Đề kiểm tra học kỳ 1 môn: Toán - lớp 7

doc 6 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 19/07/2017 Lượt xem 243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 môn: Toán - lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn: Toán - lớp 7
Ngày soạn : 03/01/2016
Tiết 39+ 40: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (Thời gian làm bài: 90 phút)
A- Mục tiêu :
-Kiểm tra việc nắm kiến thức của HS về thực hiện phép tính, lũy thừa của một số hữu tỉ, dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận
- Kiến thức về tam giác, hai tam giác bằng nhau, đương thẳng vuơng gĩc, đường thẳng song song.
- Kỹ năng trình bày lời giải một bài tốn
B -Chuẩn bị :
1- Giáo viên : Photo đề kiểm tra cho HS
2- học sinh : Dụng cụ học tập
C -MA TRẬN 
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Số hữu tỉ, số thực
Viết công thức lũy thừa của một tích.
.. 
Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ
Số câu
Số điểm
2
1.0
4
2,0
6
3
Hàm số và đồ thị
Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau
Vận dụng Giải bài toán về ĐLTLT
Số câu
Số điểm
2
2
1
1,5
3
3,5
Tam giác
Nắm được tổng ba gĩc của một tam giác.
Vẽ hình 
Vận dụng tính chất tổng 3 gĩc trong 1 tam giác 
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai để chứng minh 2bằng nhau. Từ đĩ suy ra hai gĩc băng nhau, 2 đoạn thẳng//; 
Số câu
Số điểm
1
1
1
1,0
3
1.5
5
3,5
Tổng số câu
Tổng số điểm
5
3,5
1
1
8
5
14
10
D - NỘI DUNG
Câu 1 
a)Viết công thức lũy thừa của một tích.
b) Áp dụng tính : 32.34
Câu 2: a) Phát biểu định lý về tổng ba gĩc trong một tam giác.
 b ) Áp dụng : Cho tam giác ABC biết A
=450 , B
= 550 , Tính số đo của C
?
Câu 3 Thực hiện phép tính:
a) b) 
c) d) 
Câu 4 
a) Tìm x biết : 
b) Tìm x; y biết : và x + y = 15
Câu 5 : Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 ; 3 ; 2 và chu vi của tam giác là 27cm. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác đĩ?
Câu 6 
Cho tam giác ABC cĩ AB = AC . Gọi D là trung điểm BC.
a) Chứng minh: ABD = ACD
b) Chứng minh: AD BC.
c) Trên tia đối tia DA lấy điểm E sao cho DA = DE . Chứng minh: CE // AB
-------- Hết --------
D- ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1
(1 điểm)
a)Viết đúng công thức
b) Kết quả :36
0,5 
 0,5 
Câu2
(1,5điểm)
a) Phát biểu đúng 	
b) Kết quả : 800
0,5 
1
Câu3
(2 điểm)
a) = = 1 - 1 + 0,5 = 0,5 
b) 
c) . = 1
d) 	 = 1 + = 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
Câu4
(2điểm)
a) 
 b) 
Mà x+ y = 15 suy ra 
 Vậy x = 6; y = 9 
1 điểm
1 điểm
Câu5
(1,5 điểm)
Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là x,y,z (đơn vị là cm ) 
 Theo đề bài ta cĩ : x : y : z = 4 : 3 : 2 và x + y + z = 27 
Từ đĩx =12 ; y = 9 ; z = 6 
Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác là 12cm, 9cm ,6cm
1,5
Câu6
(2điểm)
Vẽ hình ghi GT; KL
GT  - ABC ; AB = AC
 - DB = DC ; DA = DE
KL - ABD = ACD
 - AD BC
 - CE // ABB 
a) - ABD = ACD ( c- c –c)
b) Từ (1) ta cĩ : ( 2 gĩc tương ứng )
 Mà ( kề bù ) 
 Nên hay AD BC
c) - ABD = ECD ( c – g - c ) 
 ( hai gĩc tương ứng ) 
hay CE // AB ( hai gĩc so le trong bằng nhau )
0,5
0,5
0,5
0,5
* Lưu ý : HS giải cách khác đúng vẫn hưởng trọn số điểm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2015-2016
Môn : Toán - Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(1 điểm)
a)Viết đúng công thức
b) Kết quả :36
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 2
(2 điểm)
a) =
 = 1 - 1 + 0,5 = 0,5 
0,25điểm
0,25điểm
b) 
0,25điểm
0,25điểm
c) . = 1	
0,5điểm
d) 	
 = 1 + = 
0,25điểm
0,25điểm
Câu 3
(2 điểm)
a) 
1 điểm
b) 
Mà x+ y = 15 suy ra 
 Vậy x = 6; y = 9
0,5điểm
0,25điểm
0,25điểm
Câu 4
(2 điểm)
Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là x,y,z (đơn vị là cm ) 
 Theo đề bài ta cĩ : x : y : z = 4 : 3 : 2 và x + y + z = 27 
Từ đĩx =12 ; y = 9 ; z = 6 
Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác là 12cm, 9cm ,6cm
Câu 5
(3,0 điểm)
Vẽ hình ghi GT; KL
GT  - ABC ; AB = AC
 - DB = DC ; DA = DE
KL - ABD = ACD
 - AD BC
 - CE // ABB
0,5 điểm
a) - ABD = ACD ( c- c –c ) (1)
b) Từ (1) ta cĩ : ( 2 gĩc tương ứng )
 Mà ( kề bù ) 
 Nên hay AD BC
c) - ABD = ECD ( c – g - c ) 
 ( hai gĩc tương ứng ) 
hay CE // AB ( hai gĩc so le trong bằng nhau )
0,5 điểm
0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_HKI_TOAN_7_LOP_TB.doc