Đề kiểm tra học kì II lớp 12 năm học 2015 – 2016 môn: Tin học thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II lớp 12 năm học 2015 – 2016 môn: Tin học thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II lớp 12 năm học 2015 – 2016 môn: Tin học thời gian: 45 phút
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Tin học
Thời gian: 45 phút
Câu 1 (2,5đ): Nêu khái niệm mô hình dữ liệu? Mô hình dữ liệu sử dụng phổ biến nhất hiện nay là mô hình nào? Trình bày đặc điểm của mô hình dữ liệu đó?
Câu 2 (1đ): 
 Trong mô hình dữ liệu quan hệ:
a. Khóa là gì?
b. Khóa chính là gì?
Câu 3 (3đ): 
a. Tại sao phải bảo mật thông tin trong hệ cơ sở dữ liệu?
b. Trình bày các giải pháp bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu hiện nay?
Câu 4 (3,5đ): 
Cho cơ sở dữ liệu quản lý Ngân hàng gồm các bảng sau:
Bảng Khách hàng:
MaKH
(Mã khách hàng)
TenKH
(Tên khách hàng)
DiaChi
(Địa chỉ)
SoTK
(Số tài khoản)
NgayDK
(Ngày đăng kí)
A101
Nguyễn Văn An
Hà Nội
NH100002
1/1/2016
A102
Lý Thị Bình
Lạng Sơn
NH100003
1/2/2016
A103
Đinh Văn Chương
Hòa Bình
NH100004
1/3/2016
Bảng Thanh toán:
SoPhieu
(Số phiếu)
MaKH
(Mã khách hàng)
MaDV
(Mã Dịch vụ)
NgayDK
(Ngày đăng kí)
MaNV
(Mã nhân viên)
Thanhtoan
(Thanh toán)
1
A101
1
4/1/2016
1
20000000
2
A102
2
4/2/2016
2
30000000
3
A103
3
4/3/2016
3
40000000
Bảng Dịch vụ:
MaDV
(Mã dịch vụ)
TenDV
(Tên dịch vụ)
1
Chuyển khoản
2
Gửi tiền vào tài khoản
3
Rút tiền trong tài khoản
Bảng Nhân viên:
MaNV
(Mã nhân viên)
TenNV
(Tên nhân viên)
DiaChi
(Địa chỉ)
NgaySinh
(Ngày sinh)
NgayLam
(Ngày làm)
1
Nguyễn Văn Hoàn
Hà Nội
21/1/1970
1/1/2016
2
Lý Thị Tâm
Lạng Sơn
14/2/1988
1/2/2016
3
Đinh Văn Lực
Hòa Bình
31/3/1989
1/3/2016
a. Hãy chọn khóa chính cho các bảng và giải thích lựa chọn đó.
b. Xác định mối liên kết giữa các bảng và giải thích.
---------------------- Hết ----------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_hoc_ki_II_mon_Tin_hoc_12.doc