Đề thi học kỳ I (năm học 2014 - 2015) môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I (năm học 2014 - 2015) môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I (năm học 2014 - 2015) môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút
Họ tên HS:...............................................
Lớp : ..........................................................
Số ký danh : .
Môn kiểm tra :........................................
Ngày :.......................................................
Chữ ký GT-1 Chữ ký GT-2
Số của mỗi bài
Số mật mã
Điểm
Số tờ
Lời phê của Giám Khảo
Chữ ký Giám Khảo
Số mật mã
Số của mỗi bài 
2
	ĐỀ THI HỌC KỲ I (2014-2015)	
Môn : Tin học 6
Thời gian: 45’
TRẮC NGHIỆM: 
Đánh dấu vào câu trả lời đúng trong bảng trắc nghiệm, nếu bỏ câu đã chọn thì , cịn chọn lại câu trả lời cũ thì .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
a
b
c
d
Câu 1: Các thiết bị lưu trữ thơng tin là :
Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.	C. Đĩa CD.
Đĩa cứng.	D. Tất cả các thiết bị trên.
Câu 2: Tên tập tin gồm cĩ mấy phần?
Phần tên. C. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.
Phần mở rộn D. Tất cả đều sai.
Câu 3: Nút dùng để làm gì ?
Đĩng cửa sổ chương trình.	C. Phĩng to cửa sổ chương trình.
Thu nhỏ cửa sổ chương trình.	D. Khơng làm gì cả.
Câu 4 Nhờ cĩ máy vi tính ta cĩ thể làm được:
	A. Học tập và làm việc	C. Giải trí và lưu trữ dữ liệu, thơng tin
	B. Tìm kiếm và trao đổi thơng tin 	D.Tất cả 3 ý trên.
Câu 5 :Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính:
	A. Chương trình MicroSoft Word	C. Chương trình Mario
	B. Chương trình hệ điều hành	D. Chương trình Solar System 3D
Câu 6 :Một thư mục cĩ thể chứa bao nhiêu tệp tin:
	A. 1	C. 5
	B. 10	D. Khơng giới hạn số lượng 
Câu 7: Mơ hình quá trình 3 bước gồm
A. Thơng tin vào, xử lí, thơng tin ra	C. Input, xử lí, Output
B. Cả A, B đúng.	D. Cả A, B sai.
Câu 8: Các dạng thơng tin cơ bản 
A. Dạng văn bản	 C. Dạng âm thanh
B. Dạng hình ảnh	 D. Tất cả các dạng trên
Câu 9: Khả năng của máy tính bao gồm:
A. Khả năng tính tốn nhanh và tính tốn với độ chính xác cao.
B. Khả năng lưu trữ lớn.
C. Khả năng “làm việc” khơng mệt mỏi
D. Tất cả các khả năng trên
 HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ ĐƯỢC CẮT ĐI
Câu 10: 1 KB bằng bao nhiêu byte?
A. 1000	C. 100
B. 1024	D. 10000
Câu 11: Tập truyện tranh “Doraemon” cho em thơng tin:
Dạng văn bản.	C. Dạng hình ảnh.
Dạng âm thanh. 	D. Dạng văn bản và hình ảnh	
Câu 12: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
Khả năng lưu trữ cịn hạn chế.	 C. Chưa nĩi được như người.
Khơng cĩ khả năng tư duy như con người. 	D. Kết nối Internet cịn chậm.
II. TỰ LUẬN
Em hãy cho biết nhiệm vụ chính của hệ điều hành (2đ)
 Em hãy nêu cách đổi tên và xố thư muc (2đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE tin hoc K6 De 2.doc