Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút

doc 8 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 18/08/2017 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút
ĐIỂM BÀI THI
Bằng số: 
Bằng chữ: 
Chữ ký Giám khảo I
Chữ ký Giám khảo II
MÃ PHÁCH
PHÒNG GD & ĐT TP TÂY NINH
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Tin học 6
Thời gian: 45 phút
TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Hãy chọn đáp án đúng nhất
Hai ki-lô-byte bằng
A. 2408 byte	B. 2840 byte	C. 2048 byte	D. 2084 byte
Ghép các câu ở hai cột để được câu đúng
A
B
1.Chương trình 
A. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
2. Bộ nhớ
B. Là các chương trình chạy trên máy tính
3. Phần mềm
C. Là thành phần chính của bộ nhớ trong
4. RAM
D. Là tập hợp các câu lệnh
	1______2______3______4______
Có bao nhiêu thao tác chính với chuột
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Để khởi động phần mềm luyện tập chuột, em nháy đôi vào biểu tượng nào dưới đây
A.	B. 	C. 	D. 
Em nhìn hình bên và cho biết thông tin em nhận được thể hiện ở dạng nào?
Hình ảnh
Âm thanh
Văn bản
A và C đúng
Hãy cho biết hoạt động nào dưới đây là để lưu trữ thông tin?
Ghi chép lại bài giảng vào vở
Sử dụng máy tính cầm tay để tính lũy thừa
Chụp ảnh khi tới tham một danh lam thắng cảnh
Sử dụng máy ghi âm để thu âm một bài hát
Sử dụng ống nhòm để quan sát các tàu thủy trên biển
Sử dụng điện thoại để gọi và nhắn tin cho người thân
A. (1), (3), (4)	B. (1), (3), (5)	C. (1), (2), (4), (6)	D. (1), (3), (4), (5)
Em hãy cho biết tư thế ngồi làm việc với máy tính dưới đây, tư thế nào là đúng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên trái với một mục ở cột bên phải sao cho phù hợp.
Tên thiết bị
Hình ảnh
1. Bộ xử lí trung tâm
A.
2. Bộ nhớ trong
B. 
3. USB
C. 
4. Ổ đĩa cứng
D. 
5. Ổ đĩa quang
E. 
Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin? 
1	B. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc dung lượng lưu trữ
10	D. 20	
Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên trái với một mục ở cột bên phải sao cho phù hợp. 
Khả năng của máy tính
Ví dụ minh họa
1. Làm việc nhanh và chính xác
A. Phần mềm Yahoo Messenger cho phép người sử dụng ở mọi nơi trên thế giới “nhìn thấy” và trò chuyện với nhau
2. Làm việc không cần nghỉ ngơi 
B. Máy tính ở những cơ quan như bưu điện, ngân hàng làm việc liên tục 24/24 giờ để nhận và xử lí dữ liệu từ khắp nơi gửi về
3. Lưu trữ được lượng thông tin rất lớn 
C. Máy tìm kiếm Google chứa gần như toàn bộ tri thức của nhân loại, nhưng chỉ mất vài giây để tìm ra thông tin theo yêu cầu.
4. Truyền tin qua khoảng cách xa trong thời gian ngắn
D. Nếu 6 tỉ người trên thế giới làm việc liên tục 24/24 giờ thì cũng phải mất 46 năm mới làm xong công việc mà siêu máy tính Roadrunner hoàn thành trong một ngày.
Trong các câu sau, câu nào sai?
Thư mục có thể chứa tệp tin	B. Tệp tin có thể chứa trong thư mục
C. Tệp tin chứa thư mục con	D. Thư mục có thể chứa các thư mục con
Thông tin trong máy được tổ chức dưới dạng các tệp, chúng thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy thì không bị mất?
