Đề kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 8 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 94Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 8 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 8 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
Họ và tên: .
Lớp: 8/..
ĐỀ A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: SINH HỌC 8 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu (0,25 điểm)
Câu 1: Hoạt động sống của tế bào gồm:
 A. Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng B. Trao đổi chất, phân chia, tổng hợp.
 C. Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng D. Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng.
Câu 2: Chức năng cơ bản của nơron là:
A. Cảm ứng và hưng phấn. B. Co rút và dẫn truyền
 C. Cảm ứng và dẫn truyền. D. Co rút và hưng phấn.
Câu 3 : Loại cơ co dãn không theo ý muốn là:
 A. Cơ vân, cơ tim, cơ trơn B. Cơ vân và cơ tim
	 C. Cơ tim và cơ trơn	D. Cơ vân và cơ trơn
Câu 4: Vì sao ở người già xương giòn, dễ bị gãy?
	A. Tỉ lệ chất vô cơ giảm.	B. Tỉ lệ chất hữu cơ tăng.
	C. Tỉ lệ chất hữu cơ giảm D. Tỉ lệ sụn giảm
Câu 5:Một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xương ở ngưới lớn là:
	A. Thiếu năng lượng B. Thiếu oxi C Thiếu dinh dưỡng D. Thiếu vitamin D
Câu 6: Tế bào máu nào tham gia vào quá trình đông máu?
	A. Hồng cầu. B. Bạch cầu. C. Tiểu cầu.	 D. Huyết tương.
Câu 7: Nhóm mâu có thề truyền được cho tất cả các nhóm máu khác là:
	A. Máu O B. Máu A C. Máu B	 D. Máu AB
Câu 8: Mạch mang máu giàu oxi rời khỏi tim là:
	A. Động mạch phổi B. Động mạch chủ
	C. Tĩnh mạch phổi. D. Tĩnh mạch chủ
Câu 9: Khi tập thể dục thể thao nhu cầu trao đổi khí tăng thì hô hấp sẽ thay đổi:
	A. Thở sâu	B. Tăng nhịp thở.
	C. Thở sâu và giảm nhịp thở.	D. Tăng nhịp thở và thở sâu
Câu 10: Bộ phận không tham gia tiêu hóa thức ăn là:
	A. Thực quản B. Dạ dày C. Ruột non D. Miệng
Câu 11: Nhóm thức ăn không biến đổi hóa học trong quá trình tiêu hóa là:
	A. Gluxit, vitamin, protein B. Vitamin, muối khoáng, nước
	C. Gluxit, lipit. Muối khoáng D. Protein, Gluxit, lipit
Câu 12: Quá trình biến đổi hóa học xảy ra mạnh nhất ở?
	A. Khoang miệng B. Dạ dày C. Ruột non D. Ruột già
II.TỰ LUẬN:(7 điểm)
Câu 1: ( 2.5 điểm ) Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ? Giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở ?
Câu 2: (2.5 điểm) Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của từng thành phần đó ?
Câu 3: (1.0 điểm) Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học câu thành ngữ «  Nhai kĩ no lâu »?
Câu 4 : (1.0 điểm) Vì sao người ta khuyên không nên hút thuốc lá? 
 Bài làm
II TỰ LUẬN
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
Họ và tên: .
Lớp: 8/..
ĐỀ B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: SINH HỌC 8 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu (0,25 điểm)
Câu 1: Nhóm thức ăn không biến đổi hóa học trong quá trình tiêu hóa là:
	A. Gluxit, vitamin, protein B. Vitamin, muối khoáng, nước
	C. Gluxit, lipit. Muối khoáng D. Protein, Gluxit, lipit
Câu 2 : Loại cơ co dãn không theo ý muốn là:
 A. Cơ vân, cơ tim, cơ trơn B. Cơ vân và cơ tim
	 C. Cơ tim và cơ trơn	D. Cơ vân và cơ trơn
Câu 3: Khi tập thể dục thể thao nhu cầu trao đổi khí tăng thì hô hấp sẽ thay đổi:
	A. Thở sâu	B. Tăng nhịp thở.
	C. Thở sâu và giảm nhịp thở.	D. Tăng nhịp thở và thở sâu
Câu 4: Vì sao ở người già xương giòn, dễ bị gãy?
