Đề kiểm tra trình độ môn Tin Học của giáo viên Trường mầm non Sơn Ca năm học 2015-2016

doc 2 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 01/12/2020 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra trình độ môn Tin Học của giáo viên Trường mầm non Sơn Ca năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra trình độ môn Tin Học của giáo viên Trường mầm non Sơn Ca năm học 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA 
TRÌNH ĐỘ TIN HỌC CỦA GIÁO VIÊN DẠY LỚP
Năm học 2015-2016
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1:
Tạo cây thư mục và lưu vào ổ đĩa D
TÊN LỚP 
-NĂM HỌC
* VĂN BAN ĐẾN
- HÀNH CHÍNH
- CHUYÊN MÔN
* VĂN BẢN ĐI
- BIÊN BẢN
- ĐƠN
- TIỀN LƯƠNG
- GIÁO ÁN
+ CHỦ ĐỀ
 + CHỦ ĐỀ NHÁNH
-DANH SACH LỚP
+ TRÍCH NGANG
+ SỨC KHỎE
Câu 2.
Sử dụng phần mềm Microsoft Word để soạn một đơn xin nghỉ phép.
Soạn đúng theo thể thức và nội dung văn bản.
Đặt tên cho văn bản là “Đơn xin nghỉ phép” và lưu vào thư mục “ĐƠN”
Câu 3. Hãy nhập và thực hiện bảng tính sau.
BẢNG LƯƠNG CỦA CB-GV-NV
STT
Họ và tên
Chức vụ
Hệ số lương
Hệ số Pcấp CV
PC
ưu đãi
Tiền lương + PCCV
Tiền PC
ưu đãi
Tổng cộng
1
Nguyễn Thị A
HT
4.03
0.5
50%
2
Nguyễn Văn B
P.HT
3.34
0.35
50%
3
Nguyễn Thị C
CD
1.18
0.2
4
Hà Thị T
GV
1.86
50%
5
Dương Thị Th
GV
1.86
50%
6
Phạm Thi Kim D
GV
2.01
50%
Yêu cầu thực hiện.
1.Tính tiền lương, PCCV = Hệ số lương+hệ số PCCV*lương tối thiểu (1.150.000).
2. Tiền PCUĐ = 50% Tiền lương, PCCV.
Định dạng dấu phân cách phần ngàn cho các cột tiền, tổng cộng. 
Điều chính bảng tính hợp lý, đẹp.
Đặt tên cho bảng tính EXCEL và lưu vào thư mục TIỀN LƯƠNG vừa tạo ở câu 1.
	Câu 4. 
Hãy truy cập Website có địa chỉ sgd.binhduong.edu.vn, vào mục văn bản tìm và download: Nghị định: 17/2015/NĐCP, ngày 14/02/2015 của chính phủ, Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Đặt tên văn bản vừa Download và lưu vào thư mục HÀNH CHÍNH
Câu 5.
Dùng phần mềm Microsoft Power point thiết kế một giáo án điện tử (5 line ), ở tuần đang thực hiện.
Đạt tên và lưu vào thư mục CHỦ ĐỀ NHÁNH
Câu 6.
Hãy tạo một địa chỉ Email (Gmail) có tên của mình (vừa kiểm tra), dùng địa chỉ vừa tạo gửi bài kiểm tra vào địa chỉ: mn-sonca@btu.sgdbinhduong.edu; ht.mnsca@gmail.com
lananhsca@gmail.com, tranhoasca@gmail.com; hanhsca@gmail.com
........HẾT....

Tài liệu đính kèm:

  • docCNTT.doc