Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 - 2015 môn: Tin 6 thời gian: 45 phút

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 - 2015 môn: Tin 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 - 2015 môn: Tin 6 thời gian: 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN: TIN 6
THỜI GIAN: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ)
Câu 1: Đèn tín hiệu giao thông cho em biết thông tin gi?
a) đèn đỏ dừng lại 	b) đèn xanh qua đường 
c) đèn vàng chạy chậm 	d) tất cả các ý trên
Câu 2: Thông tin này ở dạng gì?
a) hình ảnh 	 
b) âm thanh 	
c) hình ảnh và văn bản	
d) văn bản
Câu 3: CPU Thực hiện chức năng nào?
a) Tính toán 	b) điều khiển 
c) phối hợp mọi hoạt động của máy tính	d) tất cả các ý trên
Câu 4: Bộ nhớ là nơi?
a) Lưu các thiết bị máy tính 	b) Lưu các chương trình và dữ liệu 
c) Lưu phần mền và phần cứng 	d) Không có lưu gì
Câu 5: Các thiết bị dưới đây là?
 	a) Bàn phím, ổ cứng, màn hình
 	b)Màn hình, loa, cpu 
c) Ổ cứng, cpu, ram 
d) RAM , ROM , chuột
Câu 6: Các thiết bị: bàn phím, chuột, màn hình là?
a) Phần cứng 	b)Phần mền 	c) cả 2 	d) không phải 
Câu 7: HĐH windowsXP là phần mềm?
a) Ứng dụng 	b)Hệ thống 	c) cả 2 	d) Không thuộc phần mểm nào
Câu 8: Cái gì điều khiển máy tính?
a) Chuột 	b) Màn hình 	c) Mario 	d) Hệ điều hành
Câu 9: Nút Start trong hệ điều hành Windows là nơi?
a) Bắt đầu sử dụng Windows 	b) Mở chương trình học 
c) Mở internet 	d) Mở ca nhạc
Câu 10: Thanh gì trong màn hình desktop windows đây?
a) thanh bảng chọn 	c) thanh công việc
b) thanh cuốn ngang 	d) thanh công cụ
Câu 11: Biểu tượng sau dùng để làm gì?
a) Chứa tài liệu của người dùng 
b) Xem thông tin trên máy tinh
c) chứa các tệp và thư mục bị xóa
d) tất cả các ý trên
Câu 12: Nút lệnh sau lần lượt dùng để làm gì?
a) Thu nhỏ, phóng to, đóng cửa sổ làm việc 
b) Phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ làm việc
c) Thu nhỏ, đóng cửa, phóng to cửa sổ làm việc
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4đ)
Câu 1: (2đ)
Nhiệm vụ của hệ điều hành?
Câu 2: (2 điểm)
Cho cây thư mực sau:
 D:\ HOC TAP
	VAN 6 	Con rồng cháu tiên.doc
	Bánh chưng bánh giấy.doc
	Thánh gióng.pdf
	TOAN 6
	AM NHAC 	Hành khúc tới trường.mp3
	Đi cấy.mp3
	Quốc ca.mp3
	a) Kể tên các thư mục, tệp tin	
b) Chỉ ra đường dẫn tới thư mục TOAN 6, tệp Thánh gióng.pdf
--------- Hết ---------
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN: TIN 6
THỜI GIAN: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
d
c
d
b
c
a
b
d
a
c
b
a
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4đ)
Câu 1: (2đ)
- Điều khiển phần cứng và thực hiện các chương trình
- Cung cấp giao diện cho người dùng
- Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính
Câu 2: (2đ)
- Thư mục: HOC TAP, VAN 6, TOAN 6, AM NHAC 	(0.5 đ)
- Tệp: con rồng cháu tiên.doc, Bánh chưng bánh giấy.doc, Thánh gióng.pdf, Hành khúc tới trường.mp3, Đi cấy.mp3, Quốc ca.mp3 	(0.5 đ)
- D:\ HOC TAP\TOAN 6 	(0.5 đ)
- D:\HOC TAP\VAN 6\thánh gióng.pdf 	(0.5 đ)
--------- Hết ---------

Tài liệu đính kèm:

  • docxDBT_De KTHKI_Tin 6_14-15.docx