Kiểm tra học kì I năm học : 2014 - 2015 môn: Tin học khối 6 (đề 1) thời gian: 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học : 2014 - 2015 môn: Tin học khối 6 (đề 1) thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học : 2014 - 2015 môn: Tin học khối 6 (đề 1) thời gian: 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8	
	TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH	
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 6
THỜI GIAN: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
TNKQ
Thông hiểu
TNKQ
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cộng
TNKQ
TL
Bài 1: Thông tin và tin học
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
1 đ
3 câu
2 đ = 20%
Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính?
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
2 câu
1 đ
2 câu
1 đ
1 câu
1 đ
5 câu
3 đ = 30%
Bài 5: Luyện tập chuột
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 6: Học gõ 10 ngón
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 7: Sử dụng PM Mario luyện gõ phím
Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 9: Vì sao cần có HĐH
Bài 10: HĐH làm những việc gì?
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
3 câu
1,5 đ = 15%
Bài 12: HĐH Windows
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8 câu
4 đ
40%
6 câu
3 đ
30%
2 câu
1 đ
10%
2 câu
2 đ
20%
Số câu: 18
Số điểm: 10
100%
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 6 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Có bao nhiêu dạng thông tin cơ bản mà em đã học ?
	 A. 1 dạng (hình ảnh)	 C. 3 dạng (văn bản, hình ảnh và âm thanh)
	 B. 2 dạng (hình ảnh và âm thanh)	 D. Tất cả đáp án đều sai
2/ Thông tin được lưu trữ trong máy tính được gọi chung là gì?
	 A. Dữ liệu	 B. Văn bản	 C. Hình ảnh	 D. Âm thanh
3/ Máy tính có khả năng nào sau đây (chọn câu trả lời đầy đủ nhất) ?
	 A. Khả năng tính toán nhanh và chính xác	 C. Khả năng lưu trữ lớn
	 B. Khả năng làm việc không mệt mỏi	 D. Gồm tất cả các khả năng trên
4/ Bộ xử lý trung tâm CPU có chức năng gì?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
5/ Bộ nhớ máy tính có chức năng gì ?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
6/ Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ là ?
	A. gram, kg, yến, tạ, tấn	 B. mét, dm, cm, mm, km	 C. Lít	 D. Byte, KB, MB,GB,TB
7/ 2 MB bằng khoảng bao nhiêu byte?
	A. 2000 byte	 B. 2048 byte	 C. 2000000 byte	 D. > 2000000 byte
8/ Các thao tác sử dụng chuột ?
	A. Di chuyển, kéo thả	 B. Nháy phải, nháy giữa	 C. Nháy, nháy đúp	 D. Gồm các thao tác trên
9/ Hàng phím giữa gồm các ký tự nào ?
	A. 1234567890	 B. qwertyuiop	 C. asdfghjkl;	 D. zxcvbnm,./
10/ Phần mềm Mario là ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Hệ điều hành	 D. Tất cả đáp án đều sai
11/ Hệ điều hành là gì ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Phần mềm học tập	 D. Tất cả đáp án đều sai
12/ Các thư mục trong máy tính được sắp xếp ở dạng ?
	A. Ngăn xếp	 B. Hàng đợi	 C. Cây thư mục	 D. Tất cả đáp án đều sai
13/ Tên tệp tin gồm ?
	A. Tên	 B. Tên Phần mở rộng	 C. Tên. Phần mở rộng	 D. Tất cả đáp án đều sai
14/ Thao tác di chuyển tệp tin (hoặc thư mục) gồm ?
	A. Delete - Rename	 B. New - Rename	 C. Copy - Paste	 D. Cut - Paste
15/ Thanh chứa nút Start trên màn hình nền gọi là ?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
16/ Các cửa sổ đang mở được thể hiện trên đâu ?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào ? (1 điểm)
Trả lời: 
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy BIT gồm 2 ký hiệu 0 và 1
Câu 2: Cấu trúc máy tính gồm những thành phần chính nào ? (1 điểm)
Trả lời: Cấu trúc máy tính gồm 3 thành phần chính: 
Bộ xử lý trung tâm, Bộ nhớ, Các thiết bị vào/ra
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 6 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Em đã được học bao nhiêu dạng thông tin cơ bản?
	 A. 1 dạng (hình ảnh)	 C. 3 dạng (văn bản, hình ảnh và âm thanh)
	 B. 2 dạng (hình ảnh và âm thanh)	 D. Tất cả đáp án đều sai
2/ Thông tin khi lưu vào máy tính được gọi là?
