Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Thể dục 6 thời gian: 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Thể dục 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Thể dục 6 thời gian: 45 phút
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
	TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Thể dục 6
Thời gian: 45 phút 
1. ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Lí thuyết
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. ĐHĐN
Biết đi đều đúng nhịp
Nêu kĩ thuật đi đều bước
Thực hành đi đều từng hs theo số thứ tự
Tỉ lệ đạt
80 %
100%
2. Chạy bền
4-5 vòng sân trường( nam)
2-3 (nữ)
Nêu được một số động tác hồi tính thả lỏng
Tỉ lệ %
10%
10%
80%
100%
2. ĐỀ KIỂM TRA.
Câu 1: Hãy cho biết sau khi chạy bền xong em phải làm gì ?
Câu 2: Em hãy thực hiện động tác đi đều bước trong ĐHĐN ?
3. ĐÁP ÁN 
Câu 1: (1điểm)
 Khi chạy bền xong cần phải thực hiện một số biện pháp hồi tính, thư giãn trong ít phút, vừa đi đưa hai tay ra trước ngực (hoặc lên cao) hít vào bằng mũi sau đó buông tay xuống và thở ra bằng miệng. (1đ)
PHÒNG GD & ĐT Quận 8 
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
	TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Thể dục 7
Thời gian: 45 phút 
1.ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Đá Cầu
Biết các giai đoạn kĩ thuật tâng cầu
Số câu;
Số điểm;
Tỉ lệ%
100 %
100%
2. Chạy bền
Biết phân phối sức trong quá trình chạy
Tỉ lệ %
100 %
100%
2. ĐỀ KIỂM TRA.
Câu 1: Cho biết kĩ thuật tâng cầu gồm mấy giai đoạn? Nêu các giai đoạn ?
Câu 2: Cần phân phối sức khi chạy bền như thế nào ? Để khắc phục hiện tượng đau sóc em cần làm gì ?
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
	TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Thể dục 8
Thời gian: 45 phút 
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Đá cầu
Biết các giai đoạn kỹ thuật phát cầu
Tỉ lệ%
100 %
100%
2. Chạy bền
Biết kỹ thuật chạy bền và giải thích
Tỉ lệ %
100 %
100%
2. ĐỀ KIỂM TRA.
Câu 1: Cho biết kĩ thuật phát cầu gồm mấy giai đoạn ? Nêu các giai KT phát cầu ? Giai đoạn nào là quan trọng nhất ?
Câu 2: Khi tập chạy bền, có bạn lúc đầu chạy rất nhanh như vậy đúng hay sai ? vì sao ? Em đã gặp hiện tượng thở dốc bao giờ chưa ? Hiện tượng đó thể hiện như thế nào?
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
	TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn:Thể dục 9
Thời gian: 45 phút 
1. ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Nhảy xa
Biết phân tích giai đoạn tiếp đất của kĩ thuật nhảy xa
Tỉ lệ đạt %
100%
100%
2. Chạy bền
Biết kỹ thuật chạy bền và giải thích
Tỉ lệ đạt %
100 %
100%
2. ĐỀ KIỂM TRA.
Câu 1: Em hãy phân tích giai đoạn tiếp đất của kĩ thuật nhảy xa?
Câu 2: Khi tập chạy bền có nên dừng lại đột ngột khi chạy qua đích không? Vì sao? Theo em làm thế nào để có sức bền?
3. ĐÁP ÁN 
Câu 1: (1 điểm)
- Khi hai chân chạm cát, cần chùng gối để giảm trấn động và tạo điều kiện chuyển trọng tâm cơ thể xuống dưới – ra trước vượt qua điểm chạm cát của gót. Thân trên lúc này cũng cố gập về trước hoặc sang bên để giúp không đổ người ra sau làm ảh hưởng đến thành tích.
Câu 2: (1điểm)
 - Không, vì như vậy rất có hại cho cơ thể , dễ bị choáng, ngất. (0,5đ)
- Để có sức bền cần tập chạy bền thường xuyên ít nhất 3 lần trên một tuần.(0,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docBong Sao A.doc