Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học khối 9 thời gian: 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học khối 9 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học khối 9 thời gian: 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8	
	TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH	
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 9
THỜI GIAN: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
TNKQ
Thông hiểu
TNKQ
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cộng
TNKQ
TL
Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu internet
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
2 câu
1 đ
2 câu
1 đ
4 câu
2 đ = 20%
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
1 đ
4 câu
2.5 đ = 25%
Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
1 đ
 câu
2,5 đ = 25%
Bài 6: Tin học và xã hội
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7 câu
3.5 đ
35%
7 câu
3.5 đ
35%
2 câu
1 đ
10%
2 câu
2 đ
20%
Số câu: 18
Số điểm: 10
100%
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 9 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Tùy theo phạm vi người ta phân loại mạng máy tính thành bao nhiêu loại ?
	 A. 1 loại (internet)	 B. 2 loại (lan,wan)	 C. 3 loại(lan,wan,internet)	 D. Tất cả đều đúng
2/ Lợi ích của mạng máy tính là dùng chung, trao đổi những gì?
	 A. Dữ liệu	 B. Thiết bị phần cứng	 C. Thông tin trực tuyến	 D. Gồm tất cả đáp án
3/ Dịch vụ nào của internet được nhiều sử dụng nhất để xem thông tin ?
	 A. Thương mại điện tử	 B. Tổ chức,khai thác thông tin trên web	 C. Tìm kiếm thông tin	 D. Thư điện tử
4/ Ai là chủ của mạng Internet ?
	 A. Không có chủ thực sự	 B. Anh, Pháp, Đức	 C. Nhật, Trung Quốc	 D. Mỹ
5/ Để truy cập trang web cần có phần mềm (PM) gì ?
	 A. PM duyệt web	 B. PM xem hình	 C. PM nghe nhạc	 D. PM soạn văn bản
6/ Để tìm kiếm thông tin trên internet, ta cần cho máy tìm kiếm biết gì ?
	 A. Họ Tên	 B. Số điện thoại	 C. Địa chỉ nhà	 D. Từ khóa
7/ Để có thể gửi nhận thư điện tử, đầu tiên người dùng cần phải tạo gì?
	 A. Trang web	 B. Danh sách người nhận thư	 C. Tài khoản	 D. Mật mã
8/ Trang web là dạng siêu văn bản được gán thêm gì?
	 A. Địa chỉ truy cập	 B. Siêu liên kết	 C. Phim	 D. Tất cả đều sai
9/ Siêu văn bản và dạng văn bản tích hợp loại dữ liệu nào dưới đây?
	 A. Hình ảnh	 B. Âm thanh	 C. Siêu liên kết	 D. Tất cả đều đúng
10/ Có bao nhiêu địa chỉ cho mỗi hộp thư điện tử ?
	 A. 1 	 B. 2	 C. 3	 D. 4
11/ Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ thư điện tử ?
	 A. www.vnexpress.net	 B. www.dantri.com.vn	 C. www.microsoft.com	 D. microsoft@hotmail.com
12/ Tác hại của virus máy tính ?
	 A. Phá hủy dữ liệu, hệ thống	 B. Tốn tài nguyên hệ thống	 C. Đánh cắp dữ liệu 	 D. Gồm các đáp án trên
13/ Dấu hiệu nghi ngờ virus là gì ?
	 A. Máy chậm	 B. Mất chức năng hệ thống	 C. Dữ liệu tự mất	 D. Gồm các dấu hiệu trên
14/ Nguyên tắc phòng chống virus để bảo vệ dữ liệu hiệu quả?
	 A. Ngăn chặn các đường lây lan của virus 	 B. Sử dụng phần mềm diệt virus	 
 C. Sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng	 D. Gồm tất cả các đáp án
15/ Tin học ngày nay đã thực sự góp phần phát triển kinh tế và xã hội đúng hay sai ?
	 A. Đúng	 	 B. Sai
16/ Ngày nay, Tin học ngày càng trở nên phổ biến là nhờ sự phát triển của ..... ?
