Kiểm tra học kì 1 – Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 13 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1 – Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì 1 – Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
Họ và tên:	
Lớp :	
STT:	
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NH 2014 - 2015
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 1
Điểm
Lời phê
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Em hãy dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng nhất.
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
4
8
12
Câu 1: Thông tin có thể giúp con người:
Nắm được quy luật của tự nhiên và do vậy trở nên mạnh mẽ hơn.
Biết được các tin tức và sự kiện xảy ra trên thế giới.
Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.
Cả câu A, B và C đều đúng
Câu 2: Nhiệm vụ chính của tin học là:
Nghiên cứu giải các bài toán trên máy tính.
Nghiên cứu chế tạo các máy tính với nhiều tính năng ngày càng ưu việt hơn.
Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử
Biểu diễn các thông tin đa dạng trong máy tính.
Câu 3: Tập truyện tranh Đôrêmon cho em thông tin gì?
Dạng văn bản
Dạng âm thanh
Dạng hình ảnh
Dạng hình ảnh và dạng văn bản.
Câu 4: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
Khả năng tính toán nhanh, chính xác
Làm việc không mệt mỏi
Khả năng lưu trữ lớn
Tất cả các khả năng trên
Câu 5: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
Khả năng lưu trữ còn hạn chế
Tính toán chưa chính xác
Không có khả năng tư duy như con người.
Kết nối internet còn chậm.
Câu 6: Trình tự của quá trình ba bước
Nhập à Xuất à Xử lí
Nhập à Xử lí à Xuất
Xuất à Nhập à Xử lí
Xử lí à Xuất à Nhập
Câu 7: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ
Bộ nhớ trong của máy tính
Thiết bị tính toán trong máy tính
Bộ phận điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
Bộ xử lí trung tâm.
Câu 8: Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là
Bàn phím
CPU
Chuột máy tính
Màn hình
 Câu 9: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?
Đĩa CD
USB
Bộ nhớ trong (RAM)
Đĩa cứng
Câu 10: Trong các đơn vị đo dung lượng dưới đây, đơn vị nào nhỏ nhất
Kilobyte
Byte
Megabyte
Gigabyte
Câu 11: Thao tác nào sau đây là thao tác di chuyển chuột
Nhấn vào nút trái chuột đồng thời dịch chuyển chuột.
Nhấn vào nút phải chuột đồng thời dịch chuyển chuột.
Dịch chuyển chuột và đồng thời nhấn giữ cả hai nút trái, phải của chuột.
Dịch chuyển chuột và không nhấn giữ bất kì nút nào của chuột.
Câu 12: Các phím F và J trên bàn phím có gì đặc biệt
Là hai phím được gọi là phím xuất phát.
Là hai phím có gai dùng để nhận biết và xác định vị trí các phím còn lại
Là hai phím đặt vị trí ngón trỏ của hai bàn tay khi bắt đầu tập gõ phím
Cả câu B và C đúng
Câu 13: Hệ điều hành máy tính
Chỉ điều khiển bàn phím và chuột
Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng
Chỉ điều khiển các chương trình phần mềm.
Điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính.
Câu 14: Hệ điều hành là 
Phần mềm ứng dụng của máy tính
Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin
Phần mềm hệ thống
Cả 3 câu đều sai.
PHẦN II/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Vì sao cần có Hệ Điều Hành? (1 điểm)
Câu 2: Hệ điều hành là gì? Các nhiệm vụ chính của Hệ Điều Hành? (2 điểm)
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Làm quen với tin học và máy tính điện tử
3
1,5
4
2
3
1,5
10
5
Phần mềm học tập
1
0.5
1
0,5
2
1
Hệ điều hành
1
0,5
1
1
1
0,5
1
2
4
4
Tổng
5
2,5
1
1
6
3
1
2
3
1,5
16
10
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 6
ĐỀ 1
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
D
C
D
D
C
B
D
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
D
C
B
D
D
D
C
PHẦN II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Vì sao cần có Hệ Điều Hành? (1 điểm)
Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. 
0,5 điểm
Nó điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin.
0,5 điểm
Câu 2: Hệ điều hành là gì? Các nhiệm vụ chính của Hệ Điều Hành? (2 điểm)
Hệ điều hành là chương trình đặc biệt. 
0,5 điểm
Không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng được.
0,5 điểm
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính.
