Đề tham khảo kiểm tra HK II môn Toán 6 - Trường THCS Lê văn Tám

doc 4 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 18/07/2017 Lượt xem 280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo kiểm tra HK II môn Toán 6 - Trường THCS Lê văn Tám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo kiểm tra HK II môn Toán 6 - Trường THCS Lê văn Tám
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII
Năm học:: 2015 – 2016
 Môn :Toán 6
Thời gian: 90 phút( Không kể thời gian giao đề)
PHÒNG GD & ĐT ĐIỆN BÀN
Trường THCS Lê văn Tám
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1/ Số nghịch đảo của là:
a/ 3 b/ -3 c/ d/ Một kết quả khác
 2/Rút gọn phân số đến tối giản :
a/ 	b/ 	 c/ d/ 	
3/Trong các phân số phân số lớn nhất là:
a/ b/ c/ d/ Không có phân số nào
4/ Đổi hổn số ra phân số là:
a/ b/ c/- d/
5/Cho số trong ô vuông là
a/ 4 b/ -2 c/ -10 d/ -3
6/Số đo thời gian 45 phút bằng:
a/ giờ b/ gìơ c/giờ d/giờ
7/ Các cặp phân số nào viết sai
a/ b/ c/ d/ 
8/Trong cách viết sau đây cách viết nào cho ta phân số:
a/ b/ c/ d/ 
9/ Giá trị của x nguyên của x trong 1 <2 là:
a/ 3 b/ 2 c/ 0 d/ Cả a, b
10/ Tia Oz là tia phân giác của góc xOy nếu : 
 aTia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy	 	b. 	 
c. và 	d. 	
11/ Cho. Khi đó góc phụ với sẽ có số đo là: 
a.600 	b.300 	c. 1200 	d. 900 
12/ Khẳng định nào sau đây là sai ? 
a. Nếu tia Oz là tia phân giác của thì 
b. Nếu hai góc có số đo bằng nhau thì chúng bằng nhau.	
c. Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau. 
d. Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA 
II.PHẦN TỰ LUẬN(7đ)
Bài 1(2,5): 1/Thực hiện các phép tính:
 a/ b/ 
 2/ Tìm x biết 
Bài 2 (1,5) Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước
Bài 3 (2,5đ):Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho.
 a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
 b) Tính 
 c/ Vẽ tia Oz sao cho = 1200. Chứng tỏ góc và là 2 góc phụ nhau 
Bài 4(0,5đ):Tính nhanh A= 
 HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀBIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM:Mỗi câu đung ghi 0,25đ
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐÚNG
b
a
b
c
c
a
d
d
d
c
b
d
II/TỰ LUẬN:
BÀI
Nội dung
Điểm
1a
 = 
 = 
0,5
0.25
1b
75% + 5 = +5 = 
 = 
0,25
0,25
0,25
0.25
2
0,25
0,25
0.25
2
Tính được
 Vậy bể chứa được 1000 lít
0,25
0,25
0,25
0.25
0.25
0.25
3
Vẽ hình đúng: Cho câu a,b 0,25
 z Cho câu c 0,25
 3a
* Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có: 
Nên tia Ot là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy (1)
0,25đ
0,25đ
3b
 Tính . Từ (1) suy ra :
0,25đ
0,25đ
c
Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và Oz ( 600 < 1200 )
 Nên = - = 1200 - 600 = 600 
 + = 300 + 600 = 900
 Suy ra 2 góc và là hai góc phụ nhau
0,25
0,25
0,25
0,25
4
= 
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_HKII_Toan_6_nam_hoc_2015_2016.doc