Trên các ổ đĩa cứng, đĩa CD hay USB
Trong bộ nhớ RAM
Trên màn hình máy tính
Trong CPU
Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền
Nằm trong cửa sổ My Document	B. Nằm trên thanh công việc	
C. Nằm tại một góc của màn hình	D. Nằm trong cửa sổ My Computer
TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống trong những câu sau (2 điểm)
Kĩ năng gõ bàn phím mười ngón giúp chúng ta ______________________
Ngón tay phụ trách nhiều phím nhất là ngón _______________
Khi đặt tay trên hàng phím cơ sở, hai ngón trỏ sẽ đặt vào hai phím có gai là ___________, còn hai ngón cái đặt vào phím _______________
Có bốn hàng phím từ trên xuống là hàng phím ______________, hàng phím ______________, hàng phím _____________và hàng phím ________
Câu 2: Giả sử ổ đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây (2 điểm)
D:\
THUVIEN
SGK
STK
TIN
Tin6.doc
Tin8.doc
LACVIET
THO_HCM
TRUYEN
ANH
TOAN
Thư mục mẹ của TOAN là thư mục nào. 
Cho biết tên các thư mục con của STK?
SGK là con của thư mục nào?
Viết đường dẫn đến tệp Tin8.doc
----------- Hết -----------
I.	
Câu
1
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
Trả lời
Phần câu ghép: 
Câu 2: 1______2______3______4______
Câu 9: 1______2______3______4______5______
Câu 11: 1______2______3______4______
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn: Tin học 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm
Câu
1
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
Đáp án
C
D
A
C
D
A
C
B
C
A
A
Phần câu ghép: Mỗi câu ghép đúng được 0,25 điểm
Câu 2: 1-D	2-A	3-B	 4–C
Câu 9:	 1-E	2-C	3-A	 4-D	5-B
Câu 11: 1-D	2-B	3-C	 4-A
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(2 điểm)
a. Gõ nhanh và chính xác
b. Ngón út phải
c. F và J, phím cách (spacebar)
d. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới
0,25
0,25
0,5
1
Câu 2
(2 điểm) 
Thư mục mẹ của TOAN là thư mục SGK 
Cho biết tên các thư mục con của STK là: LACVIET, TRUYEN, THO_HCM
SGK là con của thư mục THUVIEN
Đường dẫn đến tệp Tin8.doc
 D:\THUVIEN\SGK\TIN\Tin8.doc
0,5
0,5
0,5
0,5
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
HÀ VĂN CHƯƠNG
GV BỘ MÔN
LÊ THỊ KHÁNH LY
PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ TÂY NINH
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2015-2016
Môn: Tin học 6 - Thời gian: 45 phút
Cấp độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Làm quen với tin học và máy tính điện tử
- HS biết khái niệm ban đầu về thông tin, biết máy tính là công cụ hỗ trợ hoạt động xử lí thông tin.
- Nhận biết được các thiết bị vào ra, lưu trữ phổ biến và chức năng của chúng
HS chỉ ra các dạng thông tin và giải thích được khả năng của máy tính.
- Biết đơn vị dùng để đo dung lượng nhớ
Số câu
3
1
6
Số điểm
1.5
0.5
4
Tỉ lệ %
15%
5%
40%
2. Phần mềm học tập
HS biết sử dụng các phần mềm học tập
- HS chỉ ra được nhiệm của mỗi ngón tay trên bàn phím, vị trí các hàng phím
- HS chỉ ra được nhiệm của mỗi ngón tay trên bàn phím, vị trí các hàng phím
Số câu
2
1
2
3
Số điểm
0.5
2
3
2.5
Tỉ lệ %
5%
20%
20%
25%
3. Hệ điều hành 
HS biết được vai trò, chức năng của hệ điều hành, biết cách tổ chức và quản lý thông tin.
HS hiểu được chức năng của hệ điều hành.
HS viết được đường dẫn đến các tệp
Số câu
4
2
1
7
Số điểm
1
0.5
2
3.5
Tỉ lệ %
10%
5%
20%
35%
Tổng Số câu
9
3
1
2
1
16
Tổng Số điểm
3
1
2
3
1
10
Tổng tỉ lệ %
30%
10%
20%
30%
10%
100%
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
HÀ VĂN CHƯƠNG
GV BỘ MÔN
LÊ THỊ KHÁNH LY

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_HK1_TIN_6_CO_MT_DA.doc