	A. Tỉ lệ chất vô cơ giảm.	B. Tỉ lệ chất hữu cơ tăng.
	C. Tỉ lệ chất hữu cơ giảm D. Tỉ lệ sụn giảm
Câu 5: Hoạt động sống của tế bào gồm:
 A. Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng B. Trao đổi chất, phân chia, tổng hợp.
 C. Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng D. Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng.
Câu 6: Tế bào máu nào tham gia vào quá trình đông máu?
	A. Hồng cầu. B. Bạch cầu. C. Tiểu cầu.	 D. Huyết tương.
Câu 7: Quá trình biến đổi hóa học xảy ra mạnh nhất ở?
	A. Khoang miệng B. Dạ dày C. Ruột non D. Ruột già
Câu 8: Nhóm mâu có thề truyền được cho tất cả các nhóm máu khác là:
	A. Máu O B. Máu A C. Máu B	 D. Máu AB
Câu 9: Chức năng cơ bản của nơron là:
A. Cảm ứng và hưng phấn. B. Co rút và dẫn truyền
 C. Cảm ứng và dẫn truyền. D. Co rút và hưng phấn.
Câu 10: Mạch mang máu giàu oxi rời khỏi tim là:
	A. Động mạch phổi B. Động mạch chủ C. Tĩnh mạch phổi. D. Tĩnh mạch chủ
Câu 11: Bộ phận không tham gia tiêu hóa thức ăn là:
	A. Thực quản B. Dạ dày C. Ruột non D. Miệng
Câu 12:Một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xương ở ngưới lớn là:
	A. Thiếu năng lượng B. Thiếu oxi C Thiếu dinh dưỡng D. Thiếu vitamin D
II.TỰ LUẬN:(7 điểm)
Câu 1: ( 2.5 điểm ) Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ? Giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở ?
Câu 2: (2.5 điểm) Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của từng thành phần đó ?
Câu 3: (1.0 điểm) Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học câu thành ngữ «  Nhai kĩ no lâu »?
Câu 4 : (1.0 điểm) Vì sao người ta khuyên không nên hút thuốc lá? 
 Bài làm
II TỰ LUẬN
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH 8
NĂM HỌC: 2015-2016
I.Trắc nghiệm:(3đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề A
A
C
C
C
D
C
A
B
D
A
B
C
Đề B
B
C
D
C
A
C
C
A
C
B
A
D
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: - Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa:
 + Chất hữu cơ: làm cho xương mềm dẽo, đàn hồi ( 0.75 đ)
 + Chất vô cơ: làm cho xương rắn chắc ( 0.75 đ)
 - Khi hầm xương động vật chất cốt giao bị phân hủy làm nước hầm xương ngọt và sánh, phần xương còn lại là chất vô cơ không còn liên kết bởi cốt giao nên xương bở ( 1.0 đ)
 Câu 2: - Thành phần cấu tạo của máu ( 1.0 đ) 
 - Chức năng của các thành phần( 1.5 đ)
Câu 3: -Nhai kĩ thức ăn mềm và nhuyễn trộn đều với các thứ dịch tiêu hóa nên sự tiêu hóa có hiệu quả cao ( 0.5 đ)
 - Cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu( 0.5 đ)
Câu 4: Vì hút thuốc lá có hại cho hệ hô hấp như làm giảm khả năng lọc sạch không khí, giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây ung thư phổi( 0.75 đ); Ảnh hương đến người xung quanh ( 0.25 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docSinh 8.doc