	 A. Dữ liệu	 B. Văn bản	 C. Hình ảnh	 D. Âm thanh
3/ Máy tính có khả năng nào sau đây (chọn câu trả lời đầy đủ nhất) ?
	 A. Khả năng tính toán nhanh và chính xác	 C. Khả năng lưu trữ lớn
	 B. Khả năng làm việc không mệt mỏi	 D. Gồm tất cả các khả năng trên
4/ CPU (còn gọi là bộ xử lý trung tâm) có chức năng gì?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
5/ Chức năng của Bộ nhớ máy tính là gì ?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
6/ Dung lượng bộ nhớ máy tính có đơn vị đo là ?
	A. gram, kg, yến, tạ, tấn	 B. mét, dm, cm, mm, km	 C. Lít	 D. Byte, KB, MB,GB,TB
7/ 2 MB bằng khoảng bao nhiêu byte?
	A. 2000 byte	 B. 2048 byte	 C. 2000000 byte	 D. > 2000000 byte
8/ Sử dụng chuột có thể dùng các thao tác nào ?
	A. Di chuyển, kéo thả	 B. Nháy phải, nháy giữa	 C. Nháy, nháy đúp	 D. Gồm các thao tác trên
9/ Các phím nào dưới đây thuộc hàng phím giữa của bàn phím ?
	A. 1234567890	 B. qwertyuiop	 C. asdfghjkl;	 D. zxcvbnm,./
10/ Phần mềm Mario là loại phần mềm gì ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Hệ điều hành	 D. Tất cả đáp án đều sai
11/ Hệ điều hành là gì ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Phần mềm học tập	 D. Tất cả đáp án đều sai
12/ Trong máy tính, các thư mục được sắp xếp ở dạng nào ?
	A. Ngăn xếp	 B. Hàng đợi	 C. Cây thư mục	 D. Tất cả đáp án đều sai
13/ Tên tập tin gồm?
	A. Tên	 B. Tên Phần mở rộng	 C. Tên. Phần mở rộng	 D. Tất cả đáp án đều sai
14/ Thao tác sao chép tập tin (hoặc thư mục) gồm ?
	A. Delete - Rename	 B. New - Rename	 C. Copy - Paste	 D. Cut - Paste
15/ Nút Start trên màn hình nền nằm trên Thanh nào?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
16/ Thanh chứa các cửa sổ đang mở là?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Cho 3 ví dụ về thiết bị nhập dữ liệu và 3 ví dụ về thiết bị xuất dữ liệu của máy tính ? (1 điểm)
Trả lời: 
3 Thiết bị nhâp dữ liệu: Bàn phím, chuột, micro; 
3 Thiết bị xuất dữ liệu: Màn hình, máy in, loa;
Câu 2: Có mấy loại phần mềm máy tính, cho ví dụ ? (1 điểm)
Trả lời: Có 2 loại phần mềm máy tính là:
Phần mềm hệ thống (vd: Hệ điều hành windows) 
Phần mềm ứng dụng (vd: Phần mềm Mario)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 6 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Có bao nhiêu dạng thông tin cơ bản mà em đã học ?
	 A. 1 dạng (hình ảnh)	 C. 3 dạng (văn bản, hình ảnh và âm thanh)
	 B. 2 dạng (hình ảnh và âm thanh)	 D. Tất cả đáp án đều sai
2/ Thông tin được lưu trữ trong máy tính được gọi chung là gì?
	 A. Dữ liệu	 B. Văn bản	 C. Hình ảnh	 D. Âm thanh
3/ Máy tính có khả năng nào sau đây (chọn câu trả lời đầy đủ nhất) ?
	 A. Khả năng tính toán nhanh và chính xác	 C. Khả năng lưu trữ lớn
	 B. Khả năng làm việc không mệt mỏi	 D. Gồm tất cả các khả năng trên
4/ Bộ xử lý trung tâm CPU có chức năng gì?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
5/ Bộ nhớ máy tính có chức năng gì ?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
6/ Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ là ?
	A. gram, kg, yến, tạ, tấn	 B. mét, dm, cm, mm, km	 C. Lít	 D. Byte, KB, MB,GB,TB
7/ 2 MB bằng khoảng bao nhiêu byte?
	A. 2000 byte	 B. 2048 byte	 C. 2000000 byte	 D. > 2000000 byte
8/ Các thao tác sử dụng chuột ?
	A. Di chuyển, kéo thả	 B. Nháy phải, nháy giữa	 C. Nháy, nháy đúp	 D. Gồm các thao tác trên
9/ Hàng phím giữa gồm các ký tự nào ?
