành có các chức năng:
A. Cung cấp môi trường tương tác giữa thiết bị với người dùng;
B. Tổ chức thực hiện các chương trình;
C. Tổ chức quản lí và sử dụng tài nguyên máy tính;
D. Tất cả các khẳng định trên.
Câu 14: Hệ điều hành là:
A. Phần mềm ứng dụng của máy tính; 
B. Phần mềm hệ thống;
C. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin; 
D. Phần mềm giải trí.
Câu 15: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là?
Học sinh không được viết vào khung này vì đây là phách, sẽ rọc đi mất
 A. Tệp tin	;	B. Biểu tượng;
C. Bảng chọn;	 D. Hộp thoại.
Câu 16: Để khởi động một chương trình trên hệ điều hành Windows, em thực hiện một thao tác nào dưới đây?
A. Nháy chuột trên biểu tượng của chương trình;
B. Gõ lệnh bằng bàn phím;
C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng của chương trình;
D. Di chuyển biểu tượng chương trình đến vị trí khác. 
Câu 17: Cách ghi đường dẫn đến thư mục khối 6 nào đúng:
A. D:/tinhoc/k6	B. D:/tinhoc\k6
C. D:\tinhoc\k6	D. D:\tinhoc\k6\
Câu 18: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích:
A. Tốc độ gõ nhanh hơn.	
B. Gõ chính xác hơn.
C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.	
D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.
Câu 19: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?
A. Màn hình	B. Máy in	
C. Đĩa CD	D. Máy quét
Câu 20: Đĩa cứng nào trong số đĩa cứng có dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn?
A. 24 MB 	B. 2400 KB	
C. 24 GB	D. 240 MB
PHẦN II: TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1: Hệ điều hành là gì? Nêu những nhiệm vụ chính của hệ điều hành. (1,5)
Câu 2: Em hãy nêu các thao tác chính với chuột ? (1,0)
Câu 3: Thông tin là gì? Có mấy dạng thông tin cơ bản? Đó là những dạng nào? (1,0)
Câu 4: Câu 7: Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên: (1,5)
Hãy viết đường dẫn đến tập tin tin6.doc
Thư mục mẹ của Mon Ngoai Ngu là thư mục nào?
Hãy chỉ ra các bước tạo thư mục TROCHOI trong ổ C
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC – KHỐI 6 - NĂM HỌC 2014-2015
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
Câu 1: Hệ điều hành là gì? Nêu những nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
Hệ điều hành là một phần mềm máy tính. (0,5)
- Điều khiển phần cứng (0,25)
- Tổ chức việc thực hiện các chương trình máy tính. (0,25)
- Cung cấp môi trường giao diện cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính. (0,25)
- Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính(0,25)
Câu 2: Em hãy nêu các thao tác chính với chuột?
Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột. 
(Mỗi ý đúng 0,2 đ)
Câu 3: Thông tin là gì? Có mấy dạng thông tin cơ bản? Đó là những dạng nào? 
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện,) và về chính con người. (0,2)
+ Có 3 dạng thông tin cơ bản (0,2) 
+ Dạng văn bản (0,2)
+ Dạng hình ảnh (0,2)
+ Dạng âm thanh (0,2)
Câu 4: 
Đường dẫn đến tập tin tin6.doc: C:\HOCTAP\MonTin\tin6.doc (0,5)
Thư mục mẹ của Mon Ngoai Ngu là thư mục HOCTAP (0,5)
Hãy chỉ ra các bước tạo thư mục TROCHOI trong ổ C (0,5, sai một bước trừ 0,25)
Bước 1: Chọn ổ đĩa C: (Là nơi chứa thư mục Tro Choi).
Bước 2: Nháy chuột phải vào vùng trống của cửa sổ, nháy chọn New, chọn Folder.
Bước 3: Gõ tên thư mục (Tro Choi), rồi nhấn Enter.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6.doc