Đề thi học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn : Âm nhạc 6 thời gian : 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 23/08/2017 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn : Âm nhạc 6 thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn : Âm nhạc 6 thời gian : 45 phút
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: ÂM NHẠC, KHỐI: 6
Cấp độ
Tên 
Chủ đề
(Nội dung chương )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát (Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Tỉ lệ 50%
Chủ đề 2
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Hát to rõ, trôi chảy, trình bày hoàn chỉnh bài hát (TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ 30%
Chủ đề 3
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Hát thuộc lời, kết hợp vận động
(gõ phách, nhịp, động tác minh họa)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ 10%
Chủ đề 4
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ 10%
Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Tỉ lệ 50%
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ 30%
Số câu: 1
Số điểm: 20đ
Tỉ lệ 20%
Số câu: 1
Số điểm: 10
PHÒNG GD & ĐT
TRƯỜNG THCS
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN : ÂM NHẠC 6
Thời gian : 45 phút
Em hãy gắp thăm và trình bày một bài hát (TĐN) trong chương trình HKI
Học hát:
Tiếng chuông và ngọc cờ - Nhạc và lời Phạm Tuyên 
Vui bước trên đường xa – Dân ca Nam bộ
Hành khúc tới trường – Nhạc Pháp, Lời Phan Trần Bảng-Lê Minh Châu
Đi cấy – Dân ca Thanh Hóa
Tập đọc nhạc:
TĐN số 1: ĐÔ, RÊ, MI, PHA, SON, LA
TĐN số 2: Mùa xuân trong rừng
TĐN số 3: Thật là hay
TĐN số 4: ( bài luyện tập của Mô Da)
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: ÂM NHẠC, KHỐI LỚP 6
Câu số
Nội dung trả lời
Điểm
Thực hành
1/ Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát (Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN)
2/ Hát to rõ, trôi chảy, trình bày hoàn chỉnh bài hát (TĐN)
3/ Hát thuộc lời, kết hợp vận động 
(gõ phách, nhịp, động tác minh họa)
4/ Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (TĐN)
5 điểm
3 điểm
1 điểm
1 điểm
TC
10 điểm
BẢNG QUY ĐỔI TỪ ĐIỂM SANG XẾP LOẠI
Điểm
Xếp loại
Từ 5 trở lên
Đ
Dưới 5
CĐ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HK_I.doc