Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 7 môn: Toán (thời gian làm bài: 90 phút)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 7 môn: Toán (thời gian làm bài: 90 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 7 môn: Toán (thời gian làm bài: 90 phút)
ĐỀ CHÍNH THỨC
THE INTERNATIONAL SCHOOL
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2014 - 2015
KHỐI LỚP: 7
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: (1 điểm) Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C, tỉ lệ với các số 2; 3; 4. Tính số đo các góc của tam giác ABC.
Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC ( có AB < AC ). Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm F sao cho MF = MA.
a) Chứng minh: r MAB = r MFC. Suy ra AB = CF (1,5 điểm)
b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA , ta lấy điểm K, sao cho HK = HA . Chứng minh MA = MK. (1 điểm)
c). Chứng minh BK = CF. (0,5 điểm )
 --- HẾT --- ĐÁP ÁN
Bài 1 (3 điểm) Mỗi câu 1 điểm
a) – 10/3
b) 3
c) -1/4
Bài 2 (3 điểm)
a) x = - 4/3
b) x = 3/8
c) x = 9/4 ; x = 3/4
Bài 3 (1điểm )
Góc A = 40 độ; Góc B = 60 độ ; Góc C = 80 Độ
Bài 4 (3 điểm)
a) Chứng minh đúng rMAB = rMCF (1điểm) . Suy ra đúng AB = CF (0,5điểm)
b) Chứng minh đúng rMHK = rMHA (0,5điểm), Chứng minh MA = MK
--- HẾT ---

Tài liệu đính kèm:

  • docToan7.QT.doc