	 A. Bộ nhớ máy tính	 B. Màn hình máy tính	 C. Mạng máy tính	 D. Máy tính sách tay
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Thư điện tử là gì ? Cho ví dụ 3 nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí ? (1 điểm)
Trả lời: Thư điện tử là ứng dụng của internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính .
 vd: Yahoo (@yahoo.com), Google (@gmail.com), Microsoft (@hotmail.com) 
Câu 2: Virus máy tính là gì ? (1 điểm)
Trả lời: Virus máy tính là chương trình hay một đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản, tự sao chép và lây nhiễm từ đối tượng bị nhiễm sang đối tượng chưa nhiễm 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 9 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Người ta phân loại mạng máy tính thành bao nhiêu loại ?
	 A. 2 loại(có dây, không dây)	 B. 2 loại (lan,wan)	 C. Câu A và B đều đúng	 D. Tất cả đều sai
2/ Nhờ mạng máy tính ta có thể ?
	 A. Chia sẻ dữ liệu	 B. Dùng chung máy in	 C. Trao đổi thông tin từ xa D. Gồm tất cả đáp án
3/ Dịch vụ được sử dụng trên internet nhiều nhất là ?
	 A. Thương mại điện tử	 B. Tổ chức,khai thác thông tin trên web C. Tìm kiếm thông tin	 D. Thư điện tử
4/ Chủ của mạng Internet là ?
	 A. Mỹ	 B. Anh, Pháp, Đức	 C. Nhật, Trung Quốc	 D. Không ai là chủ thực sự
5/ Để truy cập trang web cần có phần mềm (PM) gì ?
	 A. PM soạn văn bản	 B. PM xem hình	 C. PM nghe nhạc	 D. PM duyêt web
6/ Để tìm kiếm thông tin trên internet, ta cần cho máy tìm kiếm biết gì ?
	 A. Họ Tên	 B. Số điện thoại	 C. Từ khóa	 D. Tất cả đều đúng
7/ Siêu văn bản và dạng văn bản tích hợp loại dữ liệu nào dưới đây?
	 A. Siêu liên kết	 B. Âm thanh	 C. Hình ảnh	 D. Tất cả đều đúng
8/ Trang web là dạng siêu văn bản được gán thêm gì?
	 A. Siêu liên kết	 B. Địa chỉ truy cập	 C. Phim	 D. Tất cả đều sai
9/ Cần đăng ký gì với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử để có thể gửi nhận thư điện tử ?
	 A. Họ tên	 B. Tài khoản	 C. Từ khóa	 D. Mật mã
10/ Mỗi hộp thư điện tử có thể có bao nhiêu địa chỉ thư điện tử?
	 A. 1 	 B. 2	 C. 3	 D. 4
11/ Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ thư điện tử ?
	 A. www.hopthu.net	 B. hopthu@tuoitre.vn	 C. www.tuoitre.vn	 D. www.yahoo.com.vn
12/ Tác hại của virus máy tính ?
	 A. Phá hủy dữ liệu, hệ thống	 B. Tốn tài nguyên hệ thống	 C. Đánh cắp dữ liệu 	 D. Gồm các đáp án trên
13/ Dấu hiệu nghi ngờ virus là gì ?
	 A. Máy chậm	 B. Mất chức năng hệ thống	 C. Dữ liệu tự mất	 D. Gồm các dấu hiệu trên
14/ Nguyên tắc phòng chống virus sai nào đã nêu ra dưới đây?
	 A. Ngăn chặn các đường lây lan của virus 	 B. Sử dụng phần mềm diệt virus	 
 C. Nên sử dụng phần mềm sao chép lậu	 D. Sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng
15/ Phát biểu: Tin học ngày nay đã thực sự góp phần phát triển kinh tế và xã hội ?
	 A. Là Sai	 	 B. Là Đúng
16/ Tin học ngày nay càng trở nên phổ biến là nhờ sự phát triển của ..... ?
