Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2015 - 2016 môn: Vật lí - lớp 6 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/07/2017 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2015 - 2016 môn: Vật lí - lớp 6 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2015 - 2016 môn: Vật lí - lớp 6 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 6
ĐỀ: A
 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 15 phút (2 điểm) 
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng 0.2 điểm.
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Độ chia nhỏ nhất của thước là:
A. 1 milimét	(1 mm)	B. Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước
C. Cả A, B đúng	D. Cả A,B sai
Câu 2: Một vật có khối lượng 40 kg, vật đó có trọng lượng là
A. 4N	B. 40N	C. 400N	D. 0.4N
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Một bình chứa 2 lít nước, đổ thêm vào bình 0.5 lít, thể tích của nước chứa trong bình là 
A. 25 Cm3	B. 25 dm3	C. 2.5 Cm3	D. 2.5 lít
Câu 4: Một vật có khối lượng m, thể tích V , thì khối lượng riêng D được tính bởi công thức:
A. D = m . V	B. 	C. 	D. Cả A,B,C đều sai
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng: 
A. Thước đo	B. Gang bàn tay 	C. Sợi dây	D. Cái cân
Câu 6: Thả viên bi thủy tinh vào bình chứa 120 ml nước , nước dâng lên 150 ml. Thể tích viên bi thủy tinh là:
A. 150 ml	B. 270 ml	C. 120ml	D. 30 ml
Câu 7: Một tấn bằng với  :
A. 1000 kg	B. 100 kg	C. 10.000 kg	D. 10 kg
Câu 8: Khi treo một vật vào lực kế thẳng đứng, chỉ số lực kế là 15N. Khối lượng vật là:
A. 150 gam	B. 1,5 kg	C. 15 kg	D. 150 kg
Câu 9: Một vật có trọng lượng riêng 8000 N/m3. Thì khối lượng riêng của vật là
A. 8 kg/ m3	B. 80 kg/ m3	C. 8000 kg/ m3	D. 800 kg/ m3
Câu 10: Đơn vị hợp pháp của  có đơn vị là kilôgam:
A. Lượng	B. Khối lượng	
C. Trọng lượng	D. Trọng lực
------------Hết-------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 6
 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ: B
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 15 phút (2 điểm) 
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng 0.2 điểm.
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng: 
A. Thước đo	B. Gang bàn tay 	C. Sợi dây	D. Cái cân
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Độ chia nhỏ nhất của thước là:
A. 1 milimét	(1 mm)	B. Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước
C. Cả A, B đúng	D. Cả A,B sai
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Một bình chứa 2 lít nước, đổ thêm vào bình 0.5 lít, thể tích của nước chứa trong bình là 
A. 25 Cm3	B. 25 dm3	C. 2.5 Cm3	D. 2.5 lít
Câu 4: Thả viên bi thủy tinh vào bình chứa 120 ml nước , nước dâng lên 150 ml. Thể tích viên bi thủy tinh là:
A. 150 ml	B. 270 ml	C. 120ml	D. 30 ml
Câu 5: Một tấn bằng với  :
A. 1000 kg	B. 100 kg	C. 10.000 kg	D. 10 kg
Câu 6: Đơn vị hợp pháp của  có đơn vị là kilôgam:
A. Lượng	B. Khối lượng	
C. Trọng lượng	D. Trọng lực
Câu 7: Khi treo một vật vào lực kế thẳng đứng, chỉ số lực kế là 15N. Khối lượng vật là:
A. 150 gam	B. 1,5 kg	C. 15 kg	D. 150 kg
Câu 8: Một vật có khối lượng 40 kg, vật đó có trọng lượng là
A. 4N	B. 40N	C. 400N	D. 0.4N
Câu 9: Một vật có trọng lượng riêng 8000 N/m3. Thì khối lượng riêng của vật là
A. 8 kg/ m3	B. 80 kg/ m3	C. 8000 kg/ m3	D. 800 kg/ m3
Câu 10: Một vật có khối lượng m, thể tích V , thì khối lượng riêng D được tính bởi công thức:
A. D = m . V	B. 	C. 	D. Cả A,B,C đều sai
------------Hết-------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
NĂM HỌC: 2015- 2016
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 6
 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN TỰ LUẬN: 45 phút (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực?
Câu 2: (2 điểm) 
Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 20 cm, treo vào đầu dưới lò xo một quả nặng làm lò xo dãn dài l1 = 30 cm. Cho biết độ biến dạng của là xo?
Câu 3: (3 điểm) 
Một thùng hàng có khối lượng 4Kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng là bao nhiêu?
------------- Hết --------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
NĂM HỌC: 2015- 2016
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 6
 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN TỰ LUẬN: 45 phút (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực?
Câu 2: (2 điểm) 
Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 20 cm, treo vào đầu dưới lò xo một quả nặng làm lò xo dãn dài l1 = 30 cm. Cho biết độ biến dạng của là xo?
Câu 3: (3 điểm) 
Một thùng hàng có khối lượng 4Kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng là bao nhiêu?
------------- Hết --------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
NĂM HỌC: 2015- 2016
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 6
 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN TỰ LUẬN: 45 phút (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực?
Câu 2: (2 điểm) 
Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 20 cm, treo vào đầu dưới lò xo một quả nặng làm lò xo dãn dài l1 = 30 cm. Cho biết độ biến dạng của là xo?
Câu 3: (3 điểm) 
Một thùng hàng có khối lượng 4Kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng là bao nhiêu?
------------- Hết --------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
HƯỚNG DẪN CHẤM - NĂM HỌC: 2015 - 2016
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 6
I. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: 	Trả lời đúng trọng lực	 	(1.5 điểm)
	Trả lời đúng phương và chiều	(1.5 điểm)
Câu 2: 	Tính đúng l = 10 cm	(2 điểm)	
Câu 3: 	Tính đúng khối lượng 10 thùng hàng 	(1.5 điểm)
	Tính đúng trọng lượng	(1.5 điểm)
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.2 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đề A
B
C
D
C
A
D
A
B
D
B
Đề B
A
B
D
D
A
B
B
C
D
C

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HKI.doc