Đề thi học kỳ I môn : Thể dục lớp : 6 thời gian : 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I môn : Thể dục lớp : 6 thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I môn : Thể dục lớp : 6 thời gian : 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Danh Ninh	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	 ________________ 
ĐỀ THI HỌC KỲ I 
 Môn : Thể dục
 Lớp : 6
 Thời gian : 45 phút
Đề thi : 	Kiểm tra toàn bài thể dục phát triển chung.
ĐÁP ÁN
10 điểm : Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và thực hiện các nhịp đều, đẹp.
 9 điểm : Hoàn thiện đúng cả 9 động tác của bài nhưng chưa đều, chưa đẹp.
8 điểm : Có một động tác sai, 8 động tác còn lại thực hiện đúng.
7 điểm : Có 2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện đúng.
- 6 điểm : Có 3 động tác sai, 6 động tác còn lại thực hiện đúng.
5 điểm : Có 4 động tác sai, 5 động tác còn lại thực hiện đúng.
4 điểm : Có 5 động tác sai, 4 động tác còn lại thực hiện đúng.
Ghi chú: 5 điểm trở lên là đạt
 Dưới 5 điểm là chưa đạt
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Danh Ninh	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	 ________________ 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 7
Tiêu chuẩn RLTT: chạy nhanh
Phần I . Lý thuyết (2,0 điểm ). 
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời . 
1. Nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương trong tập luyện Thể dục thể thao là: 
A.. Tập từ đơn giản đến phức tạp . 
B. Khởi động kĩ trước khi tập luyện . 
 	C.Tuân tủ những quy định một cách nghiêm túc . 
D. Tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn. 
2. Để tiến hành tập luyện cho tốt, trước khi tập các em nên ăn uống như thế nào? 
A.. Ăn nhẹ, uống nhẹ. 
B. Ăn no và uống nhẹ. 
C. Ăn nhẹ ,uống nhiều. 
D. Ăn nhiều,uống nhiều. 
3. Trong quá trình tập luỵện hoặc thi đấu nếu thấy sức khoẻ không bình thường em cần phải làm gì? 
A . Ngồi hoặc nằm ngay. 
B. Báo cáo cho giáo viên biết. 
C. Không cần báo cho giáo viên biết và vẫn duy trì tập luyện. 
D.Tập giảm nhẹ động tác 
4. Hãy khoanh tròn hoặc gạch chân vào dấu sao (* ) cho đúng khi thực hiện đội hình 0 - 3 - 6 - 9 . 
9...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
6...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
3...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
0...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 Giáo viên 
Chú ý: Mỗi dấu sao(*) là ứng với một bước chân. 
 Phần II: Thực hành ( 8,0 điểm ) Hãy thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m. 
Phần III. Đáp án và điểm đánh giá 
Phần I . Lý thuyết (2điểm, mỗi ý đúng được 0,5điểm ). 
1. Đáp án đúng là D 
2. Đáp án đúng là A 
3. Đáp án đúng là B 
 4. Đáp án đúng là 
 - Số 0 là đứng tại chỗ .
 - Số 3 là bước 3 bước chân ( khoanh tròn ở ngôi sao ( * ) thứ 3
 - Số 6 là bước 6 bước chân ( khoanh tròn ở ngôi sao ( * )thứ 6
 - Số 9 là bước 9 bước chân ( khoanh tròn ở ngôi sao ( * )thứ 9
9...*...*...*...*...*...*...*...*...(*)...*... 
6...*...*...*...*...*...(*)...*...*...*...*... 
3...*...*...(*)...*...*...*...*...*...*...*... 
(0)...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 Giáo viên 
 Phần II . Thực hành ( 8,0điểm ) 
Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m ( tính thành tích). 
Điểm
Mức độ thực hiện
Thành tích(giây)
8
Thực hiện tốt kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy.
Nam
Nữ
7
Thực hiện tương đối tốtkỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy.
9,5 đến 10’’1
10’’4 đến 11"1
6
Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy còn có sai sót.
