Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn vật lý 9 thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn vật lý 9 thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn vật lý 9 thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN VẬT LÝ – LỚP 9 THCS
Nội dung
(Chủ đề)
Câu-Điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Điện trở dây dẫn _ Định luật Ôm
Số câu
Câu 2a.
Câu 2b.
2
Câu 3a.
Câu 3b.
Số điểm
2 (20%)
2 (20%)
4 (40%)
Công và công suất của dòng điện
Số câu
Câu 4a.
Câu 4b, 4c.
1
Số điểm
1 (10%)
2 (20%)
3 (30%)
Từ trường
Số câu
Câu 1a.
Câu 1b.
Câu 5
2
Số điểm
1 (10%)
1 (10%)
1(10%)
3 (30%)
Tổng số câu
 câu
 câu
 câu
5 câu
Tổng số điểm %
3 
(30%)
4 
(40%)
3
 (30%)
10 (100%)
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 – 2015 	 
ĐỀ CHÍNH THỨC
 MÔN VẬT LÝ 9
 	 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
Câu 1: (2đ)
	a. Phát biểu quy tắc nắm tay phải.
	b. Biết chiều một đường sức từ của thanh nam châm thẳng như hình vẽ dưới đây. Hãy cho biết A, B là những cực nào của nam châm.
B
A
(Học sinh không cần vẽ hình lại, chỉ trả lời A: cực gì?, B: cực gì?)
Câu 2: (2đ)
	a. Điện trở dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn?
	b. Viết công thức tính điện trở dây dẫn theo các đại lượng trên và cho biết đơn vị của từng đại lượng trong công thức. 
Câu 3: (2đ)
	a. Phát biểu định luật Jun – Lenxơ, viết công thức và ghi chú tên gọi, đơn vị các đại lượng trong công thức.
	b. Chứng minh rằng: trong đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 và R2 mắc song song, nhiệt lượng toả ra trên mỗi điện trở trong cùng một thời gian thì tỉ lệ nghịch với điện trở: 
Câu 4: (3đ)
 Mỗi số đếm trên công tơ điện cho ta biết điều gì?
 Một bếp điện có ghi (120 V – 600 W), khi bếp hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện của bếp là bao nhiêu?
 Bếp điện trên được sử dụng ở hiệu điện thế 120 V, mỗi ngày sử dụng bếp 2 giờ. Tính lượng điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày). 
Câu 5: (1đ)
	Có hai thanh kim loại (hình chữ I) giống hệt nhau, một thanh đã bị nhiễm từ (nam châm) còn thanh kia thì không (sắt). Nếu không dùng một vật nào khác, có thể xác định thanh nào nhiễm từ hay không? Hãy trình bày cách làm đó.
--- Hết ---
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
Đề kiểm tra học kỳ I- Vật lý lớp 9 
Năm 2014-2015
Câu 1:
a. Phát biểu đúng 	(1đ)
b. A: cực bắc (N), B: cực nam (S)	(1đ) 
Câu 2:
a. Nêu đúng 3 ý (ρ, l, s)	(1đ)
 (thiếu 1 ý - 0,5 đ)
b. Viết đúng công thức 	(0,5đ)
 Đơn vị từng đại lượng (đầy đủ)	(0,5đ)
 (nếu thiếu hoặc sai một trong các đại lượng thì -0,5đ)
Câu 3:
a. Phát biểu đúng định luật 	(0.5đ)
 Viết đúng công thức 	(0,25đ)
 Tên từng đại lượng (đầy đủ)	(0,25đ)
 (nếu thiếu hoặc sai một trong các đại lượng thì -0,25đ)
b. Chứng minh đúng 	(1đ)
Câu 4:
Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng 
là 1 kWh (hay = 36.105 J)	(1đ)
b. Tính được I=P/U=600/120=5 A 	(1đ)
 (thiếu lời giải -0,25đ, thiếu công thức -0,25đ)
c. Tính được A = P.t = 600.2.30 = 36000 Wh =36 kWh 
 hay A = 1296.105 J 	 (1đ)
 (thiếu lời giải -0,25đ, thiếu công thức -0,25đ)
Câu 5: 	(1đ)
 Ta có thể tìm được, vì từ trường của nam châm chữ I mạnh nhất ở hai đầu, yếu nhất ở ngay giữa thanh, nên ta đặt 2 thanh vuông góc nhau đầu thanh này ở giữa thanh kia. Xảy ra 2 trường hợp:	
_ Nếu hai thanh hút nhau rất mạnh thì thanh nằm ngang là thanh sắt, thanh còn lại là nam châm.
_ Nếu hai thanh gần như không hút nhau thì thanh nằm ngang là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt. 
(học sinh trình bày đủ ý gạch nghiêng và 2 ý gạch đầu dòng còn lại mới được điểm; nếu học sinh trả lời có thể tìm được nhưng cách làm không đúng thì không cho điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docLy 9.doc