Đề kiểm tra học kỳ I (2014 - 2015) thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I (2014 - 2015) thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I (2014 - 2015) thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN 
TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2014-2015)
Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 (2,5điểm). Thực hiện phép tính :
Câu 2 (2 điểm). Tìm x biết.
Câu 3 (1,5điểm).
 Tính các góc của ∆ABC. Biết các tỉ lệ với 4; 5; 6
Câu 4 (1 điểm).
Cho hàm số y = f(x) = 
	 a/ Tính f(-2) ; f() .
b/ Tìm giá trị của x nếu y = -1; y =
Câu 5 (3 điểm).
 Cho tam giác ABC có AB = AC. Từ A vẽ AH là phân giác .
Chứng minh ∆ABH = ∆ACH.
Vẽ tia BD và CF lần lượt là tia đối của tia BH và CH sao cho BD = CF. Chứng minh AD = AF. 
Chứng minh AH là trung trực của DF.
Từ B kẻ BMAD ( M ϵ AD ), từ C kẻ CN AF (N ϵ AF ). 
Chứng minh MN // DF.
Hết
ĐÁP ÁN 
Câu
Đáp án
Điểm
1
0.25x2
0.25x3
0.25x3
0.25x2
2
0.25x2
0.25x2
0.25x2
 hoặc x = - 12 
0.25x2
3
Gọi số đo các của ∆ABC lần lượt là x; y; z 
 Mà x; y; z tỉ lệ với 4; 5; 6 nên 
và x + y + z = 1800
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
x = 48; y = 60; z = 72
0.25
0,5
0,25
0,25
0,25
4
Cho hàm số y = f(x) = 
	 a/ Tính f(-2)=> y=; f() => y = 
0,25x2
b/ để y = -1 => x = 
 để y = => x = 
0,25x2
5
Xét ∆ABH và ∆ACH có
AB = AC (gt)
AH cạnh chung
 Vậy ∆ABH = ∆ACH ( c.g.c )
0,25
0,25
Chứng minh 
Chứng minh ∆ABD = ∆ACF ( c.g.c)
AD = AF ( cặp cạnh tương ứng)
0,25
0,25x2
0,25
Chứng minh AH DF (1)
Chứng minh DH = FH (2)
Từ (1) và (2) suy ra AH là trung trực của DF.
0,25
0,25
0,25
Chứng minh AH MN và AH BC ( cmt) 
Nên MN // DF
0,25x2
0,25
*Chú ý:học sinh làm cách khác mà đúng vẫn tròn điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docToan7.VU.doc