10"2 đến 10"9
11"2 đến 11"8
5
Thực hiện kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy còn một số sai sót.
11" đến 11"9
11"9 đến 13’’
3 - 4
Thực hiện còn sai sót cả kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy.
12"trở lờn
13” trở lờn
1 - 2
Không thực hiện được yêu cầu về kỹ thuật
12"6trở lờn
13” 4trở lờn
Ghi chú: 5 điểm trở lên là đạt
 Dưới 5 điểm là chưa đạt
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Danh Ninh	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	 ________________ 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 8
Tiêu chuẩn RLTT: chạy nhanh
I. Phần lý thuyết: ( 2 điểm )
Cõu 1: Trong chạy cự ly ngắn gồm mấy giai đoạn ? Kể tên các giai đoạn ? 
II. Phần thực hành: ( 8 điểm )
 Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m ( tính thành tích).
 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
I. Phần lý thuyết:
Câu 1: ( 2 điểm )
Học sinh nêu được những ý sau, mỗi ý đúng được 1 điểm.
- Gồm 4 giai đoạn. 
- Các giai đoạn: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích.
 Phần II . Thực hành ( 8,0điểm ) 
Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m ( tính thành tích). 
Điểm
Mức độ thực hiện
Thành tích(giây)
8
Thực hiện tốt kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy.
Nam
Nữ
7
Thực hiện tương đối tốtkỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy.
9,5 đến 10’’1
10’’4 đến 11"1
6
Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy còn có sai sót.
10"2 đến 10"9
11"2 đến 11"8
5
Thực hiện kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy còn một số sai sót.
11" đến 11"9
11"9 đến 13’’
3 - 4
Thực hiện còn sai sót cả kỹ thuật xuất phát và kỹ thuật bước chạy.
12"trở lờn
13” trở lờn
1 - 2
Không thực hiện được yêu cầu về kỹ thuật
12"6trở lờn
13” 4trở lờn
Ghi chú: 5 điểm trở lên là đạt
 Dưới 5 điểm là chưa đạt
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Danh Ninh	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	 ________________ 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 9
Tiêu chuẩn RLTT: chạy nhanh
I. Phần lý thuyết: ( 3 điểm )
Câu 1: Kĩ thuật nhảy xa gồm mấy giai đoạn ? Kể tên các giai đoạn ? 
Câu 2: Vì sao khi tiếp đất phải hạ thấp trọng tâm, chựng gối và đưa tay ra trước ?
II. Phần thực hành: ( 7 điểm )
Thực hiện phối hợp kĩ thuật bốn giai đoạn nhảy xa kiểu’’ ngồi” có tính thành tích.
 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
I. Phần lý thuyết:
Câu 1: ( 2 điểm )
Học sinh nêu được những ý sau, mỗi ý đúng được 1 điểm.
- Gồm 4 bước. 
- Các giai đoạn: chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
Câu 2: ( 1 điểm )
- Để giữ thăng bằng, giảm chấn động cho cơ thể, đảm bảo an toàn, tránh lao về trước hoặc ngã.
II. Phần thực hành: 7 điểm
Điểm
Yêu cầu kĩ thuật
Thành tích Nam
Thành tích
Nữ
7
Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật.
Thành tích đạt tiêu chuẩn ở mức giỏi.
3,40m
2,90m
6
Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật.
Thành tích đạt tiêu chuẩn mức giỏi.
3,40m
2,90m
5
Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. Thành tích đạt mức khá trở lên
3,10m
2,70m
4
Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. Thành tích đạt mức trung bình.
2,70m
2,30m
3
Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. Thành tích đạt xấp xỉ mức trung bình.
2,69m
2,29m
2
Thực hiện chưa đúng kĩ thuật các giai đoạn. Thành tích đạt xấp xỉ mức trung bình
2,69m
2,29m
1
Chưa thực hiện được kĩ thuật các giai đoạn. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt quá thấp.
2m
1m
Ghi chú: 5 điểm trở lên là đạt
 Dưới 5 điểm là chưa đạt

Tài liệu đính kèm:

  • docTran Danh Ninh.doc