	 A. Điện thoại	 B. Máy tính bảng	 C. Máy tính sách tay	 D. Mạng máy tính
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Mạng máy tính là gì? (1 điểm)
Trả lời: Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, máy in
Câu 2: Các con đường lây lan của virus ? (1 điểm)
Trả lời: Qua việc sao chép tệp đó bị nhiễm virus; Qua các phần mềm bẻ khóa, các phần mềm sao chép lậu; Qua các thiết bị nhớ; Qua internet, đặc biệt là thư điện tử; Qua các “Lỗ hổng” của phần mềm. 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 9 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Tùy theo phạm vi người ta phân loại mạng máy tính thành bao nhiêu loại ?
	 A. 1 loại (internet)	 B. 2 loại (lan,wan)	 C. 3 loại(lan,wan,internet)	 D. Tất cả đều đúng
2/ Lợi ích của mạng máy tính là dùng chung, trao đổi những gì?
	 A. Dữ liệu	 B. Thiết bị phần cứng	 C. Thông tin trực tuyến	 D. Gồm tất cả đáp án
3/ Dịch vụ nào của internet được nhiều sử dụng nhất để xem thông tin ?
	 A. Thương mại điện tử	 B. Tổ chức,khai thác thông tin trên web	 C. Tìm kiếm thông tin	 D. Thư điện tử
4/ Ai là chủ của mạng Internet ?
	 A. Không có chủ thực sự	 B. Anh, Pháp, Đức	 C. Nhật, Trung Quốc	 D. Mỹ
5/ Để truy cập trang web cần có phần mềm (PM) gì ?
	 A. PM duyệt web	 B. PM xem hình	 C. PM nghe nhạc	 D. PM soạn văn bản
6/ Để tìm kiếm thông tin trên internet, ta cần cho máy tìm kiếm biết gì ?
	 A. Họ Tên	 B. Số điện thoại	 C. Địa chỉ nhà	 D. Từ khóa
7/ Để có thể gửi nhận thư điện tử, đầu tiên người dùng cần phải tạo gì?
	 A. Trang web	 B. Danh sách người nhận thư	 C. Tài khoản	 D. Mật mã
8/ Trang web là dạng siêu văn bản được gán thêm gì?
	 A. Địa chỉ truy cập	 B. Siêu liên kết	 C. Phim	 D. Tất cả đều sai
9/ Siêu văn bản và dạng văn bản tích hợp loại dữ liệu nào dưới đây?
	 A. Hình ảnh	 B. Âm thanh	 C. Siêu liên kết	 D. Tất cả đều đúng
10/ Có bao nhiêu địa chỉ cho mỗi hộp thư điện tử ?
	 A. 1 	 B. 2	 C. 3	 D. 4
11/ Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ thư điện tử ?
	 A. www.vnexpress.net	 B. www.dantri.com.vn	 C. www.microsoft.com	 D. microsoft@hotmail.com
12/ Tác hại của virus máy tính ?
	 A. Phá hủy dữ liệu, hệ thống	 B. Tốn tài nguyên hệ thống	 C. Đánh cắp dữ liệu 	 D. Gồm các đáp án trên
13/ Dấu hiệu nghi ngờ virus là gì ?
	 A. Máy chậm	 B. Mất chức năng hệ thống	 C. Dữ liệu tự mất	 D. Gồm các dấu hiệu trên
14/ Nguyên tắc phòng chống virus để bảo vệ dữ liệu hiệu quả?
	 A. Ngăn chặn các đường lây lan của virus 	 B. Sử dụng phần mềm diệt virus	 
 C. Sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng	 D. Gồm tất cả các đáp án
15/ Tin học ngày nay đã thực sự góp phần phát triển kinh tế và xã hội đúng hay sai ?
	 A. Đúng	 	 B. Sai
16/ Ngày nay, Tin học ngày càng trở nên phổ biến là nhờ sự phát triển của ..... ?
