Đề kiểm tra học kỳ I – năm học 2014 - 2015 môn: Âm nhạc lớp 8

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 148Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I – năm học 2014 - 2015 môn: Âm nhạc lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I – năm học 2014 - 2015 môn: Âm nhạc lớp 8
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8
I/ Lý thuyết:
Gam thứ?
Giọng thứ ? Giọng la thứ ?
Viết lời bài hát Lý dĩa bánh bò?
Hãy kể tên một vài nhạc sĩ và bài hát tiêu biểu mà em đã học.
II/ Thực hành:
Học sinh bốc thăm và hát một trong các bài sau đây.
Mùa thu ngày khai trường;
Lý dĩa bánh bò;
Tuổi hồng;
Hò ba lí.
-----Hết-----
BGH DUYỆT
NHÓM TRƯỞNG
GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ
Đoàn Anh Tú
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8
ĐÁP ÁN
I/ Lý thuyết:
Gam thứ là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung:
I	II	III	IV	V	VI	VII	(I)
	 1c 1/2c 1c	 1c	 1/2c 1c 1c
Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát hay một bản nhạc, người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ.
Giọng la thứ, âm chủ là nốt La, hóa biểu không có dấu thăng giáng, nốt kết thúc của bài là nốt La.
Hai tay bưng dĩa í a bánh bò. Giấu cha giấu mẹ chân đi khé né tối trời sợ té đem cho trò i i ii i i trò là trò đi thi i ii trò tình tính tang tang là trò là trò đi thi i i.
Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò Kéo Pháo, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát bóng cây kơ-nia.
II/ Thực hành
Học sinh hát theo bài được bốc thăm.
-----Hết -----

Tài liệu đính kèm:

  • docAm nhac 8.doc