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
Họ và tên:	
Lớp :	
STT:	
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NH 2014 - 2015
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 2
Điểm
Lời phê
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
4
8
12
Câu 1: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ
Bộ nhớ trong của máy tính
Thiết bị tính toán trong máy tính
Bộ phận điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
Bộ xử lí trung tâm.
Câu 2: Tập truyện tranh Đôrêmon cho em thông tin gì?
Dạng văn bản
Dạng âm thanh
Dạng hình ảnh
Dạng hình ảnh và dạng văn bản.
Câu 3: Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là
Bàn phím
CPU
Chuột máy tính
Màn hình
Câu 4: Thông tin có thể giúp con người:
Nắm được quy luật của tự nhiên và do vậy trở nên mạnh mẽ hơn.
Biết được các tin tức và sự kiện xảy ra trên thế giới.
Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.
Cả câu A, B và C đều đúng
Câu 5: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?
Đĩa CD
USB
Bộ nhớ trong (RAM)
Đĩa cứng
Câu 6: Trong các đơn vị đo dung lượng dưới đây, đơn vị nào nhỏ nhất
Kilobyte
Byte
Megabyte
Gigabyte
Câu 7: Nhiệm vụ chính của tin học là:
Nghiên cứu giải các bài toán trên máy tính.
Nghiên cứu chế tạo các máy tính với nhiều tính năng ngày càng ưu việt hơn.
Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử
Biểu diễn các thông tin đa dạng trong máy tính.
Câu 8: Thao tác nào sau đây là thao tác di chuyển chuột
Nhấn vào nút trái chuột đồng thời dịch chuyển chuột.
Nhấn vào nút phải chuột đồng thời dịch chuyển chuột.
Dịch chuyển chuột và đồng thời nhấn giữ cả hai nút trái, phải của chuột.
Dịch chuyển chuột và không nhấn giữ bất kì nút nào của chuột.
Câu 9: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
Khả năng lưu trữ còn hạn chế
Tính toán chưa chính xác
Không có khả năng tư duy như con người.
Kết nối internet còn chậm.
Câu 10: Các phím F và J trên bàn phím có gì đặc biệt
Là hai phím được gọi là phím xuất phát.
Là hai phím có gai dùng để nhận biết và xác định vị trí các phím còn lại
Là hai phím đặt vị trí ngón trỏ của hai bàn tay khi bắt đầu tập gõ phím
Cả câu B và C đúng
Câu 11 Trình tự của quá trình ba bước
Nhập à Xuất à Xử lí
Nhập à Xử lí à Xuất
Xuất à Nhập à Xử lí
Xử lí à Xuất à Nhập
Câu 12: Hệ điều hành máy tính
Chỉ điều khiển bàn phím và chuột
Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng
Chỉ điều khiển các chương trình phần mềm.
Điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính.
Câu 13: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
Khả năng tính toán nhanh, chính xác
Làm việc không mệt mỏi
Khả năng lưu trữ lớn
Tất cả các khả năng trên
Câu 14: Hệ điều hành là 
Phần mềm ứng dụng của máy tính
Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin
Phần mềm hệ thống
Cả 3 câu đều sai.
PHẦN II/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Vì sao cần có Hệ Điều Hành? (1 điểm)
Câu 2: Hệ điều hành là gì? Các nhiệm vụ chính của Hệ Điều Hành? (2 điểm)
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Làm quen với tin học và máy tính điện tử
3
1,5
4
2
3
1,5
10
5
Phần mềm học tập
1
0.5
1
0,5
2
1
Hệ điều hành
1
0,5
1
1
1
0,5
1
2
4
4
Tổng
5
2,5
1
1
6
3
1
2
3
1,5
16
10
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 6
ĐỀ 2
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
D
D
D
D
C
B
C
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
D
C
D
B
D
D
C
PHẦN II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Vì sao cần có Hệ Điều Hành? (1 điểm)
Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. 
0,5 điểm
Nó điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin.
0,5 điểm
Câu 2: Hệ điều hành là gì? Các nhiệm vụ chính của Hệ Điều Hành? (2 điểm)
Hệ điều hành là chương trình đặc biệt. 
0,5 điểm
Không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng được.
0,5 điểm
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính.
 1 điểm
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
Họ và tên:	
Lớp :	
STT:	
KIỂM TRA HỌC KÌ 1- NH 2014 - 2015
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 1
Điểm
Lời phê
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Em hãy dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng nhất.
1
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
4
8
12
Câu 1: Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính là:
 Dữ liệu trình bày dưới dạng bảng.
