Đề thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 môn : Âm nhạc 6 thời gian : 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 23/08/2017 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 môn : Âm nhạc 6 thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 môn : Âm nhạc 6 thời gian : 45 phút
PHÒNG GD & ĐT
TRƯỜNG THCS
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN : ÂM NHẠC 6
Thời gian : 45 phút
Em hãy bốc thăm và trình bày một bài hát (TĐN) trong chương trình HKII
Học hát:
Niềm vui của em - Nhạc và lời Nguyễn Huy Hùng
Ngày đầu tiên đi học – Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, Lời: thơ Viễn Phương.
Tia nắng, hạt mưa – Nhạc Khánh Vinh, Lời: thơ Lệ Bình.
Hô – la – hê, Hô – la – hê – Dân ca Đức.
Tập đọc nhạc:
TĐN số 6: Trời đã sáng rồi.
TĐN số 7: Chơi đu.
TĐN số 8: Lá thuyền ước mơ.
TĐN số 9: Ngày đầu tiên đi học.
TĐN số 10: Con kênh xanh xanh.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: ÂM NHẠC, KHỐI LỚP 6
Câu số
Nội dung trả lời
Điểm
Thực hành
1/ Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát (Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN)
2/ Hát to rõ, trôi chảy, trình bày hoàn chỉnh bài hát (TĐN)
3/ Hát thuộc lời, kết hợp vận động 
(gõ phách, nhịp, động tác minh họa)
4/ Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (TĐN)
5 điểm
2 điểm
2 điểm
1 điểm
TC
10 điểm
BẢNG QUY ĐỔI TỪ ĐIỂM SANG XẾP LOẠI
Điểm
Xếp loại
Từ 5 trở lên
Đ
Dưới 5
KĐ
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: ÂM NHẠC 6
Cấp độ
Tên 
Chủ đề
(Nội dung chương )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát (Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Tỉ lệ 50%
Chủ đề 2
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Hát to rõ, trôi chảy, trình bày hoàn chỉnh bài hát (TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ 20%
Chủ đề 3
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Hát thuộc lời, kết hợp vận động
(gõ phách, nhịp, động tác minh họa)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ 20%
Chủ đề 4
Thực hành trình bày tác phẩm theo nhóm
Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (TĐN)
Số câu: 1
Số điểm: 
Tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ 10%
Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Tỉ lệ 50%
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ 20%
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ 30%
Số câu: 1
Số điểm: 10

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HK_II.doc