Giáo án Tiết 17 - 18 : Kiểm tra học kì I lớp 6 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Âm nhạc thời gian làm bài: 90 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 16/08/2017 Lượt xem 249Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 17 - 18 : Kiểm tra học kì I lớp 6 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Âm nhạc thời gian làm bài: 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tiết 17 - 18 : Kiểm tra học kì I lớp 6 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Âm nhạc thời gian làm bài: 90 phút
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 17 + 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
LỚP 6 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: ÂM NHẠC 
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ:
I/ Lý thuyết:
 *Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Em hãy khoanh trịn vào câu nào mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Bài hát “Quốc ca” do nhạc sĩ nào sáng tác?
a. Văn Cao 	b. Nguyễn Hải 	c. Hồng Lân
Câu 2: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước người tỉnh nào?
 a. Hà Nội 	b. Thanh Hĩa 	c. Cần Thơ
Câu 3: Âm thanh có mấy thuộc tính?
 a. 3 	b. 5 	c. 4
Câu 4: TĐN số 3 “Thật là hay” là nhạc của nhạc sĩ nào?
a. Hồng Long 	b. Hồng Lân 	c. Nguyễn Tài Tuệ 
Câu 5: Nhịp 2/4 gồm có mấy phách trong một ô nhịp?
 a. 2 	b. 4 	c. 5 
Câu 6: Tập đọc nhạc số 2 được trích từ bài hát nào?
a. Mùa xuân trong rừng 	b. Chú chim nhỏ 	c. Chú chim 
II/ Thực hành : (7 điểm) Học sinh bốc thăm chọn 1 trong 2 câu sau:
Câu 7: Trình bày bài hát : Bốc thăm chọn một trong những bài hát sau :
- Quốc ca
- Tiếng chuông và ngọn cờ
- Vui bước trên đường xa
- Đi cấy
Câu 8: Em hãy trình bày bài TĐN số 1, 2, 3, 4.
-----Hết-----
ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 - 2016
MƠN : ÂM NHẠC 6
I/ THỰC HÀNH
 *Học thuộc lịng và đọc tốt các bài hát và TĐN sau:
- Quốc ca
- Tiếng chuơng và ngọn cờ
- Vui bước trên đường xa
- Đi cấy
- TĐN số 1, 2, 3, 4.
II/ LÍ THUYẾT
Câu 1: Âm thanh cĩ bao nhiêu thuộc tính? Kể tên?
Câu 2: Kể tên các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh?
Câu 3: Thế nào là nhịp? Thế nào là phách?
Câu 4: Thế nào là nhịp 2/4?
Câu 5: Em hãy giới thiệu khái quát về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng?
Câu 6: Dân ca là thể loại bài hát như thế nào?
Câu 7: Kể tên một số nhạc cụ dân tộc phổ biến đã học?
*******************************************
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 17 + 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
LỚP 6 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: ÂM NHẠC 
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ Lý thuyết:
* Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
 Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
Ý đúng
a
c
c
b
a
a
II/ Thực hành : (7 điểm)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
Câu 7
Bài hát: (3 điểm) 
- Trình bày thuộc lời, tự tin ,hát diễn cảm theo tính chất bài, cĩ động tác phù hợp.
- Thuộc lời hát, hát đúng yêu cầu bài hát .
- Hát thuộc lời . 
- Khơng thuộc lời 
6-7 điểm
5-6 điềm
Chưa đạt
Câu 8
Bài TĐN: (7 điểm)
- Trình bày đúng cao độ tiết tấu bài TĐN tự tin ,hát diễn cảm theo tính chất bài.
- Đọc đúng yêu cầu bài TĐN. 
- Đọc đúng cao độ. 
- Khơng đúng cao độ, trường độ, lời ca 
6-7 điểm
5-6 điềm
Chưa đạt
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 17 + 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
LỚP 6 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: ÂM NHẠC 
Thời gian làm bài: 90 phút
MA TRẬN: 
 Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
(Thực hành)
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
Chủ đề 1 
 Học hát 
Nhận biết bài hát
Trình bày bài hát
(chọn 1 trong 4 bài)
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
I/C1
0,5đ
1
II/ C7
7,0 đ
2 câu
7,5đ
(Hoặc 0,5đ)
Chủ đề 2
 Nhạc lí
Hiểu các loại quảng - bậc âm trong gam trưởng
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
I/C 3,5 1,0đ
2 câu
1,0đ
Chủ đề 3
Tập đọc nhạc
Nhân biết tên, bài tập đọc nhạc.
Trình bày bài TĐN
(chọn 1 trong 4bài)
Số câu
Câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
2
I/C4,6
 1,0đ
1
II/C8
7,0đ
3 câu
1,0đ
(Hoặc 7,0đ)
Chủ đề 4
Âm nhạc thường thức
Nhận biết quê hương nhạc sĩ.
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
I/C2
0,5đ
1 câu
0,5đ
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4 câu
2,0 đ
20%
2 câu
1,0đ
10%
2 câu (Chọn 1 trong 2 câu)
7,0đ
70%
8 câu
10,0
100%

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HKI - NHAC 6.doc