Đề luyện tập hình học chương II – Môn Toán 7

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 99Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện tập hình học chương II – Môn Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề luyện tập hình học chương II – Môn Toán 7
ĐỀ LUYỆN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG II – TOÁN 7
I. Trắc nghiệm 
Hãy chọn phương án trả lời đúng của các câu sau:
Câu 1: Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 4; 2. Số đo các góc A, B, C lần lượt bằng :
 A. 400 ; 600 ; 800	 	B. 300 ; 400 ; 200
 C. 600 ; 800 ; 400	 	D. 900 ; 1200 ; 600
Câu 2: Tam giác ABC cân tại A, có góc B bằng 700 . Số đo của góc A là: 
 A. 1400	 B. 700 C.550	 D. 1100
Câu 3: Góc ngoài của tam giác bằng :
A. Tổng hai góc trong không kề với nó. 	 B. Tổng hai góc trong 
C. Góc kề với nó 	 	 D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Câu 4: Chọn câu đúng.
A. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân.
B. Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều.
C. Tam giác đều là tam giác cân.
D. Tam giác cân là tam giác đều.
Câu 5: Tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 400 . Số đo của góc C là: 
 A. 400	 B. 700 C.800	 D. 1400
Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
A. 3cm ; 4cm ; 6cm	B. 16cm ; 12cm ; 20cm 
C. 12cm ; 5cm ; 13cm 	D. 3cm ; 4cm ; 5cm
Câu 7: Đánh dấu (x) vào cột mà em chọn Đúng hoặc Sai?
TT
Nội dung
Đúng
Sai
1
Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.
2
Nếu ABC và DEF có AB = DE, A=D, B=E thì ABC = DEF
3
Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc tù.
4
Nếu góc A là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì A > 900.
5
Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó bằng nhau
6
Nếu hai tam giác có hai cạnh tương ứng bằng nhau và cặp góc bất kì bằng nhau thì hai tam giác giác đó bằng nhau
7
Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 550 thì tam giác đó là tam giác vuông cân
8
Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều
9
Nếu một tam giác cân có cạnh đáy bằng cạnh bên thì tam giác đó là tam giác đều
II. Tự luận
Bài 1 . Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AI là tia phân giác BAC ( I ÎBC ) 
a/ Chứng minh: DAIB = D AIC ;
a/ Chứng minh: AI vuông góc với BC;
b/ Giả sử AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Tính độ dài AI ;
c/ Trên tia AI lấy điểm M sao cho IM = IA. Chứng minh D ABM cân ;
d/ Tìm điều kiện của D ABC để D ABM là tam giác đều.
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết 3AB = 4AC và AB - AC = 3cm. 
Tính độ dài các cạnh AB, AC.
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết 3AB = 4AC và BC = 10cm. Tính độ dài các cạnh AB, AC.

Tài liệu đính kèm:

  • docMOT_SO_DANG_BAI_VE_HINH_HOC_CHUONG_II_TAM_GIAC_TOAN_7.doc