	 A. Bộ nhớ máy tính	 B. Màn hình máy tính	 C. Mạng máy tính	 D. Máy tính sách tay
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Thư điện tử là gì ? Cho ví dụ 3 nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí ? (1 điểm)
Trả lời: 	
Câu 2: Virus máy tính là gì ? (1 điểm)
Trả lời: 	
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 9 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Người ta phân loại mạng máy tính thành bao nhiêu loại ?
	 A. 2 loại(có dây, không dây)	 B. 2 loại (lan,wan)	 C. Câu A và B đều đúng	 D. Tất cả đều sai
2/ Nhờ mạng máy tính ta có thể ?
	 A. Chia sẻ dữ liệu	 B. Dùng chung máy in	 C. Trao đổi thông tin từ xa D. Gồm tất cả đáp án
3/ Dịch vụ được sử dụng trên internet nhiều nhất là ?
	 A. Thương mại điện tử	 B. Tổ chức,khai thác thông tin trên web C. Tìm kiếm thông tin	 D. Thư điện tử
4/ Chủ của mạng Internet là ?
	 A. Mỹ	 B. Anh, Pháp, Đức	 C. Nhật, Trung Quốc	 D. Không ai là chủ thực sự
5/ Để truy cập trang web cần có phần mềm (PM) gì ?
	 A. PM soạn văn bản	 B. PM xem hình	 C. PM nghe nhạc	 D. PM duyêt web
6/ Để tìm kiếm thông tin trên internet, ta cần cho máy tìm kiếm biết gì ?
	 A. Họ Tên	 B. Số điện thoại	 C. Từ khóa	 D. Tất cả đều đúng
7/ Siêu văn bản và dạng văn bản tích hợp loại dữ liệu nào dưới đây?
	 A. Siêu liên kết	 B. Âm thanh	 C. Hình ảnh	 D. Tất cả đều đúng
8/ Trang web là dạng siêu văn bản được gán thêm gì?
	 A. Siêu liên kết	 B. Địa chỉ truy cập	 C. Phim	 D. Tất cả đều sai
9/ Cần đăng ký gì với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử để có thể gửi nhận thư điện tử ?
	 A. Họ tên	 B. Tài khoản	 C. Từ khóa	 D. Mật mã
10/ Mỗi hộp thư điện tử có thể có bao nhiêu địa chỉ thư điện tử?
	 A. 1 	 B. 2	 C. 3	 D. 4
11/ Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ thư điện tử ?
	 A. www.hopthu.net	 B. hopthu@tuoitre.vn	 C. www.tuoitre.vn	 D. www.yahoo.com.vn
12/ Tác hại của virus máy tính ?
	 A. Phá hủy dữ liệu, hệ thống	 B. Tốn tài nguyên hệ thống	 C. Đánh cắp dữ liệu 	 D. Gồm các đáp án trên
13/ Dấu hiệu nghi ngờ virus là gì ?
	 A. Máy chậm	 B. Mất chức năng hệ thống	 C. Dữ liệu tự mất	 D. Gồm các dấu hiệu trên
14/ Nguyên tắc phòng chống virus sai nào đã nêu ra dưới đây?
	 A. Ngăn chặn các đường lây lan của virus 	 B. Sử dụng phần mềm diệt virus	 
 C. Nên sử dụng phần mềm sao chép lậu	 D. Sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng
15/ Phát biểu: Tin học ngày nay đã thực sự góp phần phát triển kinh tế và xã hội ?
	 A. Là Sai	 	 B. Là Đúng
16/ Tin học ngày nay càng trở nên phổ biến là nhờ sự phát triển của ..... ?
	 A. Điện thoại	 B. Máy tính bảng	 C. Máy tính sách tay	 D. Mạng máy tính
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Mạng máy tính là gì? (1 điểm)
Trả lời: 	
Câu 2: Các con đường lây lan của virus ? (1 điểm)
Trả lời: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 9.doc