	A. 1234567890	 B. qwertyuiop	 C. asdfghjkl;	 D. zxcvbnm,./
10/ Phần mềm Mario là ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Hệ điều hành	 D. Tất cả đáp án đều sai
11/ Hệ điều hành là gì ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Phần mềm học tập	 D. Tất cả đáp án đều sai
12/ Các thư mục trong máy tính được sắp xếp ở dạng ?
	A. Ngăn xếp	 B. Hàng đợi	 C. Cây thư mục	 D. Tất cả đáp án đều sai
13/ Tên tệp tin gồm ?
	A. Tên	 B. Tên Phần mở rộng	 C. Tên. Phần mở rộng	 D. Tất cả đáp án đều sai
14/ Thao tác di chuyển tệp tin (hoặc thư mục) gồm ?
	A. Delete - Rename	 B. New - Rename	 C. Copy - Paste	 D. Cut - Paste
15/ Thanh chứa nút Start trên màn hình nền gọi là ?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
16/ Các cửa sổ đang mở được thể hiện trên đâu ?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào ? (1 điểm)
Trả lời: 	
Câu 2: Cấu trúc máy tính gồm những thành phần chính nào ? (1 điểm)
Trả lời: 	
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 6 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Em đã được học bao nhiêu dạng thông tin cơ bản?
	 A. 1 dạng (hình ảnh)	 C. 3 dạng (văn bản, hình ảnh và âm thanh)
	 B. 2 dạng (hình ảnh và âm thanh)	 D. Tất cả đáp án đều sai
2/ Thông tin khi lưu vào máy tính được gọi là?
	 A. Dữ liệu	 B. Văn bản	 C. Hình ảnh	 D. Âm thanh
3/ Máy tính có khả năng nào sau đây (chọn câu trả lời đầy đủ nhất) ?
	 A. Khả năng tính toán nhanh và chính xác	 C. Khả năng lưu trữ lớn
	 B. Khả năng làm việc không mệt mỏi	 D. Gồm tất cả các khả năng trên
4/ CPU (còn gọi là bộ xử lý trung tâm) có chức năng gì?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
5/ Chức năng của Bộ nhớ máy tính là gì ?
	A. Lưu trữ dữ liệu	 B. Xuất dữ liệu	 C. Nhập dữ liệu	 D. Thực hiện chương trình
6/ Dung lượng bộ nhớ máy tính có đơn vị đo là ?
	A. gram, kg, yến, tạ, tấn	 B. mét, dm, cm, mm, km	 C. Lít	 D. Byte, KB, MB,GB,TB
7/ 2 MB bằng khoảng bao nhiêu byte?
	A. 2000 byte	 B. 2048 byte	 C. 2000000 byte	 D. > 2000000 byte
8/ Sử dụng chuột có thể dùng các thao tác nào ?
	A. Di chuyển, kéo thả	 B. Nháy phải, nháy giữa	 C. Nháy, nháy đúp	 D. Gồm các thao tác trên
9/ Các phím nào dưới đây thuộc hàng phím giữa của bàn phím ?
	A. 1234567890	 B. qwertyuiop	 C. asdfghjkl;	 D. zxcvbnm,./
10/ Phần mềm Mario là loại phần mềm gì ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Hệ điều hành	 D. Tất cả đáp án đều sai
11/ Hệ điều hành là gì ?
	A. Phần mềm hệ thống	 B. Phần mềm ứng dụng	 C. Phần mềm học tập	 D. Tất cả đáp án đều sai
12/ Trong máy tính, các thư mục được sắp xếp ở dạng nào ?
	A. Ngăn xếp	 B. Hàng đợi	 C. Cây thư mục	 D. Tất cả đáp án đều sai
13/ Tên tập tin gồm?
	A. Tên	 B. Tên Phần mở rộng	 C. Tên. Phần mở rộng	 D. Tất cả đáp án đều sai
14/ Thao tác sao chép tập tin (hoặc thư mục) gồm ?
	A. Delete - Rename	 B. New - Rename	 C. Copy - Paste	 D. Cut - Paste
15/ Nút Start trên màn hình nền nằm trên Thanh nào?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
16/ Thanh chứa các cửa sổ đang mở là?
	A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh công cụ	 C. Thanh công việc	 D. Thanh bảng chọn
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Cho 3 ví dụ về thiết bị nhập dữ liệu và 3 ví dụ về thiết bị xuất dữ liệu của máy tính ? (1 điểm)
Trả lời: 	
Câu 2: Có mấy loại phần mềm máy tính, cho ví dụ ? (1 điểm)
Trả lời: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6.doc