Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Khối 8 học kỳ I năm học 2015-2016

doc 7 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 04/12/2020 Lượt xem 346Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Khối 8 học kỳ I năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Khối 8 học kỳ I năm học 2015-2016
Ngày soạn: 27.11.2015
Ngày kiểm tra: 
Tuần 18 - Tiết PPCT 69+70:
KIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học 2015-2016
MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể phát đề)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Củng cố những kiến thức về: 
+ Ca dao về tình cảm gia đình, thơ trữ tình trung đại.
+ Từ loại và biện pháp tu từ.
+ Văn biểu cảm về sự vật, con người
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp 7 theo 3 nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc- hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
b. Về kĩ năng: Kỹ năng giải các bài tập, làm bài văn biểu cảm.
c. Về thái độ: Giáo dục HS ý thức nghiêm túc, tự giác trong thi cử.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: 
- Ôn tập kiến thức Ngữ văn 8
- Dụng cụ làm bài kiểm tra
b. Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận đề, đề bài và đáp án.
b.1. Ma trận đề :
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Thấp
Cao
Văn bản
Nắm được nội dung ca dao về tình cảm gia đình đã họ trong Ngữ văn 7
Cảm nhận được bức tranh khung cảnh đèo Ngang lúc chiều tà 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu 
1 điểm
10 %
1 câu 
1,5 điểm
15 %
2 câu 
2,5 điểm
25 %
Tiếng Việt
Phát hiện các biện pháp tu từ được sử dụng trong thơ của Bác 
Phân biệt được các từ loại đã học 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu 
1 điểm
10 %
1 câu 
1,5 điểm
15 %
2 câu 
2,5 điểm
25 %
Tập làm văn
Tạo lập một văn bản biểu cảm hoàn chỉnh.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu 
5 điểm
50 %
1 câu 
5 điểm
50 %
Tổng cộng 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2 câu 
2 điểm
20 %
2 câu 
3 điểm
30 %
1 câu 
5 điểm
50 %
5 câu 
10 điểm
100 %
b.2. Đề bài:
Câu 1: (1 điểm): Em hãy viết lại một bài ca dao nói về tình cảm gia đình đã học trong Ngữ văn 7 
Câu 2: ( 1.5 điểm): Khung cảnh đèo Ngang lúc chiều muộn được gợi lên qua những chi tiết nào trong bài thơ Qua đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan ?
Câu 3: (1.5 điểm): Em hãy phân biệt từ ghép và từ láy ? Cho ví dụ minh họa	
Câu 4: (1 điểm): Em hãy chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ sau:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà 
(Hồ Chí Minh, Cảnh khuya)
Câu 5: (5 điểm) Cảm xúc về ngôi trường mà em đang học.
- Đáp án và biểu điểm 
Câu
Nội dung
Số điểm
Ghi chú 
1
 Hs viết đúng một bài ca dao nói về tình cảm gia đình đã học trong Ngữ văn 7
1
Sai một từ trừ 0,25 điểm 
2
Bức tranh đèo Ngang lúc chiều tà được gợi lên qua các chi tiết:
- Thời gian: Bóng xế tà 
- Thiên nhiên hoang sơ (Cỏ cây chen lá, đá chen hoa)
- Thấp thoáng bóng dáng con người hết sức nhỏ bé càng tô đậm vẻ dìu hiu, hoang vắng (Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà)
- Tiếng kêu khắc khoải, da diết của chim cuốc và chim đa đa.
0,25
0,25
0,5
0,5
3
- Giống nhau: đều là từ phức, do hai hay nhiều tiếng tạo thành.
- Khác nhau:
+ Từ láy: các tiếng có quan hệ với nhau về âm thanh tạo thành 
+ Từ ghép: các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa tạo thành.
- Cho ví dụ minh họa đúng mỗi loại 
0,5
0,25
0,25
0,5 
4
 Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài Cảnh Khuya.
- So sánh (như)
- Điệp ngữ (lồng) 
- Điệp ngữ (chưa ngủ )
0,5
0,5
0,5
5
a / Yêu cầu chung:
- Viết bài văn biểu cảm có bố cục đủ ba phần.
- Diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ; có sử dụng yếu tố miêu tả, tự sự .
b/ Yêu cầu cụ thể:
1. Mở bài: Giới thiệu ngôi trường: Ở đâu, tên gọi, em học lúc nào?
2. Thân bài: 
- Sơ lược tiểu sử về ngôi trường
- Kết hợp miêu tả ngôi trường: Lầu, phòng học, cây,
- Ngôi trường và những kỷ niệm của em, 
- Công việc giữ gìn & bảo vệ.
3. Kết bài :
- Cảm xúc về ngôi trường 
- Lời tự hứa của em.
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
Tùy theo mức độ bài làm của học sinh giáo viên cho điểm 
3. Tiến trình tổ chức kiểm tra:
a. Ổn định lớp:
b. Tổ chức kiểm tra: 
G: Phát đề 
G: Thu bài kiểm tra
c. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ kiến thức đã học
- Chuẩn bị bài “ Trả bài kiểm tra tổng hợp học kì I”
d. Rút kinh nghiệm và bổ sung ý kiến của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:
Bình Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2015 
Giáo viên ra đề 
Phạm Thị Hương Giang
GIỚI HẠN ÔN THI HỌC KÌ 1 
Năm học: 2015- 2016
Phần 1: Văn bản
Mẹ tôi 
Những câu hát về tình cảm gia đình 
Bánh trôi nước
Quan đèo Ngang
Cảnh khuya
Rằm tháng giêng
Phần 2: Tiếng Việt
Từ ghép
Từ láy
Từ Hán Việt
Từ đồng nghĩa 
Điệp ngữ 
Phần 3: Tập làm văn 
Văn biểu cảm về sự vật, con người.
Phòng GD&ĐT Hòn Đất	KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2015 – 2016
	Trường THCS Bình Giang 	Môn: Ngữ Văn Khối: 7
Lớp 7/ 	Thời gian 90 phút (không kể giao đề)
Họ và tên: ........................................
Điểm 
Lời nhận xét 
Đề bài
Câu 1: (1 điểm): Em hãy viết lại một bài ca dao nói về tình cảm gia đình đã học trong Ngữ văn 7 .
Câu 2: ( 1.5 điểm): Khung cảnh đèo Ngang lúc chiều muộn được gợi lên qua những chi tiết nào trong bài thơ Qua đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan ?
Câu 3: (1.5 điểm): Em hãy phân biệt từ ghép và từ láy ? Cho ví dụ minh họa.	
Câu 4: (1 điểm): Em hãy chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ sau:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà 
(Hồ Chí Minh, Cảnh khuya)
Câu 5: (5 điểm) Cảm xúc về ngôi trường mà em đang học.
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_van_7.doc