Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 môn toán - lớp 7 thời gian 90 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 môn toán - lớp 7 thời gian 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 môn toán - lớp 7 thời gian 90 phút
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN TOÁN - LỚP 7
Thời gian 90ph
Bài 1 : (3 điểm).
a)	
b) 	 + : ( - ) – ( - 7 )
c)	(317.8111) : (2710.915)
Bài 2 : (1.5 điểm).
Tam giác ABC cĩ số đo các gĩc A,B,C tỉ lệ với 3,5,7. Tính số đo các gĩc của tam giác ABC. ( Biết tổng số đo 3 gĩc của tam giác bằng )
Bài 3: (1.5 điểm). Tìm x
 a/ 
 b/ 
Bài 4 : (1 điểm).
Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 các số sau đây : 0,8249 ; 0, 9999
Làm tròn đến hàng chục các số sau đây : 1283 ; 995 
Bài 5 : ( 3 điểm).
Cho ΔABC vuơng tại A cĩ I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D sao cho IB = ID.
	a) Chứng minh AB // CD.
	b) Cho biết gĩc CID bằng 600 .Tính gĩc CDI.
	c) Gọi H là điểm nằm giữa B và C, HI cắt AD tại K. Chứng minh AK = CH.

Bài 1 : ( 1.5điểm).
a)	 (0.25đ)
 = 1 + 1 + 0,5 (0.25đ)
 = 2,5 (0.25đ)
 + : ( - ) – ( - 7 )
 	(0,25đ)
 	(0,25đ)
 	(0,25đ)
c)	(317.8111) : (2710.915) = (317.344) : (330.330) 0,25 đ x 2
	= 361 : 360 = 3	0,25 đ x 2
Bài 2 : (1.5 điểm).
Bài 3 : (1.5 điểm).
a) 
 (0.25đ)
 5x + 1 = 9 hay 5x + 1 = - 9 (0.25đ)
 x = hay x = - 2 (0.25)
b	
	(0,25đ)	
	(0,25đ)
	(0,25đ)
Bài 4 : ( điểm).
0,8249 0,83 (0.25đ)
0, 9999 1 (0.25đ)
1283 1280 (0.25đ)
 995 1000 (0.25đ)
	Bài 5 (3 điểm).
	a)	Hai tam giác IAB và ICD bằng nhau.
	Hai góc IBA và IDC hay IAB và ICD bằng nhau.
	Kết luận
	b)	Góc C vuơng. Tính góc D bằng 300.
	c) Hai tam giác IBC và IDA bằng nhau.
	Hai góc ICB và IAD bằng nhau.
	Hai tam giác AIK và CIH bằng nhau.
	Kết luận.
	a) 0,5 đ 
	0,25 đ
	0,25 đ
	b)	0,5 đ x 2
	c) 0,25đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan7,VM.doc