Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 – 2016 môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 – 2016 môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 – 2016 môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN : TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Trường THCS Tân Lập
Họ và tên HS: 
Lớp: SBD:..
Điểm
Lời phê
Chữ kí GT1:
Chữ kí GT2:
Chữ kí GK1:
Chữ kí GK2:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1: Câu nào trong các câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;
B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quang và về chính con người.
D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.
Câu 2 : Việc tiếp nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin được gọi là:
A. thông tin	B. Xử lí thông tin;
C. Nghiên cứu thông tin	D. Hoạt động thông tin của con người.
Câu 3: Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản; 	D. Âm thanh, chữ viết, tiếng đàn Piano.
Câu 4: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có: 
A. thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.	B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra. D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 5: Có bao nhiêu thao tác chính với chuột
	A. 3 thao tác; 	B. 4 thao tác;	C. 5 thao tác; 	D. 6 thao tác.
Câu 6 : Phần mềm được chia ra làm hai loại đó là:
A. Phần mềm học tập và phần mềm soạn thảo; B. Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống.
C. Phần mền học tập và phần mềm hệ thống; D. Phần mềm ứng dụng và phần mềm soạn thảo.
II/ TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1: (2điểm) Hãy cho biết một số khả năng của máy tính?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.
Câu 3: (2 điểm) Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng gì, gồm mấy kí hiệu, là gì?
Câu 4: (1 điểm) Đường dẫn là gì? Cho ví dụ?
---------------Hết--------------
Trường THCS Tân Lập
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 
MÔN :TIN HỌC – LỚP 6
Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
D
B
C
C
B
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
* Khả năng tính toán nhanh:
* Khả năng tính toán với độ chính xác cao:
* Khả năng lưu trữ lớn:
* Khả năng làm việc không mệt mỏi
Câu 2. Chức năng của bộ nhớ là nơi lưu trữ chương trình và dữ liệu (1 điểm)
	Bộ nhớ chia ra làm 2 loại: bộ nhớ trong là bộ nhớ ngoài (1 điểm)
Câu 3. (2 điểm) 
 Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (1 điểm) 
Chỉ gồm 2 kí hiệu 0 và 1 (1 điểm)
Câu 4. (1 điểm) 
- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường đến thư mục hoặc tệp tương ứng.
Ví dụ: D:\Tinhoc\Khoi6\BTH1.doc
.Hết..

Tài liệu đính kèm:

  • docxKT_HKI_TIN_HOC_6_DE_2_2015_2016.docx