Kiểm tra học kỳ I môn : Âm nhạc 7 năm học : 2015 - 2016

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 16/08/2017 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I môn : Âm nhạc 7 năm học : 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I môn : Âm nhạc 7 năm học : 2015 - 2016
Phòng GDĐT Ninh Sơn KIỂM TRA HỌC KỲ I
Trường THCS Trần Quốc Toản Môn : Âm nhạc 7
 Năm học : 2015 - 2016.
 Thi thực hành.
I/ LÝ THUYẾT: (3 điểm)
A/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1: Chọn cột A cho phù hợp cột B ghi vào cột C (1đ)
A
B
C
1/ Lê Quốc Thắng
2/ Hoàng Long- Hoàng Lân
3/ Đỗ Hòa An
4/ Dân ca Quan họ Bắc Ninh
a/ Chúng em cần hòa bình
b/ Mái trường mến yêu
c/ Lí cây đa
d/ Khúc hát chim Sơn ca
1..
2..
3...
4...
Câu 2: Chọn ý đúng trong các ý sau (1đ)
 1/ Bài TĐN số 2 (Ánh trăng) có sử dụng kí hệu gì?
a. Dấu nối	 	b. dấu luyến
c. Dấu nhắc lại 	d. Dấu quay lại.
2/ Nhịp 4 là nhịp :
 4 
a. Có 3 phách trong một ô nhịp	 b. Có 2 phách trong một ô nhịp 
c. Có 4 phách trong một ô nhịp	 d. Có 5 phách trong một ô nhịp 
3/ Tác giả bài hát “Nhạc rừng” là:
	a. Hoàng Việt 	b. Văn Cao	c. Phạm Tuyên 	d. Lưu Hữu phước
4/ Có mấy loại dấu hóa :
	a. 1 loại 	b. 2 loại 	c. 3 loại	d. 4 loại	
B/ Tự luận: (1điểm)
Em hãy cho biết các âm bậc tự nhiên sau có quan hệ số cung là bao nhiêu? (1đ)
Đô-Rê b. Mi-Pha c. La –Si d. Si –Đô.
II/ THỰC HÀNH: (7 điểm)
Câu 1: Em hãy trình bày các bài hát mà em đã học? (Bóc thăm trúng bài nào trình bày bài đó). 
 A. Bài hát : “Mái trường mến yêu” nhạc và lời: Lê Quốc Thắng.
 B. Bài hát : “Lí Cây Đa” Dân ca Quan họ Bắc Ninh. 
 C. Bài hát : “Chúng em cần hòa bình“ Nhạc và lời : Hoàng Long – Hoàng Lân. 
 D. Bài hát : “Khúc hát chim Sơn ca” Nhạc và lời : Đỗ Hòa An.
Câu 2: Em hãy trình bày các bài TĐN mà em đã học? (Bóc thăm trúng bài nào đọc bài đó). 
 A. Bài TĐN Số 2: “Ánh Trăng” Nhạc: Pháp 
 Lời việt: Lê Minh Châu .
 B. Bài TĐN Số 3: “Đất nước tươi đẹp sao” Nhạc: Ma -lai-xi-a 
 Lời việt : Vũ Trọng Tường. 
 C. Bài TĐN Số 4 : “Mùa Xuân về” Nhạc và lời: Phan Trần Bảng .
 D. Bài TĐN Số 5: “Em là bông hồng nhỏ” nhạc và lời : Trịnh Công Sơn.
Phòng GDĐT Ninh Sơn KIỂM TRA HỌC KỲ I
Trường THCS Trần Quốc Toản Môn : Âm nhạc 7
 Năm học : 2015 - 2016.
 Thi thực hành.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
Trắc nghiệm
Câu 1-1
Câu 1-2
Câu 1-3
 Câu 1-4 
Câu 2-1 
Câu 2-2
Câu 2-3
Câu 2-4
Tự luận
I. Lý thuyết.
b
a
d
c
c
c
a
c
a-1cung, b-1/2cung, c-1cung, d-1/2 cung.
3 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
4x0,25 điểm
II/ THỰC HÀNH:
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu tính chất bài hát.
- Có động tác phù hợp với bài hát.
- Thể hiện tự tin.
7 điểm
7,0 điểm
 Đạt
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu tính chất bài hát.
- Có động tác phù hợp với bài hát.
- Thể hiện chưa tự tin.
6,0 điểm
 Đạt
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu tính chất bài hát.
- Không có động tác phù hợp với bài hát.
- Thể hiện tự tin.
5,0 điểm
 Đạt
- Hát không thuộc lời, không đúng giai điệu tính chất bài hát.
- Không có động tác minh hoạ cho bài hát.
- Thể hiện không tự tin.
Dưới 5 điểm Chưa đạt
GV : NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN
Phòng GDĐT Ninh Sơn. 	KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Trường THCS Trần Quốc Toản 	MÔN: ÂM NHẠC 7
 	THỜI GIAN: 90 PHÚT
 	NĂM HỌC 2015 – 2016.
MA TRẬN:
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Chủ đề 1 
 Học hát 
Nhận biết tên bài hát và tác giả
Trình bày bài hát
(chọn 1 trong 4 bài)
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
4
A/C1(1,2,3,4)
1,0đ
4
II/ 1 (A,B,C,D)
7,0 đ
Chủ đề 2
 Nhạc lí
Nhận biết tác dụng của kí hiệu của âm nhạc, nhịp 4
 4
Hiểu nhạc lý
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
A/C2 ( 2 ,4)
0,5đ
1
B
1,0đ
Chủ đề 3
Tập đọc nhạc
Trình bày bài TĐN
(chọn 1 trong 4 bài)
Số câu
Câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
A/C2 ( 1 )
0,25đ
4
II/2
(A,B,C,D)
7,0 đ
Chủ đề 4
Âm nhạc thường thức
Nhận biết tên bài hát, tác giả .
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
A/C2 –( 3 )
0,25đ
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0
20%
1
1,0
10%
2
7,0
70%
10
100%
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: ÂM NHẠC 7
1/ Thế nào là nhịp 4 /4? 
2/ Có bao nhiêu nhạc cụ phương tây mà em đã học? Nêu tên các nhạc cụ đó ?
3/ Hát thuộc lời và tên tác giả các bài hát ,các bài tập đọc nhạc mà em đã được học ?
4/ Giới thiệu sơ lược Nhạc sĩ Hoàng Việt , nhạc sĩ Đỗ Nhuận và nhạc sĩ Bét-Tô-Ven?
 5/ Thế nào là cung và nữa cung ? Cho 2 ví dụ ( 1cung,1 nữa cung) ?
 6/ Dấu hóa là gì ? 
 7/ Có mấy loại dấu hóa ?So sánh dấu hóa suốt khác dấu hóa bất thường? 
--------------Hết--------------

Tài liệu đính kèm:

  • docKT HKI NHAC 7.doc