Các tính toán được thực hiện tự động
 Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.
 Cả A, B và C
Câu 2: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính EXCEL là:
Dấu x
Dấu *
Dấu .
Dấu ^
Câu 3: Giao của một hàng và một cột gọi là
Dữ liệu.
Trường
ô
Công thức.
Câu 4: Cụm từ F5 trong hộp tên () có nghĩa là 
Phím chức năng F5
Phông chữ hiện thời là F5
Ô ở cột F hàng 5
Ô ở hàng F cột 5
Câu 5: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây:
Kí tự
Số
Cả A và B đều sai
Cả A và B đều đúng
Câu 6: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là
Ô đầu tiên tham chiếu tới
Dấu ngoặc đơn
Dấu nháy
Dấu bằng
Câu 7: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng
H1,H5
H1:H5
H1-H5
H1àH5
Câu 8: Trong ô tính xuất hiện ### vì 
Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
Tính toán ra kết quả sai
Công thức nhập sai
 Câu 9: Trong các chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo công thức được định nghĩa sẵn. Có công cụ đó chính là
Định dạng
 Chú thích
Hàm
Phương trình
Câu 10: Để thay đổi màu nền của khối ô A1 đến ô A8, ta chọn khối ô A1:A8 rồi chọn biểu tượng
Bắt đầu từ câu 11, HS dựa theo bảng tính phía dưới để làm bài.
Câu 11: Muốn tính tổng chi tiêu của tháng 1, tại ô B8 ta nhập vào
SUM(B4,B7)
=SUM(B4,B7)
=SUM(B4:B7)
SUM(B4,B7)
Câu 12: Muốn tính trung bình chi tiêu của tháng 2, tại ô C9 ta nhập vào
=AVERGE(C4:C7)
=AVERAGE(C4,C7)
=AVERAGE(C4:C7)
Không câu nào đúng.
Câu 13: Để căn lề trái của khối ô A4 đến ô A11, ta thực hiện
Nháy chọn biểu tượng 
Chọn cột A à nháy chọn 
Chọn khối ô A4:A11 à nháy chọn 
Tất cả đều sai
Câu 14: Để khôi phục lại trạng thái trước đó ta làm như sau 
Nháy chọn 
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z
Cả hai câu A và B đều sai
Cả 2 câu A và B đều đúng.
PHẦN II/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Hàng 1 có các ô từ A1 đến E1 được gộp lại thành 1 ô và nội dung được căn vào giữa. Hãy nêu từng bước thực hiện thao tác đó. (1 điểm)
Câu 2: Viết hàm thích hợp để tính giá trị tại ô B10 và ô B11 (1 điểm)
Câu 3: Hãy nêu các bước để chèn 1 hàng “Tiền học thêm” phía trên hàng “Tiền khác” (1 điểm)
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương trình bảng tính là gì?
1
0,5
1
0,5
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
1
0.5
1
0,5
2
1
4
2
Thực hiện tính toán trên trang tính.
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
Sử dụng các hàm để tính toán
1
0,5
2
1
1
1
4
2,5
Thao tác với bảng tính
1
0,5
1
1
2
1,5
Định dạng trang tính
1
0,5
1
0,5
1
1
3
2
Tổng
6
 3
2
1
6
3
3
3
17
10
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 7
ĐỀ 1
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
D
B
C
C
D
D
B
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
A
C
C
C
C
C
D
PHẦN II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Hàng 1 có các ô từ A1 đến E1 được gộp lại thành 1 ô và nội dung được căn vào giữa. Hãy nêu từng bước thực hiện thao tác đó. (1 điểm)
Bước 1: Chọn các ô từ A1 đến E1 
0,5 điểm
Bước 2: Nháy nút 
0,5 điểm
Câu 2: Viết hàm thích hợp để tính giá trị tại ô B10 và ô B11 (1 điểm)
B10 = MAX(B4:B7)
0,5 điểm
B11 = MIN(B4:B7)
0,5 điểm
Câu 3: Hãy nêu các bước để chèn 1 hàng “Tiền học thêm” phía trên hàng “Tiền khác” (1 điểm)
Bước 1: Nháy chọn hàng 7
0,5 điểm
Bước 2: Mở bảng chọn Insert à Rows
0,5 điểm
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
Họ và tên:	
Lớp :	
STT:	
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NH 2014 - 2015
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 2
Điểm
Lời phê
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Em hãy dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng nhất.
