Đề thi học kỳ I (2014 - 2015) môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I (2014 - 2015) môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I (2014 - 2015) môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút
Họ tên HS:...............................................
Lớp : ..........................................................
Số ký danh : .
Môn kiểm tra :........................................
Ngày :.......................................................
Chữ ký GT-1 Chữ ký GT-2
Số của mỗi bài
Số mật mã
Điểm
Số tờ
Lời phê của Giám Khảo
Chữ ký Giám Khảo
Số mật mã
Số của mỗi bài 
1
	ĐỀ THI HỌC KỲ I (2014-2015)	
Môn : Tin học 6
Thời gian: 45’
I. TRẮC NGHIỆM: 
Đánh dấu vào câu trả lời đúng trong bảng trắc nghiệm, nếu bỏ câu đã chọn thì , cịn chọn lại câu trả lời cũ thì .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
a
b
c
d
Câu 1 : Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?
2 hàng.	C. 4 hàng.
5 hàng.	D. 6 hàng.
Câu 2:Thư mục cĩ thể :
Chỉ cĩ các tập tin. C. Chỉ cĩ một thư mục con và nhiều tập tin.
Chỉ cĩ các thư mục con. D. Cĩ các thư mục con và tập tin với số lượng 
 khơng hạn chế tuỳ theo dung lượng đĩa.
Câu 3: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một cơng cụ xử lý thơng tin 
 hữu hiệu? 
Khả năng tính tốn nhanh,chính xác	C. Làm việc khơng mệt mỏi.
Khả năng lưu trữ lớn.	D. Tất cả khả năng trên
Câu 4: Cấu trúc chung của máy tính gồm
A. Bộ xử lí trung tâm	C. Bộ nhớ
B. Các thiết bị vào/ra.	D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: Các thiết bị nhập của máy tính gồm
A. Máy in, màn hình	C. Bàn phím, chuột.
B. Cả hai câu trên đúng.	D. Cả hai câu trên sai.
Câu 6: Khi tắt máy tính chạy hệ điều hành Windows XP cần làm theo những trình tự nào:
 A. Chọn Turn Off Computer -> Turn Off
 B. Vào Start -> Turn Off Computer -> Turn Off 
 C. Nhấn cơng tắt màn Hình
 D. Tất cả các ý kiến trên
Câu 7:Quá trình xử lí thơng tin gồm mấy bước.
A. 2	C. 3
B. 4	D. 5
Câu 8:Trên màn hình làm việc chính của Windows thường cĩ :
Biểu tượng thùng rác.	C. Biểu tượng My Computer.
Thanh cơng việc.	D. Cả A, B và C.
 HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ ĐƯỢC CẮT ĐI
Câu 9: Em cĩ thể dùng máy tính vào những cơng việc gì
A. Thực hiện tính tốn và tự động hĩa cơng việc trong văn phịng
B. Hỗ trợ cơng tác quản lí và cơng cụ học tập và giải trí.
C. Điều khiển tự động Robot và liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.
D. Tất cả các ý kiến trên.
Câu 10: Phần Phần mềm luyện tập với chuột là phần mềm:
A. Mario 	B. Mouse Skills 	C. Solar System.exe	 D. Đáp án khác 
Câu 11: Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình máy tính là :
Modem.	C. CPU.
 B. Chuột.	 D. Bàn phím
Câu 12 Nhờ cĩ máy vi tính ta cĩ thể làm được:
 A. Học tập và làm việc	 C. Giải trí và lưu trữ dữ liệu, thơng tin
 B. Tìm kiếm và trao đổi thơng tin 	D.Tất cả 3 ý trên.	
II. TỰ LUẬN
Hệ điều hành là gì? Hãy kể tên 1 hệ điều hành mà em biết (2đ)
 Em hãy nêu cách đổi tên và tạo thư muc mới (2đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE tin hoc K6 De 1.doc