Đề thi học kỳ I (năm học 2014 - 2015) môn : Tin học 9 thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I (năm học 2014 - 2015) môn : Tin học 9 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I (năm học 2014 - 2015) môn : Tin học 9 thời gian: 45 phút
Họ tên HS:..............................................................
Lớp : ......................
Số ký danh :.
Môn kiểm tra :........................................
Ngày :.......................................................
Chữ ký GT-1 Chữ ký GT-2
Số của mỗi bài
Số mật mã
Điểm
Số tờ
Lời phê của Giám Khảo
Chữ ký Giám Khảo
Số mật mã
Số của mỗi bài 
2
	ĐỀ THI HỌC KỲ I (2014-2015)	
Môn : Tin học 9
Thời gian: 45’
TRẮC NGHIỆM: (7 đ) 
Đánh dấu vào câu trả lời đúng trong bảng trắc nghiệm, nếu bỏ câu đã chọn thì , còn chọn lại câu trả lời cũ thì .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
a
b
c
d
Câu 1: Những thiết bị nào sau đây có thể trở thành tài nguyên dùng chung?
a. Máy in, máy quét, ổ đĩa. b. Bộ tản nhiệt, máy in, đĩa mềm.
c. Bàn phím, nguồn điện máy tính, máy lọc. d. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 2: Mạng máy tính có những thành phần chủ yếu nào?
a. Thiết bị đầu cuối, Môi trường truyền dẫn, Thiết bị kết nối mạng, Phương thức truyền tín hiệu.
b. Thiết bị đầu cuối, Môi trường truyền dẫn, Thiết bị kết nối mạng, Giao thức truyền thông.
c. Thiết bị máy tính, Môi trường truyền dẫn, Thiết bị kết nối, Giao thức truyền thông.
d. Thiết bị đầu cuối, Đường truyền tín hiệu, Thiết bị kết nối mạng, Giao thức truyền thông.
Câu 3: Tiêu chí nào dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?
a. Dựa trên môi trường truyền dẫn. b. Dựa trên phạm vi đại lí của mạng máy tính.
c. Dựa trên vị trí đặt máy tính. d. Dựa trên các loại sóng tín hiệu.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây mô tả về mạng diện rộng (WAN):
a. Bốn máy tính cá nhân và một máy in kết nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in.
b. Hơn 100 máy tính ở các tầng liền nhau của một toà nhà được nối với nhau bằng dây cáp mạng dùng chung dữ liệu, máy in và các tài nguyên khác.
c. Một máy tính ở Cà Mau và một máy tính ở Quảng Ninh có thể trao đổi và sử dụng chung các tài liệu.
d. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 5: Cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trên mạng máy tính?
a. Máy chủ được cài đặt chương trình quản lí với mục đích làm tăng cấu hình và tốc độ xử lí dữ liệu – Máy trạm sử dụng tài nguyên mạng do máy chủ cung cấp.
b. Máy chủ sử dụng tài nguyên mạng do máy mạng cung cấp – Máy trạm được cài đặt chương trình quản lí và phân bổ các tài nguyên mạng với mục đích dùng chung.
c. Máy chủ được cài đặt chương trình quản lí và phân bổ các tài nguyên mạng với mục đích dùng chung – Máy trạm sử dụng tài nguyên mạng do máy chủ cung cấp.
Câu 6: Điểm khác biệt của mạng Internet so với các mạng LAN-WAN?
a. Mạng Internet là mạng diện rộng, mạng LAN-WAN là mạng cục bộ.
b. Mạng Internet có quy mô toàn cầu, mạng LAN-WAN là mạng của các mạng máy tính.
c. Mạng Internet có quy mô toàn cầu, mạng LAN-WAN thường có quy mô nhỏ hơn không ở quy mô toàn cầu.
d. Cả 3 câu đều sai.
Câu 7: Máy tìm kiếm giúp tìm kiếm thông tin dựa trên cơ sở nào?
a. Các từ khóa. b. Các thông tin.
c. Các nội dung. d. Các văn bản.
 HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ ĐƯỢC CẮT ĐI
 Câu 8: Làm thế nào để máy tính có thể kết nối được với mạng Internet?
a. Đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet. b. Nhờ Modem.
c. Một đường kết nối riêng để kết nối với Internet. d. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 9: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một website?
a. www.vietnamnet.vn b. phuongnam@yahoo.com.vn
c. www.zing.vn d. Câu a và c đều đúng.
Câu 10: Để truy cập một trang wed cụ thể em thực hiện như thế nào?
a. Nhập địa chỉ trang web vào ô nhập từ khóa - nhấn Enter. b. Nhập từ khóa vào ô nhập từ khóa - nhấn Enter.
c. Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ - nhấn Enter. d. Nhập từ khóa vào ô địa chỉ - nhấn Enter.
Câu 11: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là của máy tìm kiếm?
a. www.vietnamnet.vn b. phuongnam@yahoo.com.vn
c. www.edu.net.vn d. www.bing.com
Câu 12: Thư truyền thống được chuyển bằng phương tiện gì?
a. Mạng Internet. b. Máy tính.
c. Xe bưu chính. d. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 13: Quá trình chuyển thư điện tử:
a. Người gửi (sử dụng phần mềm) à Máy chủ thư điện tử à mạng Internet à Máy chủ thư điện tử à Người nhận (sử dụng phần mềm).
b. Người gửi (sử dụng phần mềm) à Máy chủ thư điện tử à chuyển thư bằng các phương tiện à Máy chủ thư điện tử à Người nhận (sử dụng phần mềm).
c. Người gửi (sử dụng phần mềm) à Bưu điện à mạng Internet à Bưu điện à Người nhận (sử dụng phần mềm).
d. Cả 3 câu đều sai.
Câu 14: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:
	 j Gõ tên đăng nhập và mật khẩu
	 k Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử
	 l Mở Internet
	 m Nháy chuột vào nút Đăng nhập (hoặc nhấn Enter)
a. j-k-l-m c. m-l-k-j
b. k-l-j-m d. l-k-j-m
TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu những cách phòng chống virus (3 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docK9 de 2.doc