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
4
8
12
Câu 1: Cụm từ F5 trong hộp tên () có nghĩa là 
Phím chức năng F5
Phông chữ hiện thời là F5
Ô ở cột F hàng 5
Ô ở hàng F cột 5
Câu 2: Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính là:
 Dữ liệu trình bày dưới dạng bảng.
Các tính toán được thực hiện tự động
 Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.
 Cả A, B và C
Câu 3: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là
Ô đầu tiên tham chiếu tới
Dấu ngoặc đơn
Dấu nháy
Dấu bằng
Câu 4: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây:
Kí tự
Số
Cả A và B đều sai
Cả A và B đều đúng
Câu 5: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng
H1,H5
H1:H5
H1-H5
H1àH5
Câu 6: Trong ô tính xuất hiện ### vì 
Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài
Tính toán ra kết quả sai
Công thức nhập sai
Câu 7: Giao của một hàng và một cột gọi là
Dữ liệu.
Trường
ô
Công thức.
Câu 8: Trong các chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo công thức được định nghĩa sẵn. Có công cụ đó chính là
Định dạng
 Chú thích
Hàm
Phương trình
Câu 9: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính EXCEL là:
Dấu x
Dấu *
Dấu .
Dấu ^
Câu 10: Để thay đổi màu nền của khối ô A1 đến ô A8, ta chọn khối ô A1:A8 rồi chọn biểu tượng
Bắt đầu từ câu 11, HS dựa theo bảng tính phía dưới để làm bài.
Câu 11: Để khôi phục lại trạng thái trước đó ta làm như sau 
Nháy chọn 
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z
Cả hai câu A và B đều sai
Cả 2 câu A và B đều đúng.
Câu 12: Muốn tính tổng chi tiêu của tháng 1, tại ô B8 ta nhập vào
SUM(B4,B7)
=SUM(B4,B7)
=SUM(B4:B7)
SUM(B4,B7)
Câu 13: Để căn lề trái của khối ô A4 đến ô A11, ta thực hiện
Nháy chọn biểu tượng 
Chọn cột A à nháy chọn 
Chọn khối ô A4:A11 à nháy chọn 
Tất cả đều sai
Câu 14: Muốn tính trung bình chi tiêu của tháng 2, tại ô C9 ta nhập vào
=AVERGE(C4:C7)
=AVERAGE(C4,C7)
=AVERAGE(C4:C7)
Không câu nào đúng.
PHẦN II/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Hàng 1 có các ô từ A1 đến E1 được gộp lại thành 1 ô và nội dung được căn vào giữa. Hãy nêu từng bước thực hiện thao tác đó. (1 điểm)
Câu 2: Viết hàm thích hợp để tính giá trị tại ô B10 và ô B11 (1 điểm)
Câu 3: Hãy nêu các bước để chèn 1 hàng “Tiền học thêm” phía trên hàng “Tiền khác” (1 điểm)
TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
oOo
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương trình bảng tính là gì?
1
0,5
1
0,5
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
1
0.5
1
0,5
2
1
4
2
Thực hiện tính toán trên trang tính.
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
Sử dụng các hàm để tính toán
1
0,5
2
1
1
1
4
2,5
Thao tác với bảng tính
1
0,5
1
1
2
1,5
Định dạng trang tính
1
0,5
1
0,5
1
1
3
2
Tổng
6
 3
2
1
6
3
3
3
17
10
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Môn: TIN HỌC 7
ĐỀ 2
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
C
D
D
D
B
A
C
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
C
B
C
D
C
C
C
PHẦN II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Hàng 1 có các ô từ A1 đến E1 được gộp lại thành 1 ô và nội dung được căn vào giữa. Hãy nêu từng bước thực hiện thao tác đó. (1 điểm)
Bước 1: Chọn các ô từ A1 đến E1 
0,5 điểm
Bước 2: Nháy nút 
0,5 điểm
Câu 2: Viết hàm thích hợp để tính giá trị tại ô B10 và ô B11 (1 điểm)
B10 = MAX(B4:B7)
0,5 điểm
B11 = MIN(B4:B7)
0,5 điểm
Câu 3: Hãy nêu các bước để chèn 1 hàng “Tiền học thêm” phía trên hàng “Tiền khác” (1 điểm)
Bước 1: Nháy chọn hàng 7
0,5 điểm
Bước 2: Mở bảng chọn Insert à Rows
0,5 điểm
 1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6, 7.doc