Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử lớp 9 thời gian: 60 phút

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 26/08/2017 Lượt xem 427Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử lớp 9 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử lớp 9 thời gian: 60 phút
PHỊNG GD HUYỆN VŨNG LIÊM
TRƯỜNG THCS HIẾU THÀNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
MƠN:LỊCH SỬ LỚP 9 
 THỜI GIAN:60’
I.PHẦN TỰ CHỌN(2đ)
Học sinh chọn một trong hai câu sau:
Câu 1:(hiểu) Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945?
Câu 2(biết) Trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu-Đơng năm 1947?
II.PHẦN BẮT BUỘC(8đ)
Câu 1(1/2 biết,1/2 hiểu) Trình bày hồn cảnh ra đời và ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? (3 điểm):
Câu 2 (hiểu): Vì sao nĩi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hịa ngay sau khi thành lập ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tĩc”? (2 điểm):
Câu 3 (1/2 biết,1/2 vận dụng thấp): Trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ? Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954)?. (3 điểm)
ĐÁP ÁN
A. PHẦN TỰ CHỌN: (2 điểm)
Câu 1:
-Học sinh nêu được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945(1 điểm)
-Học sinh nêu được nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945(1 điểm)
Câu 2 :Trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu-Đơng năm 1947 (2 điểm):
B.PHẦN BẮT BUỘC: (8 điểm)
Câu 1: Học sinh trình bày được:
 - Hồn cảnh ra đời Đảng cộng sản Việt Nam? (1.5 điểm)
 -Y nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1.5 điểm)
Câu 2: Học sinh trình bày được: Vì sao nĩi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hịa ngay sau khi thành lập ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tĩc”? (2 điểm):
Câu 3:
Học sinh trình bày được diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ(1.5 điểm)
Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954) (1.5 điểm)
 Hiếu Thành, ngày 15 tháng 03 năm 2015
 Tổ trưởng Duyệt BGH GVM 
 Ngơ Thanh Minh

Tài liệu đính kèm:

  • docxSU 9 1.docx