Kiểm tra học kì I – Năm học 2015 - 2016 Môn: Tin học – Lớp 6 Thời gian: 45 phút

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 18/08/2017 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I – Năm học 2015 - 2016 Môn: Tin học – Lớp 6 Thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I – Năm học 2015 - 2016 Môn: Tin học – Lớp 6 Thời gian: 45 phút
Trường THCS Xã Lát
Họ tên:..
Lớp:
Ngày...tháng......năm 20..
Kiểm tra học kì I – Năm học 2015-2016
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề bài thực hành
Câu 1: Khởi động Windown đăng nhập hệ thống.(2 điểm)
Câu 2: Tạo hai thư mục có tên là “Hoc tap” và “Thu gian” trong ổ đĩa D.(2 điểm)
Câu 3: Đổi tên thư mục “Thu gian” thành thư mục “Sach giao khoa”. (2 điểm)
Câu 4: Sao chép một tệp tin từ thư mục My Documents sang thư mục 
“Sach giao khoa”. Di chuyển tệp tin đó sang thư mục “Hoc tap” .(4 điểm)
..@&?..
Đáp án thang điểm:
Câu 1: Khởi động Windown đăng nhập hệ thống. 	(2 điểm)
Câu 2: 
- Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Hoc tap” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.	(1 điểm)
- Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Thu gian” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.	(1 điểm)
Câu 3: 
Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục “Thu gian”. (0.5 điểm)
Bước 2: Nháy chuột một lần nữa.	 (0.5 điểm)
Bước 3: Gõ tên mới là “Sach giao khoa”.	 (0.5 điểm)
Bước 4: Nhấn phím Enter.	 (0.5 điểm)
Câu 4: 
* Sao chép:
- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit/ chọn Copy.	(1 điểm)
- Mở thư mục “Sach giao khoa”, vào Edit chọn Paste.	(1 điểm)
* Di chuyển:
- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit chọn Cut.	(1 điểm)
- Mở thư mục “Hoc tap”, vào Edit chọn Paste.	(1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi.docx